Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Výhody magnetického separátoru MV-R

  • Separace nerezových a slabě magnetických částic
  • Automatické čištění bez přerušení toku materiálu
  • Magnetická indukce až 11 000 G
  • Výroba separátoru na míru

Magnetické separátory nerezové oceli MV-R

Extrémně silný magnetický separátor MV-R se používá k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých a slabě magnetických kousků nerezové oceli.

Konstrukce separátoru nerezové oceli

Výjimečně výkonný, a přitom kompaktní a výškově stavitelný magnetický separátor nerezové oceli MV-R se skládá z dvojice válců. Hnací válec je magnetický s radiálním pólováním. Disponuje regulací rychlosti otáčení dle charakteru čištěného materiálu a provozních potřeb. Hnaný válec je pak nemagnetický. Tento pár válců je navzájem propojen tenkým, ale velmi odolným polyuretanovým dopravníkovým pásem, který vyhovuje i podmínkám pro potravinářské aplikace. Je antistatický a má zvýšenou odolnost vůči působení tepla a minerálních olejů.

Magnetické pole u magnetického válce dosahuje výšky maximálně asi 10 mm, a proto je vhodné, aby výška materiálu přepravovaného na pásu nepřesáhla 10 mm, což současně znamená, že materiál by měl tedy na pás dopadat v rovnoměrné vrstvě a řádně rozvolněný, např. pomocí vibračního podavače.

Jak funguje separátor nerezové oceli?

Magnetické kovové nečistoty jsou zachyceny magnetickým polem válce a vyneseny až za jeho osu, zatímco vyčištěný (tedy nemagnetický) materiál odpadne působením gravitace na vyústění dopravníkového válce. Díky speciálnímu rozdělovači proudu magnetického a nemagnetického materiálu (úhlově i osově stavitelnému) je také možné přizpůsobit účinnost magnetické separace požadované výrobní kapacitě a charakteru čištěného materiálu. Případně lze z čištěného materiálu oddělit ještě třetí frakci, která se nachází mezi čistým materiálem a feromagnetickými nečistotami, jde tedy o slabě magnetický materiál, částečně kontaminovaný Fe částicemi.

Je potřeba mít na paměti, že primární nerezová ocel je většinou nemagnetická, nicméně při jejím průmyslovém používání a opracovávání (obráběním, lisováním, drcením, opakovanými nárazy, působením tepla atd.) dochází k narušení původní nemagnetické krystalické mřížky a nerez se stává slabě magnetickou. V porovnání s běžnou ocelí či železem činí magnetizovatelnost opracované nerezové oceli pouhých několik procent, a proto je možné ji zachytit jen extrémně silným magnetickým polem.

Vysokoindukční magnetický válec je tedy určen pro nejnáročnější průmyslové klienty, požadující odseparování i velmi slabě magnetických nerezových částic, přičemž provozní kapacita separátoru závisí i na maximální velikosti frakce zachytávaného nerezového materiálu. S klesající frakcí klesá i separační kapacita zařízení, protože čím je separovaná částice menší, tím je pro separátor obtížnější ji zachytit. MV-R spolehlivě zachytává slabě magnetické částice už od 0,1 mm, přičemž ale dokáže nahodile odseparovat kousky nerezi již od velikosti 30 mikronů. Separátor nabízíme v pracovních šířkách od 500 do 1 500 mm.

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1.
Přijedeme

2.
Zaměříme a navrhneme

3.
Vyrobíme na míru

4.
Nainstalujeme

5.
Zprovozníme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Výhody separátoru nerezové oceli

Díky jakosti materiálů použitých při výrobě magnetického válce MV-R (sestava extra silných NdFeB magnetů v kombinaci se speciálními ocelovými podložkami, velmi tenkým a přitom vysoce odolným dopravníkovým pásem) je tento špičkový separátor schopen dosáhnout povrchové magnetické indukce až 21 000 gaussů. To je hodnota, kterou se až doposud pyšnily pouze elektromagnetické separátory. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že z pohledu praktického využití magnetického válce není až tak důležitá hodnota dosahované magnetické indukce, ale především hustota magnetických pólů, protože MV-R se často aplikuje pro zachycení velmi malých feromagnetických částic. A pokud by vzdálenosti mezi magnetickými póly byly příliš velké (za účelem dosažení maximální magnetické indukce), tak by takto vytvářené velmi silné magnetické pole bylo pro zachycení drobných kontaminantů nevyužitelné, neboť magnetické částice by proklouzávaly mezi příliš vzdálenými magnetickými póly. Proto se tedy v kombinaci s velmi hustým pólováním optimální hodnota magnetické indukce na povrchu válce pohybuje okolo 11 000 gaussů, a to pro dosažení maximálního záchytu i velmi malých feromagnetických částic.

Kromě vysoké účinnosti magnetické separace jsou dalšími výhodami tohoto špičkového zařízení nízká spotřeba elektrické energie, nízké provozní náklady, široké škála uplatnění (vč. potravinářství), vysoká odolnost a modularita. Lze ho snadno integrovat již do stávajících zpracovatelských linek popř. dovybavit o další zpracovatelské prvky, např. vibrační podavač.

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky svařují skuteční profesionálové!

Oprávnění firmy SOLLAU:
Oprávnění na svařování tlakových zařízení dle PED 2014 / 68 / EU
Certifikát dle EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 – 1 až 5

MV-R

  • Výškově stavitelná provedení
  • Dopravníkové pásy splňují normy FDA, jsou antistatické, odolné protržení a plamenu
  • Průměr magnetického válce: 300 mm

Extrémně silný magnetický separátor MV-R se používá k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých a slabě magnetických kousků nerezové oceli.

VýrobekPracovní šířka (mm)Datová karta
MV-R 500 N 500 zobrazit PDF
MV-R 1000 N 1000 zobrazit PDF
MV-R 1500 N 1500 zobrazit PDFV jakých průmyslových odvětvích se uplatní separátor nerezové oceli?

Extrémně silný magnetický separátor nerezové oceli MV-R nachází uplatnění zejména při zpracování elektrošrotu, strusky ze spaloven, těžkých frakcí z drtících linek a v recyklaci kovů jako takové.

Nahoru