Třídicí linky

PoziceVýrobekAplikační možnostiAlternativní zařízení použitelné na lince
1 Magnetická deska s automatickým čištěním DND-AC Dosah magnetického pole až 450 mm, zpracovatelná frakce 0,1 až 300 mm Magnetická deska s ručním čištěním DND-MC (ruční čištění)
2 Magnetický válec MV Dosah magnetického pole až 100 mm, zpracovatelná frakce 0,1 až 300 mm
3 Vibrační podavač Konfigurace dle konkrétní aplikace
4 Magnetický buben zakrytovaný MBZ Dosah magnetického pole až 100 mm, zpracovatelná frakce 0,1 až 50 mm Magnetický buben MB (neomezená maximální velikost frakce)
5 Separátor neželezných kovů ECS Zpracovatelná frakce od 1 mm K dispozici jak centrické, tak i excentrické provedení
6 Lomený dopravník Mimoúrovňová přeprava, konfigurace dle konkrétní aplikace
7 Magnetický separátor nerezové oceli MV-R Dosah magnetického pole až 10 mm, zpracovatelná frakce od 0,001 do 20 mm Vícestupňové magnetické válce VMSV (opakovaná extrémně silná magnetická separace)
8 Propadový detektor kovů PDK Citlivost od 0,4 mm (ocelová kulička) Tunelové detektory TDK (pro dopravníkovou přepravu), detektory HDK (pro tlakovou přepravu)
9 Magnetický roštový separátor automatický MSS-AC Dosah magnetického pole až 40 mm, zpracovatelná frakce od 0,001 do 10 mm Magnetický roštový separátor s ručním čištěním MSS-MC (ruční čištění, menší rozměry)
10 Drtič Konfigurace dle konkrétní aplikace