Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Výhody magnetického separátoru ECS

 • Separace nemagnetických kovů na bázi vířivých proudů
 • Eddy current separátory za atraktivní cenu
 • Centrické i excentrické uložení magnetického válce
 • Nastavení polohy rotoru za chodu separátoru = nejlepší výsledky separace
 • Výroba ECS separátoru na míru
 • Snadná výměna krycího pláště rotoru
 • Rychlá výměna dopravního pásu do 6 minut
 • Testování materiálu
 • Pro pásy od šířce od 500 do 2 000 mm

Eddy Current Separátory (ECS) / Magnetické separátory neželezných kovů

Eddy Current Separator ECS-E BULL

Eddy Current separátor (ECS) se používá k oddělení kovových a neferomagnetických materiálů od nekovových materiálů. Tento magnetický separátor nemagnetických kovů pracuje na principu tzv. vířivých proudů, které jsou indukovány magnetickým válcem. Magnetický válec (rotor separátoru) s velmi silnými neodymovými magnety je vsazen v dopravníku a při vysokých otáčkách (kdy se rychle střídají magnetické póly) vytváří magnetické pole, které krátkodobě zmagnetizuje i neferomagnetické kovové materiály. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je stejná jako polarita magnetického pole vytvářeného rotorem separátoru. Proto jsou zmagnetizované materiály odpuzovány a automaticky vyhazovány z dopravníkového pásu.

ECS separátory dokáží separovaný materiál efektivně rozdělit na dvě frakce:

 • Nemagnetické kovy (např. hliník, měď, mosaz,…)
 • Nekovové materiály (plast, dřevo, sklo,…)

Eddy current separátory se často používají při recyklaci odpadů a v průmyslových procesech, kde je potřeba oddělit kovové (i nemagnetické) částice od nekovových materiálů, jako jsou například plasty, sklo nebo dřevo.

Výhodou eddy current separátorů je, že jsou velmi účinné a rychlé, což znamená, že mohou být využity v průmyslových procesech s vysokou výrobní kapacitou. Eddy current separátory jsou velmi efektivními nástroji pro recyklaci a zpracování kovových materiálů.

Je třeba zdůraznit, že ECS separátory neslouží k separaci feromagnetických nečistot a pro jejich správnou funkci je nezbytné, aby separovaný materiál byl zbaven feromagnetických nečistot (např. předřazením konvenčního magnetického separátoru). Případné ojedinělé feromagnetické nečistoty jsou separátorem zachyceny.

Eddy current separátor s centricky nebo excentricky uloženým rotorem?

Separátory nemagnetických kovů vyrábíme ve dvou variantách. Liší se polohou rotoru a počtem magnetických pólů:

 1. Separátory s centricky uloženým rotorem (ECS-C RAM)
  Tyto separátory jsou určeny pro separaci větších nečistot od 50 mm. Proto jsou vhodné na separaci např. komunálního odpadu. Jejich výhodou je nižší cena a vysoká kapacita. Rotor je tvořen 4 magnetickými póly.
 2. Separátory s excentricky uloženým rotorem (ECS-E BULL)
  Díky své konstrukci umožňují indukovat silné magnetické pole a jsou tak vhodné pro separaci i velmi malých nečistot od 5 mm.  Své uplatnění tak naleznou např. při separaci elektroodpadu. U našich separátorů je možné měnit polohu rotoru za chodu separátoru a tím umožnit precizní nastavení separátoru dle separovaného materiálu. Díky tomu dosahujeme nejlepších možných výsledků separace. Rotor je tvořen 12 magnetickými póly.

Jsme pyšní na to, že vyrábíme ECS separátory za atraktivní cenu, ale zároveň nemusíme dělat žádné ústupky v kvalitě. Důkladně testujeme a kontrolujeme všechny výrobky, abychom se ujistili, že splňují naše přísné standardy kvality. Tímto způsobem můžeme zaručit, že naši zákazníci dostanou vynikající hodnotu za své peníze a získají zařízení, které je spolehlivé, efektivní a dlouhodobě udržitelné.

Proč si vybrat Eddy Current separátory SOLLAU?

 • Prvotřídní kvalita za zajímavou cenu
 • Nastavení polohy rotoru za chodu separátoru = nejlepší výsledky separace
 • Snadná výměna krycího pláště rotoru
 • Rychlá výměna dopravního pásu
 • Zdarma provedeme testy Vašeho materiálu a navrhneme nejvhodnější zařízení

Přínosy použití separátoru

 • Efektivita: Eddy current separátor je velmi účinný při oddělování kovových materiálů z odpadu. Dokáže odstranit až 99% kovových materiálů z odpadu.
 • Šetrnost k životnímu prostředí: Eddy current separátor pomáhá snižovat množství odpadu a ukládání odpadu na skládky, což přispívá k ochraně životního prostředí.
 • Automatizace: Eddy current separátor může být snadno integrován do automatizovaných procesů a umožňuje rychlejší a efektivnější třídění materiálů.
 • Vysoká kapacita: Eddy current separátor dokáže zpracovat velké množství materiálu za krátkou dobu, což znamená, že je ideální pro průmyslové použití.
 • Široké využití: Eddy current separátor se používá v různých odvětvích, jako je třídění odpadů, třídění kovů a třídění recyklovaných materiálů.

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1.
Přijedeme

2.
Zaměříme a navrhneme

3.
Vyrobíme na míru

4.
Nainstalujeme

5.
Zprovozníme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Snadná údržba

Každé zařízení vyžaduje údržbu. Jsme si ale vědomi toho, že je potřeba minimalizovat čas, potřebný pro tuto údržbu. Proto jsme náš separátor vyrobili tak, aby bylo možné snadno a velmi rychle vyměnit pás dopravníku i krycí plášť magnetického rotoru. Čas potřebný na výměnu pásu i krycího pláště rotoru je v řádech minut. Postup výměny je velmi jednoduchý, takže jej zvládne i obsluha separátoru. Není tedy potřeba odborného zásahu servisního technika a je tak možné redukovat náklady na servis separátoru.

Výměna pásu dopravníku do 6 minut – ECS–E BULL

Automatické mazání ložisek

Ložiska magnetického rotoru a pláště magnetického rotoru jsou mazána automatickým mazacím systémem řízeným PLC. Snadno si v řídícím PLC nastavíte interval mazání nebo přerušení mazání např. při vypnutí separátoru nebo odstávce linky. V případě, že obsah maziva klesne pod požadovanou hodnotu, tak světelná signalizace přímo na mazací kapsli i v řídicím systému upozorní obsluhu na potřebu výměny mazací kartuše (běžně dostupná).

Ložiska hnaného válce dopravníkového pásu jsou při dodržení běžných provozních podmínek bezúdržbová, v případně potřeby lze domazat standardními prostředky.

Rozdělovací modul s přídavnou klapkou

Rozdělovací modul s přídavnou klapkouKlíčové pro dobrou funkci separátoru je správné nastavení klapky, která odděluje jednotlivé odseparované části materiálu od sebe. Proto jsme si dali na správné funkci a snadném ovládání této klapky opravdu záležet. U rozřazovací klapky je možné nejen plynule nastavit její polohu ve dvou osách, ale také nastavit její úhel. Díky tomu je snadné separátor nastavit tak, aby výsledky separace byly co nejlepší.

Separátor je také možné vybavit přídavnou klapkou, která je umístěna ve spodní části rozdělovacího modulu. Použití této klapky má význam v provozech, kde je podmínkou, aby obě frakce (nemagnetické kovy a inertní materiál) byly 100% čisté. Rozřazovací klapku tedy nastavíme tak, aby odseparované nemagnetické kovy byly zcela bez příměsi inertního materiálu a zároveň přídavnou klapku nastavíme tak, aby inertní materiál byl zcela bez příměsi nemagnetických kovů. Dostaneme tak 2 zcela čisté frakce a zbytek materiálu (inertní materiál s malou příměsí nemagnetických kovů), který můžeme znova separovat a dosáhnout tak dokonalé čistoty obou frakcí.

Účinnost Eddy Current separátoru

Důkladně ověřujeme účinnost každého vyrobeného separátoru. U Eddy Current separátorů testujme i jeho schopnost separovat nemagnetické kovy. K testování využíváme aluminiové a mosazné plechy o rozměrech 20 x 20 mm, 10 x 10 mm a 5 x 5 mm.

Separátor ECS-E je schopen separovat tyto nečistoty už od rozměru 5 x 5 mm, a to u obou materiálů (aluminium i mosaz).

Videa z těchto testů naleznete v záložce Zachytávání etalonů.

Zakládáme si na tom, že naše výrobky dokonale plní Vaše potřeby. Proto nabízíme našim zákazníkům,

že zdarma na našich separátorech otestujeme materiál, který potřebují roztřídit. Na základě těchto testů pak navrhneme nejvhodnější zařízení.

Podmínky pro zajištění správné funkčnosti separátorů neželezných kovů

Třídicí linkaVzhledem k tomu, že dosah magnetického pole u tohoto typu separátoru je poměrně krátký, je potřeba dbát na rozprostření co nejnižší vrstvy materiálu na dopravníkovém pásu separátoru. A to tak, aby přibližně výška materiálu na pásu odpovídala materiálové frakci a vytvářela jednolitou monovrstvu. Materiál by také měl na pás dopadat pokud možno v rozvolněném stavu. Toho všeho lze dosáhnout např. pomocí vibračního podavače nebo jinými speciálním prvky, zajišťujícími dobré rozprostření materiálu na pásu.

U verzí se centricky uloženým rotorem existuje vysoké riziko poškození pásu i samotného válce feromagnetickou částicí zachycenou magnetickým polem rotoru. Proto je zejména u centrických variant separátoru důsledně dbát na odseparování Fe částic před vstupem materiálu na dopravníkový pás. K separaci nežádoucích kovových částic použijte magnetický buben, válec, desku nebo jejich kombinaci

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky svařují skuteční profesionálové!

Oprávnění firmy SOLLAU:
Oprávnění na svařování tlakových zařízení dle PED 2014 / 68 / EU
Certifikát dle EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 – 1 až 5

Hlavními výhodami eddy current separátoru s centricky uloženým rotorem je atraktivní cena a vysoká kapacita.

ECS-C RAM

Magnetický separátor s centricky uloženým rotorem (ECS-C RAM)

 • Separace kovových částic od 50 mm
 • Centricky uložený rotor
 • Magnetický válec se 4 póly
 • Pracovní šířka 500 – 2 000 mm

*/

Použití

Separátor nemagnetických kovů ECS-C RAM má centricky uložený rotor, takže je vhodný pro separaci nemagnetických kovů větších rozměrů. Typickým použitím je separace nemagnetických kovů (např. Al plechovek) z komunálního odpadu.

Své uplatnění nalezne zejména v těchto oborech:

 • recyklace komunálních odpadů
 • recyklace odpadového skla
 • recyklace stavebních materiálů

VýrobekPočet pólůVelikost zachytitelných částicPracovní šířka (mm)Datová karta
ECS-C 500 RAM 4 od 50 mm 500 zobrazit PDF
ECS-C 600 RAM 4 od 50 mm 600 zobrazit PDF
ECS-C 800 RAM 4 od 50 mm 800 zobrazit PDF
ECS-C 1000 RAM 4 od 50 mm 1000 zobrazit PDF
ECS-C 1200 RAM 4 od 50 mm 1200 zobrazit PDF
ECS-C 1500 RAM 4 od 50 mm 1500 zobrazit PDF

Hlavními výhodami eddy current separátoru s excentricky uloženým rotorem je možnost separace i velmi malých nečistot, dále pak možnost nastavit polohu rotoru za chodu separátoru, což umožňuje plynule měnit nastavení separátoru a dosáhnout tak nejlepších výsledků separace.  

ECS-E BULL

Magnetický separátor s excentricky uloženým rotorem (ECS-E BULL)

 • Separace kovových částic od 5 mm
 • Excentricky uložený rotor
 • Magnetický válec se 12 póly
 • Nastavení polohy rotoru za chodu separátoru
 • 8 pozic nastavení polohy rotoru
 • Snadná výměna krycího pláště rotoru
 • Rychlá výměna dopravního pásu do 6 minut
 • Přídavná rozdělovací klapka
 • Pracovní šířka 500 – 2 000 mm

Použití

Separátor nemagnetických kovů ECS-E BULL má excentricky uložený rotor, což umožňuje separovat nemagnetické kovy i velmi malých rozměrů.

Své uplatnění nalezne zejména v těchto oborech:

 • recyklace elektroodpadu
 • recyklace plastů
 • recyklace gumy

Plynulé nastavení polohy rotoru za chodu separátoru:

Separovaný odpad může mít různé vlastnosti (frakce, materiál atd.). Separátory s excentricky uloženým rotorem umožňují nastavení jeho polohy tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků separace. Náš eddy current separátor ECS-E BULL je jedinečný tím, že umožňuje nastavovat polohu rotoru bez přerušení chodu separátoru! V průběhu separace může dojít ke změně charakteristiky separovaného odpadu (jiná frakce, jiný materiál) a obsluha třídicí linky na to musí reagovat změnou polohy rotoru separátoru. Náš separátor umožňuje tuto změnu provést za chodu, sníží se tak prostoje potřebné pro změnu nastavení separátoru.

Typickými aplikačními oblastmi jsou drcený odpad z domácností, plastová a gumová drť, drcený elektroodpad, dřevný a kompostní materiál, biomasa, automobilová drť, slévárenský písek a drcená slévárenská struska, odstranění hliníkových zátek a prstenců z drceného skla, separace neželezných kovů z alternativních paliv pro cementárny a elektrárny, čištění hrubší strusky ze spaloven, použití při demoličních pracích atd.

*/
VýrobekPočet pólůVelikost zachytitelných částicPracovní šírka (mm)Datová karta
ECS-E 500 BULL 12 12 5 - 300 mm 500 zobrazit PDF
ECS-E 600 BULL 12 12 5 - 300 mm 600 zobrazit PDF
ECS-E 800 BULL 12 12 5 - 300 mm 800 zobrazit PDF
ECS-E 1000 BULL 12 12 3 - 300 mm 1000 zobrazit PDF
ECS-E 1200 BULL 12 12 5 - 300 mm 1200 zobrazit PDF
ECS-E 1500 BULL 12 12 5 - 300 mm 1500 zobrazit PDF
ECS-E 1800 BULL 12 12 5 - 300 mm 1800 zobrazit PDF
ECS-E 2000 BULL 12 12 5 - 300 mm 2000 zobrazit PDF


V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetický separátor nemagnetických kovů?

Nahoru