Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

2. 11. 2023

Separace magnetických i nemagnetických kovů ve spalovně komunálního odpadu (případová studie)

Výchozí stav

Velká spalovna komunálního odpadů stavěla novou linku pro třídění komunálního odpadu.

Požadavkem bylo separovat magnetické i nemagnetické kovy z komunálního odpadu tak, aby bylo možné je pak následně využít.

Popis problému

V nově budované lince na třídění komunálního odpadu ve spalovně bylo potřeba separovat kovové materiály. Byli jsme osloveni jako specialisté na výrobu magnetický separátorů i separátorů nemagnetických kovů, abychom do této linky dodali naši technologii.


Podmínkou bylo, aby navržené řešení bylo plně automatické, nevyžadovalo lidskou obsluhu a jeho ovládací systém byl plně integrovatelný do ovládacího systému celé separační linky.

Řešení problému

Odpad je transportován systémem dopravníků šíře 1000 mm.

V prvním kroku bylo potřeba odstranit feromagnetické nečistoty:

Proto jsme navrhli použít magnetickou samočisticí desku, která se zavěsí nad dopravníkový pás. Výhodou tohoto typu magnetických separátorů je skutečnost, že zachycené kovy jsou automaticky odnášeny z dopravníku.

Zvolili jsme nejsilnější model magnetické desky DND-AC Mx3 F BEAST, který má tyto jedinečné vlastnosti:

 • Instalační výška 450 mm
 • Max. rychlost dopravního pásu 3 m /s

V druhém kroku bylo potřeba separovat nemagnetické kovy:

Podmínkou úspěšné separace je odstranění feromagnetických nečistot (to jsme provedli v 1. kroku).

Separace nemagnetických kovů je možná při použití speciálního magnetického separátoru pracujícího na bázi vířivých proudů. Tyto separátory jsou nazývány eddy current separátory nebo také separátory nemagnetických kovů. Jsou tvořeny magnetickým válcem (rotorem) s velmi silnými magnety, který při vysokých otáčkách indukuje magnetické pole, které krátkodobě zmagnetizuje i neferomagnetické kovové materiály (barevné kovy).

Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je stejná jako polarita magnetického pole vytvářeného rotorem separátoru. Proto jsou zmagnetizované materiály odpuzovány a automaticky vyhazovány z dopravníkového pásu.

Existují dva hlavní typy eddy current separátorů:

 • Separátory s centricky uloženým rotorem (ECS-C RAM) - Tyto separátory jsou určeny pro separaci větších nečistot od 50 mm. Proto jsou vhodné na separaci např. komunálního odpadu. Jejich výhodou je nižší cena a vysoká kapacita. Rotor je tvořen 4 magnetickými póly.
 • Separátory s excentricky uloženým rotorem (ECS-E BULL) - Díky své konstrukci umožňují indukovat silné magnetické pole a jsou tak vhodné pro separaci i velmi malých nečistot od 5 mm

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba separovat nemagnetické kovy o frakci větší než 50 mm, tak jsme zvolili separátor s centricky uloženým rotorem ECS-C 1500 RAM.

Předpokladem úspěšné separace nemagnetických kovů je rovnoměrné rozprostření separovaného materiálu na páse ECS separátoru. Proto jsme do technologie navrhli separátor o šíři 1500 mm, aby došlo ke snížení výšky vrstvy separovaného materiálu a k lepšímu rozprostření na páse separátoru.

Přínosy použití eddy current separátoru ECS-C 1500 RAM a DND-AC Mx3 F BEAST:

Díky tomu, že jsme využili nejsilnější separátor nad dopravník DND-AC Mx3 BEAST, tak jsme dokázali odseparovat feromagnetické nečistoty a dosáhnout čistoty materiálu, která je požadována pro úspěšnou instalaci ECS separátoru.

Eddy current separátor zajistil dostatečně kvalitní separaci i nemagnetických kovů z komunálního odpadu. Díky příznivé ceně ECS-C RAM je návratnost investice atraktivní.

Zákazník je s naším řešením spokojen – z komunálního odpadu jsme dokázali vyseparovat feromagnetické i neferomagnetické kovové nečistoty a umožnili tak komunální odpad dále efektivně třídit.

Využité zařízení

Eddy current separátor ECS-C 1500 RAM a samočisticí magnetickou desku DND-AC Mx3 F BEAST

Výhody magnetického separátoru nemagnetických kovů ECS-C 1500 RAM

 • Separace kovových částic od 50 mm
 • Centricky uložený rotor
 • Magnetický válec se 4 póly
 • Pracovní šířka 500 – 2 000 mm

Výhody magnetické samočisticí desky DND-AC Mx3 F BEAST

 • Automatické čištění i bez přerušení toku materiálu
 • Instalační výška až 450 mm
 • Separace Fe částic od 0,5 do 300 mm
 • Max. rychlost dopravníkového pásu: 3 m/s
 • Záruka 10 let
 • Celonerezové provedení
 • Žádná slepá místa mezi magnetickým jádrem a bočnicí
 • Hmotnost od 440 kg = snadná instalace
 • Indukce 1 010 G (200 mm od pásu separátoru)
 • Feritové i lehké neodymové varianty

 

Nahoru