Vynášecí separační válce MVS / Separační nádoba

Vynášecí separační válec MVS

Vynášecí separační válec slouží k nepřetržité a automatické separaci feromagnetických částic z chladících emulzí a olejů u obráběcích strojů. Vynášecí separační válec je bezobslužné zařízení s vysokou úrovní separace. Používá k zachycení feromagnetických částeček z vodou mísitelných kapalin, olejových emulzí s různým obsahem minerálního oleje, syntetických chladících kapalin a řezných olejů atd.

Konstrukce separační nádoby

Uvnitř magnetického válce, který se otáčí na hřídeli, je umístěna sada magnetických jader z feritových nebo neodymových magnetů. Magnetické kovové částice obsažené v tekutině jsou zachyceny působením magnetického pole a vyneseny k liště stíracího plechu, která je  z válce mechanicky otře do sběrné nádoby. Vyčištěná tekutina odtéká pod válcem k dalšímu zpracování.

Jak se čistí vynášecí separační válec?

Pro čištění chladících směsí a řezných olejů obráběcích strojů jsme vyvinuli speciální třístupňový magnetický separátor MVS, který se skládá z těchto základních částí:

Všechna tři shora uvedená zařízení jsou umístěna v jediné nádobě a propojená pomocí soustavy čerpadel, zaručující třífázový čistící cyklus:

  1. Nejprve tekutina nateče do sedimentační nádoby, ve které po určitou dobu setrvá (aby se případné nečistoty usadily na dně nádoby)
  2. Poté kapalina proteče magnetickým vynášecím válcem MVS, který z ní oddělí větší magnetické částice.
  3. Na závěr emulze proudí přes magnetický roštový separátor MRZ, osazený extrémně silnými neodymovými magnety, čímž je dosaženo odseparování velmi jemných feromagnetických a dokonce i paramagnetických částic z proudícího materiálu.

Rozměry stejně jako tvar shora popsaného separačního systému jsou vysoce individuální a přizpůsobené specifickým potřebám konkrétních klientů. Kombinovaný magnetický separátor MVS napomáhá zlepšit kvalitu finálních výrobků (produkovaných na CNC strojích), zlepšuje využití drahých řezných či chladících emulzí (umožňuje jejich opakované využití) a současně chrání drahá výrobní zařízení před poškozením.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní vynášecí magnetický válec?

Ideální oblastí pro aplikací MVS je strojírenský průmysl.

Jak funguje separační nádoba?

Díky kvalitě materiálů použitých při výrobě vynášecího separačního válce (nerezová ocel, soustava permanentních feritových nebo neodymových magnetů) a robustní konstrukci je vynášecí separační válec spolehlivým, bezúdržbovým, snadno instalovatelným a provozně nenáročným zařízením s dlouhou životností. Při aplikaci permanentních feritových magnetů je zaručena časově téměř neomezená životnost, nicméně pokud je vyžadována vyšší magnetická síla či zachycení drobných feromagnetických částeček, doporučujeme osadit válec extrémně silnými neodymovými magnety ze vzácných zemin.

Použitím našeho vynášecího separačního válce zvýšíte kvalitu Vašich finálních výrobků, budete moci opakovaně využívat chladící emulzi, řezný olej či mazivo, drasticky omezíte prostoje a náklady na čištění strojů zanesených kovovými nečistotami, a především ochráníte Vaše drahé výrobní zařízení před poškozením.

MVS

Vynášecí separační válec MVS je určený k nepřetržité a automatické separaci feromagnetických částic z chladících emulzí a olejů u obráběcích strojů.

VýrobekMax. kapacita vodní emulze (l/min)

Uvedené kapacity závisí na typu materiálu a jsou jen informativní a nezávazné

Max. kapacita olejové emulze (l/min)

Uvedené kapacity závisí na typu materiálu a jsou jen informativní a nezávazné

Pracovní šířka (mm)Datová karta
MVS 300 N 250 190 325 zobrazit PDF

MVS 500 N

310 230 525 zobrazit PDF
MVS 800 N 380 285 825 zobrazit PDF
MVS 1000 N 480 360 1025 zobrazit PDF