Roštové magnetické separátory samočisticí MSS-AC

Magnetický roštový separátor automatický MSSJ-AC

Magnetický roštový separátor automatický je určen k separaci jemných a nejjemnějších feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu volně padajícího materiálu. Magnetický roštový separátor automatický je schopen odseparovat i slabě magnetickou nerezovou ocel. Uvnitř separátoru uložené magnetické trubice jsou střídavě automaticky očišťovány, čímž je zaručena nepřetržitá separace feromagnetických částic.

Konstrukce roštového separátoru

Základ automatického magnetického roštového separátoru tvoří soustava několika nad sebou umístěných magnetických roštů z nerezové oceli o střídavě lichém a sudém počtu trubic. Takto vytvořené magnetické síto je ve velmi intenzivním kontaktu s proudícím materiálem a dokáže zachytit i ty nejmenší kovové nečistoty a zajistit velmi vysokou úroveň separace.

Kompaktní konstrukce z nerezové oceli DIN 1.4301 zajišťuje jednoduchou a prostorově nenáročnou vestavbu do stávajících výrobních linek a současně je zárukou vysoké odolnosti a dlouhé životnosti celého systému.

Jak se čistí roštový automatický separátor?

Intervaly čištění krycích nerezových trubic jsou individuálně nastaveny dle stupně znečištění produktu. Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je automatický magnetický roštový separátor osazen silnými neodymovými NdFeB magnety. 

Automatické čištění magnetického separátoru je zajištěno pomocí pneumatických prvků a plně programovatelné samostatné řídicí jednotky. Ovládací panel v kompaktním provedení a lehce obsluhovatelným dotykovým displejem zajišťuje rychlé individuální nastavení magnetického separátoru pro danou aplikaci. Automatické čištění magnetického separátoru umožňuje instalaci v plně automatizovaných provozech a zabezpečuje tak současně i vysokou hospodárnost provozu, intervaly čištění je možno - v závislosti na stupni kontaminace čištěného produktu – individuálně elektronicky nastavit.

Tento magnetický separátor dokážeme vyrobit s maximální indukcí 13 500 G na jádře a 10 500 G na plášti magnetické trubice. Tolerance je +/- 10 %.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetický roštový separátor automatický

Na jaké potrubí se separátor připojí?

Za účelem rychlé a snadné aplikace je skříň separátoru zakončena přírubami - standardními čtverhrannými nebo typu Jacob či připojením dle individuálního požadavku. Běžně vyrábíme skříně s připojovacími rozměry od 180 x 180 do 630 x 630 mm, ale dokážeme připojení rozměrově i tvarově přizpůsobit.

Jednostranný separátor MSSJ-AC - TARANTULA

Při propadu přes trubkové rošty jsou magnetické kovové nečistoty díky silným permanentním magnetům zachyceny na povrchu krycích nerezových trubic. V předem nastavených intervalech jsou pak oba horní magnetické rošty pomocí pneumatického pohonu a vodících rolen přesunuty nad výsypku odpadu a poté jsou vytažena magnetická jádra z nerezových roštů až do krajní polohy (tedy nad odsávání prachu, pokud je tímto volitelným zařízením magnetický separátor vybaven). Po vysunutí magnetických jader zachycené kovové částice samovolně odpadnou z povrchu trubic do výsypky odpadu. Jestliže je separátor vybaven odsávacím zařízením (jde o volitelné příslušenství), jsou v této poloze z vytažených magnetických jader pomocí odsávání odstraněny i nejjemnější prachové částice čištěné hmoty. Čistý materiál (již bez feromagnetických nečistot) po průchodu magnetickými rošty samovolně padá do výstupu čistého materiálu a je odváděn k dalšímu zpracování.

Po ukončení čistícího procesu se magnetická jádra zasunou zpět do krycích trubic a v předem nastavených intervalech se čistící proces bez přestávky opakuje (střídavě se čistí buď obě horní, nebo obě dolní patra separátoru). Automatické čištění v kombinaci s menšími rozměry separátoru předurčují toto zařízení např. k použití ve výrobních linkách, kde není dostatek místa pro provádění nezbytného manuálního čištění standardního magnetického roštového separátoru s ručním čištěním MSS-MC nebo dostatek prostoru pro instalaci oboustranného separátoru s automatickým čištěním MSSO-AC Black Widow.

Jednostranný separátor MSSJ-AC HD - SCORPION

Při propadu přes trubkové rošty jsou magnetické kovové nečistoty díky silným permanentním magnetům zachyceny na povrchu nerezových trubic. V předem nastavených intervalech se pak magnetický rošt pomocí pneumatického pohonu a vodících pouzder přesune nad výsypku odpadu a poté jsou vysunuta magnetická jádra z nerezových krycích trubic do krajní polohy (tedy nad odsávání prachu, pokud je tímto volitelným zařízením magnetický separátor vybaven). Po vysunutí magnetických jader zachycené kovové částice samovolně odpadnou z povrchu krycích trubic do výsypky odpadu. Jestliže je separátor vybaven odsávacím zařízením (jde o volitelné příslušenství), jsou v této poloze z vytažených magnetických jader pomocí odsávání odstraněny i nejjemnější prachové částice čištěné hmoty. Čistý materiál (již bez feromagnetických nečistot) po průchodu magnetickými rošty samovolně padá do výstupu čistého materiálu a je odváděn k dalšímu zpracování.

Po ukončení čistícího procesu se magnetická jádra zasunou do krycích trubic a v předem nastavených intervalech se čištění opakuje. Automatické čištění v kombinaci s menšími rozměry a robustní konstrukcí separátoru předurčují toto zařízení např. k použití ve výrobních linkách zpracovávající hrubší materiál, v provozech kde není dostatek místa pro provádění nezbytného manuálního čištění standardního magnetického roštového separátoru s ručním čištěním MSS-MC nebo dostatek prostoru pro instalaci oboustranného separátoru s automatickým čištěním MSSO-AC Black Widow atd.

Oboustranný separátor MSSO-AC - BLACK WISOW

Při propadu přes trubkové rošty jsou magnetické kovové nečistoty díky silným permanentním magnetům zachyceny na povrchu nerezových trubic. Trubkové rošty zabírají dvě třetiny šířky separátoru a současně se magnetická jádra neustále nacházejí pod vstupem pro (pro dobrý materiál) kontaminovaný materiál. Díky dvoutřetinové délce krycích trubic jsou tedy magnetická jádra trvale chráněna krycími nerezovými trubicemi, přičemž polovina délky krycích trubic (tzn., ta část, která přesahuje do zóny aktuálního čištění) se konstantně zbavuje magnetických nečistot. Tím je zaručena nepřetržitost jak čistícího, tak i separačního procesu (bez nutnosti přerušení výrobního cyklu v průběhu magnetické separace). V předem nastavených intervalech se každá z krycích trubic jednoho (např. spodního) patra samostatně přesune pomocí pneumatického pohonu a vodících rolen např. doprava a do stejné pozice se takto přemístí následně i horní patro krycích trubic.

Po dobu klientem nastaveného čistícího intervalu probíhá výsyp nečistot zachycených na povrchu krycích trubic do výsypky odpadu na zmíněné pravé straně. Po ukončení čistícího intervalu se spodní patro roštu přesune vlevo a poté je následováno patrem horním. Zachycené feromagnetické nečistoty opět odpadají do výstupu odpadu, tentokrát ovšem na levé straně. Po ukončení čistícího procesu se krycí trubice magnetických jader znovu přesunou vpravo a celý proces se bez přestávky cyklicky opakuje.

Proces separace může být u obou typů separátorů monitorován pomocí kontrolního okénka v horní části separátoru. Kvůli vysokým nárokům potravinářského a farmaceutického průmyslu je možno některé části separátoru, které přicházejí do styku s čištěným materiálem, dodávat v leštěném provedení.

Magnetický separátor roštový s automatickým čištěním je vyráběn ve třech verzích: jednostranná s kontinuálním čištěním (MSSJ-AC Tarantula), jednostranná pro přerušovaný provoz ve ztížených podmínkách (MSSJ-AC HD Scorpion) a oboustranná s kontinuálním čištěním (MSSO-AC Black Widow).

MSSJ-AC
TARANTULA

Je určen pro provozy, ve kterých není možno po dobu čištění trubic přerušit tok materiálu a výrobní proces, přičemž velkou výhodu tohoto separátoru představuje velmi husté magnetické síto, kterého bylo dosaženo aplikací čtyř pater magnetických trubic (v porovnání např. se dvěma patry u separátorů MSSJ-AC HD Scorpion a MSSO-AC Black Widow).

Specifické výhody

 • Kontinuální čištění (= v průběhu čištění není nutno přerušit tok materiálu)
 • Vysoká hustota síta (4 patra magnetických trubic = účinnější separace)
 • Extrémně velká celková záchytná magnetická plocha
 • Redukovaná délka separátoru (= nižší zástavbové rozměry)
 • Možnost výměny jednotlivých magnetických tyčí (= nižší náklady na opravu a servis)
 • Revizní otvor pro kontrolu stavu magnetických tyčí
 • Atraktivní poměr parametrů „cena/výkon“

VýrobekMax. kapacita (m3/h)
Maximální kapacita závisí na typu a vlastnostech čištěného materiálu
Rozměr vstupu/výstupu (mm)Datová karta
MSSJ-AC 200 - Tarantula 10 200 x 200

zobrazit PDF

MSSJ-AC 300 - Tarantula 30 300 x 300

zobrazit PDF

MSSJ-AC 400 - Tarantula 50 400 x 400

zobrazit PDF

MSSJ-AC 500 - Tarantula 70 500 x 500

zobrazit PDF

MSSJ-AC 600 - Tarantula 90 600 x 600

zobrazit PDF

MSSJ-AC HD
SCORPION

Je určen pro provozy, ve kterých je možno po dobu čištění trubic přerušit tok materiálu a výrobní proces. Tento separátor s dvouřadým magnetickým roštem je opatřen robustnější ochrannou konstrukcí (HD, tedy heavy-duty provedení), předurčující toto zařízení zejména pro provozy zpracovávající hrubší materiály a větší kusy magnetických kontaminantů.

Specifické výhody

 • Separátor dokáže zpracovat materiál a feromagnetické kontaminanty v neobvykle širokém frakčním spektru
 • Robustní konstrukce pro náročnější průmyslové aplikace
 • Revizní otvor pro kontrolu stavu magnetických tyčí
 • Atraktivní poměr parametrů „cena/výkon“

VýrobekMax. kapacita (m3/h)
Maximální kapacita závisí na typu a vlastnostech čištěného materiálu
Rozměr vstupu/výstupu (mm)Datová karta
MSSJ-AC HD 200 - Scorpion 15 200 x 200

zobrazit PDF

MSSJ-AC HD 300 - Scorpion 30 300 x 300

zobrazit PDF

MSSJ-AC HD 400 - Scorpion 55 400 x 400

zobrazit PDF

MSSJ-AC HD 500 - Scorpion 80 500 x 500

zobrazit PDF

MSSO-AC
BLACK WIDOW

Je určen pro provozy, ve kterých není možno po dobu čištění trubic přerušit tok materiálu a výrobní proces. Sypký materiál padá shora vstupem pro kontaminovaný materiál přes demontovatelný tlumící rošt (který redukuje sílu dopadu padajícího materiálu) na síto tvořené sestavou teleskopických trubkových magnetických roštů.

Specifické výhody

 • Kontinuální čištění (= v průběhu čištění není nutno přerušit tok materiálu)
 • Velký průměr magnetických tyči (= extrémně velká záchytná magnetická plocha jedné tyče)
 • Sekundární separační zóna (= menší ztráty primárního materiálu)
 • Možnost výměny pouze jediné magnetické tyče
 • Každá magnetická tyč má vlastní pohon (= při výpadku jedné tyče fungují všechny ostatní normálně a separátor není nutno odstavit)
 • Revizní otvor pro kontrolu stavu magnetických tyčí
 • Servisní otvor (= provádění servisu bez nutnosti demontáže separátoru)
 • Ochranné nerezové síto (= chránicí magnetické tyče před poškozením primárním materiálem nebo kontaminanty)

VýrobekMax. kapacita (m3/h)
Maximální kapacita závisí na typu a vlastnostech čištěného materiálu
Rozměr vstupu/výstupu (mm)Datová karta
MSSO-AC 180 - Black Widow 7 180 x 180

zobrazit PDF

MSSO-AC 270 - Black Widow 20 270 x 270

zobrazit PDF

MSSO-AC 360 - Black Widow 35 360 x 360

zobrazit PDF

MSSO-AC 450 - Black Widow 60 450 x 450

zobrazit PDF

MSSO-AC 540 - Black Widow 85 540 x 540

zobrazit PDF

MSSO-AC 630 - Black Widow 110 630 x 620

zobrazit PDF