Kaskádové magnetické separátory MSK-MC

Kaskádový magnetický separátor MSK-MC

Kaskádový magnet MSK-MC je určen pro vysokokapacitní přepravní systémy (zejména potrubní na gravitační bázi), kde by použití jiných typů magnetických separátorů bylo obtížné nebo dokonce nemožné.

Konstrukce kaskádového separátoru

Kaskádový magnet je vybaven několika velkými magnetickými deskami, z nichž lze velmi snadno odstranit zachycené kovové nečistoty díky systému extrakčních desek (po otevření dveří magnetické desky se magnetická jádra oddálí od krycí nerezové desky a na ní zachycené feromagneticé částice samovolně odpadnou).

Jak funguje kaskádový magnetický separátor?

Kaskádový magnet je schopen zpracovat extrémně velké množství materiálu (až 350 m3/h), protože magnetické desky jsou umístěny ve stěnách separátoru a nijak neomezují volný tok materiálu. Magnetickou kaskádu je tedy možno použít i pro špatně prostupné materiály, které by zablokovaly např. magnetické roštové separátory. Kaskádová forma separátoru také zpomaluje a následně řízeně a opakovaně navádí proud materiálu na magnetické desky a výrazně tak zvyšuje účinnost magnetické separace.

Další výhody kaskádového magnetického separátoru

Další výhodou tohoto separátoru je jeho jednoduché vnitřní uspořádání (souvislé velké hladké plochy), které lze v případě potřeby snadno opatřit antiabrazivní ochrannou vrstvou (v závislosti na konkrétní aplikaci je možno použít např. keramické destičky, vrstvu pružného polyuretanu nebo gumy, chemicky nanášený nikl apod.), což opět výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění tohoto zařízení.

Magnetický separátor MSK-MC je je dodáván včetně přírub pro napojení na stávající potrubí zákazníka.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní kaskádový magnetický separátor?

Kaskádové magnety se uplatňují při čištění granulovaných, práškových či zrnitých materiálů (včetně obilnin, luštěnin atd.) v potravinářství, při výrobě krmiv, ve farmaceutice,  dřevozpracujícím, chemickém a keramickém průmyslu apod.

Kaskádové magnety jsou k dispozici v několika verzích s různou silou magnetického pole – mohou být osazené feritovými nebo neodymovými magnety popř. jejich kombinací, kdy nejprve feritové desky odstraní z materiálu větší kontaminanty (šrouby, nýt, hřebíky, podložky) a na závěr silné neodymové magnety provedou finální dočištění materiálu. Neodymové verze jsou velmi silné a slouží k zachycení jemných feromagnetických částic již od velikosti 60 mikrometrů.

MSK-MC

Kaskádový separátor je určen pro vysokokapacitní přepravní systémy (zejména potrubní na gravitační bázi), kde by použití jiných typů magnetických separátorů bylo obtížné.

VýrobekMax. kapacita (m3/h)
Maximální kapacita závisí na typu a vlastnostech čištěného materiálu
Rozměr vstupu/výstupu (mm)Datová karta
MSK-MC 400 F 45 400 x 200

zobrazit PDF

MSK-MC 600 F 85 600 x 200

zobrazit PDF

MSK-MC 800 F 130 800 x 200

zobrazit PDF

MSK-MC 1000 F 195 1000 x 300

zobrazit PDF

MSK-MC 1250 F 250 1250 x 300

zobrazit PDF

MSK-MC 1500 F 365 1500 s 300

zobrazit PDF