Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

Případové studie

Separace kovů při výrobě keramiky (případová studie)

Cíl separace:

  • Odstranit Fe nečistoty z glazury. Minimalizovat množství defektů na výsledném produktu a snížit podíl produktů spadajících díky defektům na...

Separace aluminiových plechovek (případová studie)

Cíl separace

Oddělit aluminiové plechovky od železných tak, aby bylo dosaženo maximální čistoty obou částí. Cílem je, aby nebyly aluminiové plechovky kontaminovány...

Separace kovů při výrobě čokolády (případová studie)

Cíl separace:

  • Odstranit Fe částice větší než 1 mikrometr. Dosáhnout maximální čistoty výsledného produktu.

Výsledek:

  • V následných technologiích...

Separace kovů z odmašťovací emulze (případová studie)

Cíl separace:

  • Prodloužení životnosti odmašťovací emulze a zvýšení kvality lakovaných součástek

Výsledek:

  • Díky využití magnetického separátoru došlo...

Separace kovů při výrobě papíru (případová studie)

Cíl separace:

  • Odstranění nežádoucích drobnějších kovových příměsí z buničinové suspenze

Výsledek:

  • Při pravidelném čištění separátoru 1×za...

Separace kovů z řezného oleje (případová studie)

Cíl separace:

  • Prodloužení životnosti oleje = nižší náklady na výměnu oleje
  • Prodloužení životnosti vnitřkem chlazených vrtáků

Výsledek:

  • Díky využití...

Separace nerezové oceli z neželezných kovů

Řešení firmy SOLLAU s.r.o.: byla dodána ucelená linka sestávající ze šnekového dopravníku, vibračního podavače, magnetického separátoru MV-R 600 a kompletní...

Separace kovů z komunálního odpadu

Významný zpracovatel komunálního odpadu z našeho regionu potřeboval spolehlivý kompletní systém na separaci kovových předmětů (zejména o větší frakci) z...

Recyklace odpadového skla

Významná česká firma zabývající se recyklací odpadového skla potřebovala účinný a současně cenově dostupný systém pro odstranění nežádoucích kovových...

Nahoru