Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

Magnetické separátory pro sypké směsi

Magnetické separátory jsou určeny k odlučování kovových magnetických nečistot ze sypkých materiálů. U sypkých materiálů velmi záleží na abrazivitě a lepivosti přepravovaného materiálu. Základní rozdělení je podle způsoby čištění – automatické nebo ruční. To podle toho, zda je technologicky možné při čištění přerušit tok separovaného materiálu. Magnetické separátory se používají buď kvůli vyčištění materiálu od kovových nečistot, nebo kvůli ochraně technologie.

Nahoru