Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Výhody magnetického separátoru MX-MC

 • Matricový separátor - velmi vysoká účinnost
 • Jedinečná konstrukce separátoru na bázi výměnných matric
 • Výhodná cena ve srovnání s elektromagnetickou verzí
 • Vhodné pro separaci z abrazivních materiálů
 • Minimální provozní náklady
 • Zachycení i submikronových Fe částic
 • Zapůjčení separátoru
 • Výroba separátoru na míru

Permanentní matricové magnetické separátory MX-MC

Extrémně účinný magnetický separátor MX-MC, osazený nejsilnějšími neodymovými magnety, je určen k separaci jemných magnetických i paramagnetických příměsí z tekutých či polotekutých materiálů.

Jak funguje matricový magnetický separátor?

Permanentní matricový separátor se skládá z kovové skříně opatřené přírubami, magnetického systému (osazeného neodymovými magnety) a matricové kartuše. Zatímco materiál protéká matricí naplněnou magnetickou nerezovou vlnou, velmi intenzivní magnetické pole shromažďuje zachycené feromagnetické nečistoty uvnitř kazety s nerezovou vlnou. Další výhodou tohoto separátoru je pak i to, že nerezová vlna se chová současně i jako mechanické síto a dokáže proto zachytit i drobné nemagnetické částice.

Přesvědčíme vás o vysoké účinnosti našeho matricového separátoru! Zdarma váš materiál otestujeme a dodáme vám protokol o provedených testech. Kontaktujte nás – spojíme se s vámi a domluvíme detaily. Z vaší strany je potřeba pouze dodat vzorek materiálu k testování. Zbytek nechte na nás.

Jak se čistí matricový separátor?

Při čištění se kartuše vytáhne ze separátoru a může se buď opětovně použít (po omytí např. tlakovou vodou) nebo se matrice (v případě silného znečištění nerezové vlny) nahradí novou.

Výhody matricového magnetického separátoru MX-MC

 • Velmi vysoká účinnost separace
 • Schopnost zachytit i velmi jemné feromagnetické částice (již od cca 1 μm)
 • Silná magnetická indukce uvnitř separační matrice                                                                                 
 • Hluboké magnetické pole
 • Minimální náklady na provoz a údržbu
 • Cenově velmi zajímavá alternativa vůči mnohonásobně dražším elektromagnetickým matricovým separátorům (typu WHIMS a HGMS)
 • V porovnání s klasickými roštovými separátory (které se v současnosti nejčastěji pro odstranění jemných feromagnetických příměsí z tekutých materiálů používají) je matricový separátor účinnější (neboť zmangetizovaná ocelová vlna je v podstatně intenzivnějším kontaktu s protékajícím materiálem než pouhých několik magnetických trubic klasického magnetického separátoru). Navíc se okolo jednotlivých navzájem se křížících jemných drátků nerezové vlny vytváří silné magnetické pole, přičemž ostré hrany nerezových drátků ještě zvyšují jeho intenzitu (podobně se chová i např. klasický magnet ve tvaru podkovy, kde se také soustřeďuje nejvíce zachycených železných špon na hranách pólů).
 • Další výhodou matricového separátoru je pak jeho odolnost vůči abrazi, neboť - na rozdíl od roštových separátorů, jejichž tenké nerezové trubice se snadno poškodí buď proudícím materiálem nebo při manipulacemi s magnetickými jádry – na nerezovou vlnu v matricové kartuši nemá ani silně abrazivní materiál žádný negativní vliv.
 • Separátor je v široké škále přípojných průměrů
 • Jednoduchá robustní konstrukce
 • Jednoduché a rychlé čištění
 • V porovnání s elektromagnetickými verzemi jde o energeticky úsporné zařízení (ke svému provozu nepotřebuje přívod elektrické energie)
 • Široká škála aplikací

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1.
Přijedeme

2.
Zaměříme a navrhneme

3.
Vyrobíme na míru

4.
Nainstalujeme

5.
Zprovozníme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Matricové magnetické separátory do kontinuálního provozu

Pro zajištění nepřerušované separace materiálu bez potřeby přerušení toku při čištění kartuše je možné do potrubního systému umístit dva nebo více matricových separátorů MX-MC. Na zvláštní požadavek lze tento separátor vybavit i vestavěným mechanickým sítem, které zajistí, aby se do separátoru nedostaly větší kusy materiálu či kontaminantů.

Důležitá je správná konfigurace separátoru

Kapacita matricového separátoru závisí na požadovaném použití a také na základních selektivních parametrech (objem kartuše, rychlost proudění materiálu, magnetická indukce, typ a hustota nerezové vlny). U každé poptávky posuzujeme a vyhodnocujeme tyto parametry individuálně, popřípadě i laboratorně. Zvláště důležité je pak toto vyhodnocení u materiálů silně znečištěných kovovými nečistotami.

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky svařují skuteční profesionálové!

Oprávnění firmy SOLLAU:
Oprávnění na svařování tlakových zařízení dle PED 2014 / 68 / EU
Certifikát dle EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 – 1 až 5

MX-MC MANTA

 • Robustní provedení
 • Magnetická indukce 7 800 G
 • Snadná instalace
 • Horizontální i vertikální aplikace
 • Manuální čištění
 • Pro potrubí o průměru 50 až 100 mm

Extrémně účinný separátor MX-MC, osazený nejsilnějšími neodymovými magnety, je určen k separaci jemných magnetických i paramagnetických příměsí z tekutých či polotekutých materiálů.

VýrobekPrůměr vstupu/výstupu (mm)Datová karta
MX-MC DN 50 MANTA 50 zobrazit PDF
MX-MC DN 80 MANTA 80 zobrazit PDF
MX-MC DN 100 MANTA 100 zobrazit PDF


V jakých průmyslových odvětvích se uplatní průtokový magnetický separátor?

 1. Separace nežádoucích feromagnetických a paramagnetických příměsí (např. biotit, muskovit, granát, křemičitany železa, minerály s železitými příměsemi apod.) z nekovových materiálů jako jsou křemičitý písek, apatit, jíl, talek, živec, nefelín, kaolín, barit, grafit a jiné refrakční materiály, bauxit, uhelné a fosfátové směsi atd.
 2. Akumulování kovových magnetických minerálů jako např. hematit, limonit, manganová ruda, chromit, tungsten, zinek, tantal, niob, nikl, molybden, pyrhotin a další slabě magnetické materiály
 3. Separace nežádoucích magnetických příměsí z kovových nemagnetických materiálů (např. galenit, sfalerit apod.)
 4. Předčišťování minerálních směsí (zlata, platiny apod.)

Matricové separátory se používají zejména při těžbě a zpracování minerálů, ale také v chemickém a keramickém průmyslu.

Nahoru