NAŠE VÝROBKY
Od malého magnetu po nejsložitější magnetické separátory

Pro separaci kovových nečistot z práškových produktů s dobrými sypnými vlastnostmi se tudíž obvykle používají roštové separátory, v tlakových potrubích pak potrubní separátory. V případě materiálů o horších sypných vlastnostech je na místě nasazení deskových separátorů (tzv. lucerna) nebo magnetických desek (které nejsou v přímém kontaktu s čištěným materiálem, a proto nemohou být tímto materiálem zablokovány). Pro čištění tekutin se používají separátory průtokové a separátory do potrubních systémů. Víceméně univerzálně použitelné jsou pak magnetické bubny a válce, které navíc mohou zajistit kontinuální separaci bez nutnosti přerušení technologického procesu. A pro detekci neželezných kovových příměsí se používají separátory fungující na bázi vířivých proudů (které vytvářejí silné vysoce rychlostní rotory osazené magnety ze vzácných zemin).

PRODUKTOVÉ ŘADY

Magnetické separátory pro sypké směsi

Separátory pro sypké směsi

Magnetický separátor je vhodný k separaci jemných magnetických i paramagnetických příměsí ze sypkých nebo snadno prostupných materiálů.

Magnetické separátory pro tekuté směsi

Separátory pro tekuté směsi

Magnetický separátor je určen zejména k separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu tekutého nebo polotekutého materiálu.

Třídicí linky a dopravníky

Třídicí linky a dopravníky

Separační linky účinně a ekologicky třídí použité obaly k dalšímu zpracování. Skládají se např. z magnetických dopravníků, které bezpečně přepravují feromagnetické díly.

Detektory kovů

Detektory kovů

Detektory kovů se používají k detekci a případně i separaci nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů nebo baleného zboží.

Magnetické metly / Magnetické zametače

Magnetické zametače

Magnetické metly slouží ke sběru magnetických částic a menších kovových nečistot, jako jsou. hřebíky, špony, nýty, dráty, šroubky z podlah, parkovišť nebo letištních ploch.

Kontrolní magnety pro sběrné suroviny

Magnety pro sběrné suroviny

Jedná se o širokou škálu magnetických výrobků určených pro výkupny sběrných surovin. Pomocí těchto magnetů snadno zjistíte, zda se v materiálu nachází také kovové částice.

Magnetické rohože

Magnetické rohože

Rohož zamezí průniku kovových nečistot z obráběcích, údržbářských, stavebních či rizikových vnějších prostor do citlivých zpracovatelských zón.

Magnetické čeřiče plechů

Magnetické čeřiče plechů

Magnetické čeřiče plechů se používají k oddělování jednotlivých magneticky vodivých kusů plechů ze svazku různé výšky. Vhodný rozměr čeřiče závisí na rozměru a tloušťce plechu.

Magnetické upínače pro strojírenství

Magnetické upínače

Magnetické upínače se používá k upínání obrobků do strojí při dalším opracování. A to nejen při práci za sucha, ale i při práci s chladící emulzí.

Magnetické manipulační pomůcky

Magnetické manipulační pomůcky

Ruční sběrač s hlubokým magnetickým polem je určen pro sběr špon, hřebíků, šroubků, podložek a různého drobného magnetického materiálu.

Odmagnetovače / Demagnetizace

Odmagnetovače

Demagnetovač slouží především pro demagnetizaci dílců a obrobků, jako jsou formy, ložiska a hřídele v automatizovaných provozech, masově vyráběné součástky apod.

Odprašovací a vzorkovací zařízení

Odprašovací a vzorkovací zařízení

Odprašovač je určen k odsávání prachu z plastových drtí. Rotační vzorkovač je určen k přesnému odběru reprezentativních vzorků z nejrůznějších sypkých a polotekutých materiálů.

Nahoru