Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

OBOR POUŽITÍ - VÝROBA CUKRU

Kostky cukru Cukr je jeden z nejrozšířenějších potravinářských produktů na světě. Vyrábí se z cukrové řepy nebo cukrové třtiny. Naleznete jej nejen ve spoustě potravin a nápojů, neobejdete se bez něj při konzervaci potravin nebo výrobě alkoholu.

Věděli jste, že kostkový cukr byl vynalezen v České republice v roce 1843? Jakuba Kryštova Rada k tomuto vynálezu inspirovala jeho manželka, která se pořezala při řezání homole cukru.

PROČ SE PŘI VÝROBĚ CUKRU POUŽÍVAJÍ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY?

V cukrovaru se často používá magnetický separátor, aby se odstranily nežádoucí kovové částice, které mohou být přítomny v surovině nebo se mohou objevit během procesu výroby. Existuje několik důvodů, proč je magnetický separátor v cukrovaru potřebný:

Ochrana zařízení

Kovové částice, jako jsou šrouby, hřebíky, odštěpky z nářadí nebo kovové části z dopravníkových pásů, se mohou dostat do cukrové řepy nebo cukrové třtiny během sklizně, přepravy nebo zpracování suroviny. Tyto kovové částice mohou způsobit poškození zařízení v cukrovaru, jako jsou mlýny, lisy nebo čerpadla. Magnetický separátor zachytí tyto kovové nečistoty a zabrání jim v dalším průchodu systémem, čímž chrání zařízení před poškozením.

Kvalita výsledného produktu

Přítomnost kovových částic v cukrovém výrobku může negativně ovlivnit jeho kvalitu. Magnetický separátor zajišťuje, že výsledný cukr nebo cukrová melasa jsou zbaveny kovových nečistot, čímž se zlepšuje jejich kvalita. Díky technologii detekce kovů dokážeme zachytit i neferomagnetické kovy a s využitím rentgenu dokonce i nekovové částice. Výsledkem je cukr zbavený všech nežádoucích kontaminantů.

Dodržování hygienických norem

V potravinářském průmyslu je důležité dodržovat přísné hygienické standardy. Tyto standardy jsou často vyžadovány koncovými odběrateli cukru. Přítomnost kovových částic v potravinářských výrobcích může vést k odmítnutí výrobku nebo dokonce k právním následkům. Magnetický separátor umožňuje cukrovarům dodržovat tyto normy a zajistit, že jejich výrobky odpovídají příslušným předpisům.

Zavedení magnetického separátoru do procesu výroby cukru pomáhá minimalizovat riziko poškození zařízení, zlepšuje kvalitu a bezpečnost výsledného produktu a umožňuje cukrovarům dodržovat hygienické normy a předpisy.

SOLLAU
Výrobce magnetických separátorů pro cukrovarnictví

Jsme výrobci těchto separátorů. Vyrábíme je v našem závodě v České republice a díky tomu můžeme garantovat nejvyšší kvalitu a jsme schopni je přizpůsobit Vašim požadavkům.

Český výrobek / Made in Czech Republic

KDE V CUKROVARU NALEZNETE MAGNETICKÉ SEPARÁTORY?

Příjem cukrové řepy

Při příjmu cukrové řepy se nejčastěji používají:

Při příjmu cukrové řepy je potřeba odstranit větší kovové nečistoty (hřebíky, šrouby atd.), které se zde vyskytly např. v průběhu transportu řepy od pěstitele do cukrovaru. Cukrová řepa je transportována pomocí dopravníku do cukrovaru. Proto se nejčastěji používají závěsné magnetické separátory (magnetické desky s automatickým nebo manuálním čištěním), které jsou zavěšeny nad dopravníkem s řepou. Cílem je zejména ochránit následnou technologii a zredukovat výskyt feromagnetických kontaminantů ve výsledném produktu.

FOTOGRAFIE Z PRAXE

Tekutý cukr

Při zpracování cukru dochází k jeho kontaminaci feromagnetickými nečistotami nejen z externích zdrojů, ale částečně i z technologického procesu. Tyto nečistoty je možné separovat i z těžké cukrové šťávy. K tomu se využívají tyto magnetické filtry:

Magnetické filtry řady MSP (s ručním, poloautomatickým nebo automatickým čištěním) jsou instalovány do potrubí. Cukrová šťáva protéká skrz magnetické tyče umístěné v těle separátoru. Při zanesení magnetických tyčí feromagnetickými kontaminanty je nutné provést čištění, aby i nadále plnil separátor perfektně svou funkci. Podle množství zachycených kontaminantů (a tedy i podle potřebného intervalu čištění) volíme separátor s manuálním čištěním (v případě řídkého výskytu kontaminantů) nebo separátor s automatickým čištěním (v případě velkého množství kontaminantů). Tělo separátoru je konstruováno tak, že je zajištěn průřez potrubí a nedochází tak ke změně tlaku v potrubí.

Všechny tyto separátory mohou být vyrobeny v jednoplášťové verzi i dvouplášťové verzi. Dvouplášťové separátory jsou používány tehdy, kdy je potřeba udržet teplotu separovaného média, aby nedošlo k jeho zatuhnutí v těle separátoru. Separátory jsou vyhřívány teplou vodou nebo vodní párou.

Samostatnou kapitolou jsou magnety do látkových filtrů MSF. Ty se využívají v okamžiku, kdy cukrovar používá pro separaci sáčkové filtry. Účinnost separace těchto textilních filtrů se výrazně zvýší použitím našeho magnetu do sáčkových filtrů, který se vloží do stávajícího látkového filtru. Tím dochází ke dvojité filtraci – nejen mechanické (textilní filtr), ale i magnetické.

FOTOGRAFIE Z PRAXE

Peletky, řízky

Při výrobě pelet z cukrové řepy je potřeba zajistit, aby ve zpracovávaném materiálu nebyly přítomny větší feromagnetické nečistoty – jako třeba šrouby, matice, hřebíky atd. Tyto nečistoty by totiž mohly při lisování poškodit peletovací matrici = zbytečné náklady na údržbu stroje. Pro separaci se nejčastěji využívají zakrytované magnetické bubny, kdy magnetický buben je umístěn ve skříňové konstrukci. Magnetický buben v tomto provedení je velmi jednoduchý na instalaci.

Jsou-li řízky či peletky dopravovány šikmým potrubím, je vhodné využít deskový magnet do skluzu, nebo jen na instalaci velmi jednoduché magnetické dveře.

FOTOGRAFIE Z PRAXE

Cukr krystal

Feromagnetické nečistoty se vyskytují i ve finálním produktu – cukru krystal i cukru moučka. Pro odběratele cukru jsou feromagnetické nečistoty nežádoucí a požadují tedy, aby se v cukru nevyskytovaly.

Pro separaci kovů z cukru krystal se používají tyto magnetické separátory:

Tyto separátory se liší způsobem čištění. V případě řídkého výskytu kontaminantů je postačující použít separátor s ručním čištěním. Jeho vysoká účinnost je zajištěna tím, že jsou použity nejsilnější magnety s magnetickou indukcí až 18.700 G. Dvě patra magnetických roštů zajišťují účinný propadový labyrint, takže výsledná separace je velmi účinná. Skříňové separátory se velmi snadno instalují do potrubí, kterým je gravitačně dopravován cukr krystal. Široká škála námi vyráběných separátorů zajišťuje, že každý zákazník u nás nalezne vhodné řešení.

MSS-MC je základní typ separátoru, i tento však je osazen magnety s magnetickou indukcí až 18.700 G! Pro zákazníky požadující separátor s rychlým, komfortním a bezpečným čištěním máme řešení – MSS-MC LUX. Požadujete rychlou instalaci do potrubí JACOB? Využijte náš MSS-MC COMPACT.

V případě velkého množství kontaminantů doporučujeme použít naše separátory s automatickým čištěním. Čisticí cyklus je plně automatický, takže nevyžaduje lidskou obsluhu. To šetří čas obsluhy a zvyšuje kvalitu separace, protože je zajištěno pravidelné čištění, což u manuálně čištěných separátorů není vždy zajištěno (obsluha nestihne / zapomene separátor vyčistit). Samozřejmě je možné separátor napojit na řídicí systém provozu.

V čem jsme jedineční? Kromě kvality zpracování našich výrobků i tím, že náš automatický separátor MSS-AC TARANTULA je osazen čtyřmi patry magnetických roštů. Čtyřpatrová separace zaručuje nejvyšší možnou kvalitu magnetické separace, a to za férovou cenu! 

FOTOGRAFIE Z PRAXE

Cukr moučka

Cukr moučka je materiál, který má velké sklony ke klenbování. Proto je obtížné z něj separovat kovy a není vhodné použít roštové magnety. V našem portfoliu máme i separátory, které jsou pro tyto aplikace určeny:

Magnetické lucerny ML jsou konstruovány tak, že magnety jsou umístěny po stranách potrubí. V toku materiálu není umístěna žádná překážka a nemůže tak dojít ke klenbování. Tyto deskové magnety můžeme osadit nejsilnějšími magnety s magnetickou indukcí 7 500 G, což zaručuje bezkonkurenční účinnost magnetické separace i ze špatně prostupných materiálů, jako je cukr moučka. Opět myslíme na komfort, bezpečí obsluhy a rychlost čištění – řešením je separátor ve verzi ML-LUX.

Rotační separátor MSR-MC poskytuje výhodu roštových magnetů (vysoká magnetická indukce)a eliminuje jejich omezení při pouÝití ve špatně prostupných materiálech. Rotující magnetické tyče si s takovými materiály snadno poradí!

FOTOGRAFIE Z PRAXE

Balení, expedice

Poslední etapou výroby cukru je jeho balení a expedice. Abychom zajistili 100%-ní čistotu cukru, je vhodné instalovat magnetický separátor před baličku. Nazýváme jej separátorem poslední záchrany. Nejčastěji jsou používány skříňové roštové separátory. A jelikož v tomto místě výroby je obvyklé, že cukr je dopravován potrubím o větším průměru (např. před plněním do cisteren), tak často doporučujeme využít separátor MSS-MC LUX.

Jelikož koncový zákazník požaduje nejen aby cukr byl zbaven feromagnetických nečistot, ale je potřeba jej zbavit i jiných kontaminantů. Pro tyto aplikace nabízíme celou řadu detektorů kovů:

Detektory kovů řady QUICKTRON jsou instalovány do míst, kde je cukr dopravován gravitačně potrubím. Finální kontrolu již zabaleného cukru dopravovaného z baličky dopravníkovým pásem je vhodné provést tunelovým detektorem kovů METRON. Oba typy detektorů spolehlivě zachytí všechny kovové nečistoty. V případě, že je potřeba detekovat i jiné nečistoty, jako je např. sklo, plast nebo kámen, je vhodné použít kontrolní rentgen easySCOPE.

FOTOGRAFIE Z PRAXE

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Separace kovů z hnědého cukru (případová studie)

Výchozí stav

Zákazník zpracovává hnědý cukr o frakci 0,8 – 1,0 mm. Kapacita výroby je 5t / hodinu.

Popis problému

Požadavkem zákazníka bylo separovat kovy...

Skříňový roštový magnetický separátor - výroba cukru (případová studie)

Zákazník požadoval, aby magnetický separátor při výrobě cukru splňoval 3 základní požadavky:

  • Zachytit feromagnetické nečistoty o velikosti od 1 mikronu
  • Rychlé...

Magnetická lucerna – výroba cukru (případová studie)

V této případové studii bychom Vám rádi ukázali typický příklad aplikace deskového magnetického separátoru – tzv. magnetické lucerny.

Takto plní svou funkci...

KONTAKTY
Máte dotazy týkající se našich produktů? Neváhejte nás kontaktovat!

Náš tým obchodníků je připraven poskytnout Vám plnou podporu a pomoci Vám nalézt nejlepší řešení Vašich potřeb v oblasti magnetické separace. Nabízíme nejen standardní řešení, ale i řešení na míru, proto se nemusíte bát ani složitějších technických výzev. Stačí nás kontaktovat a rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho webového formuláře.

David Čabla

David Čabla

Obchodní zástupce ČR a SR
+420 778 001 235
david.cabla@sollau.cz

Jakub Ezechýl

Jakub Ezechýl

Obchodní zástupce ČR a SR
+420 775 877 833
jakub.ezechyl@sollau.cz

Nahoru