OBORY
Naše magnetické separátory a další produkty pomáhají v mnoha oborech

Naše výrobky nacházejí uplatnění ve velkém množství oborů průmyslové výroby, těžbě či zpracovatelském odvětví. Důležitou roli hrají i v provozech orientovaných na recyklaci a ekologii.