Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Výhody elektromagnetu MB E

 • Automatické čištění i bez přerušení toku materiálu
 • Plášť bubnu v odolném provedení z 8 mm silné manganové oceli
 • Snadná výměna antiabrazivních krytů díky šroubovaným spojům
 • Elektrické připojení: 415 V (vhodné i pro napětí 400 and 380 V)
 • Možnost vypnutí elektrického napájení = deaktivace magnetického pole za účelem např. snadné údržby
 • Nastavení pozice magnetického jádra

Elektromagnetické bubny MB E

Elektromagnetický buben je zařízení pro automatickou separaci magnetických částic z inertních materiálů. V případě vysoce abrazivních materiálů, nebo pokud se v čištěném produktu nacházejí např. ostré předměty, je elektromagnetický buben vhodnou náhradou např. za závěsnou elektromagnetickou desku s automatickým čištěním. V porovnání s permanentními verzemi magnetických separátorů (které bývají osazené feritovými nebo neodymovými magnety) generují elektromagnetické bubny mnohem silnější magnetické pole (a bez jakýchkoliv „hluchých“ míst). Proto jsou elektromagnetické bubny vhodnější pro separaci větších a těžších železných předmětů a používají se především k čištění drceného šrotu a automobilů, popílku ze spaloven, slévárenské strusky atd. Elektromagnetické bubny se díky své magnetické síle také snadněji vypořádávají se záchytem železných částic z vyšších materiálových vrstev a jsou též výhradním řešením pro aplikace, kde je - např. z provozních či servisních důvodů – nezbytné občas deaktivovat magnetické pole (což permanentní magnet neumožňuje).

Přínosy použití separátoru

 • Vyčištěný materiál (bez feromagnetických příměsí)
 • Permanentní ochrana technologického zařízení
 • Plynulý výrobní provoz
 • Automatické čištění bez nutnost přerušení toku materiálu
 • Úspora nákladů na obsluhu a snížení rizika chybovosti

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1.
Přijedeme

2.
Zaměříme a navrhneme

3.
Vyrobíme na míru

4.
Nainstalujeme

5.
Zprovozníme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Konstrukce separátoru

Srdcem elektromagnetického bubnu je sestava stacionárních elektromagnetických cívek, kolem níž se otáčí vnější nemagnetický plášť (obvykle z manganové oceli). Efektivní separaci napomáhají i ocelové listové unášeče na povrchu pláště bubnu.

Ovládací skříň s transformátorem a usměrňovačem

Ovládací skříň slouží k řízení chodu separátoru, usměrňovač a transformátor zajištují správné elektrické napájení celého zařízení (odpovídající konstrukci elektromagnetu, okolní teplotě, vstupnímu napětí atd.).

Konstrukce transformátoru a usměrňovače

 • Svařovaná ocelová skříň s krytím IP 65
 • Ukazatel hladiny oleje se nachází na přední straně nádrže
 • Transformátor je opatřen dvojitým vinutím podle normy BS EN 60076
 • Usměrňovač odpovídá parametrům normy BS 4417 ABCD
 • Přepěťová ochrana: diodová ochrana s rychle působícími polovodičovými pojistkami

Aplikační možnosti

Materiál může být do magnetického separátoru přiváděn třemi různými způsoby (v závislosti na konfiguraci zpracovatelské linky, do které se separátor začleňuje):

 • Materiál dopadá na horní části elektromagnetického bubnu. Feromagnetické částice jsou silným elektromagnetickým polem přitaženy k plášti bubnu a samovolně odpadají do prostoru pod bubnem. Tento způsob podávání materiálu je ideální pro použití elektromagnetického bubnu MB E RADIAL.
 • Materiál je přiváděn ke středové části bubnu. V tomto případě dochází k uvolnění zachycených železných částic na opačné straně bubnu, a lze použít oba typy elektromagnetických bubnů, tedy jak MB E AXIAL, tak i MB E RADIAL.
 • Materiál se dopravuje ke spodní části bubnu. Magnetický materiál je zachycen a přidržován na plášti bubnu až do uvolnění za horní hranou pláště bubnu. Při tomto způsobu podávání materiálu se používá elektromagnetický buben MB E AXIAL.

Ve všech třech shora uvedených případech nemá magnetické pole žádný vliv na inertní (nemagnetický) materiál, a tudíž takový materiál odpadá z povrchu bubnu působením gravitace ve směru své přirozené trajektorie.

MB E AXIAL

Elektromagnetický buben MB E AXIAL

 • Několik magnetických pólů umístěných paralelně s osou bubnu
 • Kontinuální a vysoce intenzivní magnetické pole v zóně separace
 • Rovnoměrné opotřebení pláště
 • Velmi silná primární elektromagnetilická cívka pro maximální koncentraci magnetického pole v místě záchytu feromagnetických částic
 • Slabší sekundární cívka pro vynesení železných částic do výsypného prostoru
 • Elektromagnetické cívky s vyšší životností
 • Robustní provedení
 • Ozubené řetězové kolo přišroubováno k hnací jednotce
 • Rozsáhlá opční výbava (zvýšený okraj bubnu bránící bočnímu úniku materiálu, vnější rám, motor s převodovkou, řetězový pohon, dělené řetězové kolo)
 • *

MB E AXIAL disponuje několika magnetickými póly, které jsou umístěny paralelně s osou bubnu. První pól je extrémně silný a přitahuje feromagnetické částice z podávaného materiálu. Ostatní póly se používají k přidržení železných částic na povrchu bubnu a k jejich vynesení do výsypného prostoru nebo např. na pásový dopravník. Konstrukce bubnů ME B AXIAL je založena na principu střídání polarity magnetického pole, což vede k „převracení“ magnetických materiálů při jejich pohybu po povrchu bubnu, a tedy k uvolnění jakýchkoli nekovových materiálů, které se případně nacházejí mezi zachycenými železnými předměty a elektromagnetickým jádrem. Tento druh elektromagnetického bubnu se používá např. při třídění komunálního odpadu a drcení autovraků (v rámci dosažení maximální možné čistoty separovaných magnetických materiálů). Na inertní (nemagnetický) materiál nemá působení magnetického pole žádný vliv (a tudíž takový materiál odpadá z povrchu bubnu působením gravitace ve směru své přirozené trajektorie).

MB E RADIAL

Elektromagnetický buben MB E RADIAL

 • Několik pólů je umístěných radiálně přes celou šířku bubnu
 • Elektromagnetické cívky zkoncentrují maximálně silné magnetického pole v místě záchytu
 • Vynášecí pól zajišťuje vynesení železných částic do výsypného prostoru
 • Vysoká provozní kapacita
 • Ozubené řetězové kolo přišroubováno k hnací jednotce
 • Rozsáhlá opční výbava (zvýšený okraj bubnu bránící bočnímu úniku materiálu, vnější rám, motor s převodovkou, řetězový pohon, dělené řetězové kolo)

MB E RADIAL disponuje radiálním pólováním (= všechny elektromagnetické cívky mají stejnou polaritu a jsou umístěny vedle sebe, což zajišťuje kontinuální radiální polaritu po celé šířce bubnu). Silné magnetické pole přitahuje magneticky citlivé materiály k povrchu pláště bubnu. Otáčející se plášť přepravuje železné částice pomocí vynášecího pólu z dosahu magnetického pole do výsypného prostoru nebo např. na pásový dopravník. Na inertní (nemagnetický) materiál nemá působení magnetického pole žádný vliv (a tudíž takový materiál odpadá z povrchu bubnu působením gravitace ve směru své přirozené trajektorie).V jakých průmyslových odvětvích se používají samočisticí elektromagnetické bubny

Elektromagnetické bubny, které nabízí firma SOLLAU s.r.o., jsou vyráběny ve spolupráci s renomovaným dlouholetým evropským výrobcem těchto zařízení. Jedná se tedy o osvědčené separátory, které se používají v nejnáročnějších průmyslových prostředích, jakými jsou např. drcení a likvidace autovraků, spalovny komunálního odpadu, třídění a zpracování komunálního odpadu, ocelárny využívající ocel ze strusky atd.

Nahoru