Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Výhody magnetického separátoru ECS

 • Separace nemagnetických kovů na bázi vířivých proudů
 • Automatické čištění bez přerušení toku materiálu
 • Testování materiálu
 • Pro pásy od šířce od 500 do 2000 mm
 • Centrické i excentrické uložení magnetického válce
 • Výroba separátoru na míru
 • Rozsáhlé opční příslušenství

Magnetické separátory neželezných kovů ECS / Eddy Current Separator

Eddy Current Separator ECS-C RAM

Separátor neželezných kovů ECS funguje na principu tzv. vířivých proudů. Odkud také pochází jeho převzaté označení „eddy current separator“. Velmi rychle rotující magnetické póly vytvářejí proměnlivé a relativně krátké magnetické pole, které po omezenou dobu zmagnetizuje každou vodivou částici nacházející se v jeho dosahu. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je stejná jako polarita magnetického pole vytvářeného rotorem separátoru. Proto jsou zmagnetizované materiály odpuzovány a automaticky vyhazovány z dopravníkového pásu.

Konstrukce separátoru neželezných kovů

Tento separátor se skládá až ze tří hlavních modulů.

Konstrukce separátoru neželezných kovů

 • Modul s magnetickým rotorem (1)
  Standardně dodávaným modulem je ten prostřední (1), který má v hnaném válci pásového dopravníku uložen magnetický rotor s extrémně silnými neodymovými magnety. Plášť rotoru, ve kterém se nachází indukční válec je vyroben ze speciálního nemagnetického materiálu s obsahem skelných vláken. Mezi volitelné příslušenství patří úvodní podávací modul (3a/3b) a závěrečný třídicí modul (2).
 • Podávací modul (3a/3b)
  Úvodní podávací modul zajišťuje jednak předčištění materiálu a také jeho správné a rovnoměrné rozprostření na dopravníkovém pásu separátoru. Toto je klíčovou podmínkou pro optimální úroveň separace zejména u středních a jemných materiálových frakcí. Úvodní modul tak bývá osazen např. magnetickým bubnem (3b) či magnetickým válcem nebo i magnetickou deskou nad dopravník pro zachycení feromagnetických částic anebo vibračním podavačem (3a).
 • Třídicí modul (2)
  Závěrečný třídicí modul zajišťuje komfortní rozdělení vytříděných materiálových frakcí. Jedná se o skříň s dělicí přepážkou, kterou lze buď osově, nebo v přednastavených rozestupech posunovat podle magnetických charakteristik právě tříděných materiálů. Je tak možné velmi přesně oddělovat zmagnetizované a nemagnetické části materiálu.

Kromě podávacího a třídícího modulu dodáváme jako volitelné příslušenství také ovládací skříň s PLC řídicím systémem, dotykovou obrazovkou atd.

Podmínky pro zajištění správné funkčnosti separátorů neželezných kovů

Vzhledem k tomu, že dosah magnetického pole u tohoto typu separátoru je poměrně krátký, je potřeba dbát na rozprostření co nejnižší vrstvy materiálu na dopravníkovém pásu separátoru. A to tak, aby přibližně výška materiálu na pásu odpovídala materiálové frakci a vytvářela jednolitou monovrstvu. Materiál by také měl na pás dopadat pokud možno v rozvolněném stavu. Toho všeho lze dosáhnout např. pomocí vibračního podavače nebo jinými speciálním prvky, zajišťujícími dobré rozprostření materiálu na pásu.

U verzí se centricky uloženým rotorem existuje vysoké riziko poškození pásu i samotného válce feromagnetickou částicí zachycenou magnetickým polem rotoru. Proto je zejména u centrických variant separátoru důsledně dbát na odseparování Fe částic před vstupem materiálu na dopravníkový pás. K separaci nežádoucích kovových částic použijte magnetický buben, válec, desku nebo jejich kombinaci

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1.
Přijedeme

2.
Zaměříme a navrhneme

3.
Vyrobíme na míru

4.
Nainstalujeme

5.
Zprovozníme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Rozdělení materiálů dle vhodnosti k separaci

Obecně platí, že čím vyšší je elektrická vodivost a objem jednotlivých separovaných kusů, tím větší je vzdálenost, na kterou je materiál z tohoto separátoru odhazován. Proto jsou např. kousky hliníkových plechů snadněji separovatelné než krátké tenké drátky.

Dobře separovatelné materiály

Tyto separátory jsou ideální pro kontinuální automatickou separaci dobře vodivých lehkých neželezných kovů (jako měď, hliník, hořčík, stříbro atd.). S určitými omezeními jsou použitelné i pro třídění mosazných, zinkových, zlatých, kadmiových nebo cínových předmětů.

Materiály nevhodné pro separátor neželezných kovů

Naopak separátory na bázi vířivých proudů nelze použít pro separaci těžkých nebo špatně vodivých kovů (nerez, olovo, platina, titan apod.). Magnetické pole ovlivňuje jen minimálně nebo vůbec materiály s nízkou elektrickou vodivostí, a proto na konci dopravníku padají působením gravitace kolmo dolů.Vyrábíme dva typy separátorů neželezných kovů, které se zásadně liší způsobem uložení magnetického rotoru v dopravníkovém válci.

Hlavní vlastnosti separátoru ECS-C RAM s centricky uloženým rotorem

 • Frakce materiálu ECS-C RAMmalé kompaktní zařízení
 • váš materiál otestujeme na stejném zařízení, jaké vám následně dodáme
 • rychlá výměna pásu bez nutnosti nadzvednutí separátoru
 • hluboké magnetické pole
 • vysoká hodnota magnetické indukce na pásu
 • možnost zakoupení samostatného hnaného válce s magnetickým rotorem
 • regulovatelná rychlost pásu (až 3 m/s) umožňuje dosažení velmi vysokých zpracovatelských kapacit
 • maximální rychlost otáčení rotoru (6000 otáček/minutu) je zárukou spolehlivé separace neželezných kovů i o menších frakcích
 • vyrábíme v pracovních šířkách po 100 mm (od 500 do 2000 mm)
 • separátor je osazen pásem s vlnovcem k zabránění vypadávání materiálu z pásu a unašečem k zamezení poškození pásu a válce feromagnetickou částicí
 • možnost sjednání dlouhodobého autorizovaného servisu, který kromě zajištění bezproblémového chodu separátoru přináší i bonus v podobě výrazně nižší kupní ceny

Hlavní vlastnosti separátoru ECS-E BULL s excentricky uloženým rotorem

 • Frakce materiálu ECS-E BULLrychlá výměna pásu (do 9 minut – nejrychlejší ze všech konkurentů) bez nutnosti nadzvednutí zařízení (platí pro ECS-E BULL
 • váš materiál otestujeme na stejném zařízení, jaké vám následně dodáme
 • vysoká hodnota magnetické indukce v místě kontaktu s materiálem (až 3100 G)
 • plynule nastavitelný rozřazovací systém
 • 10 let záruka na magnetické jádro
 • regulovatelná rychlost pásu (až 3 m/s) umožňuje dosažení velmi vysokých zpracovatelských kapacit
 • vyrábíme v pracovních šířkách po 100 mm (od 500 do 2000 mm)
 • možnost sjednání dlouhodobého autorizovaného servisu, který kromě zajištění bezproblémového chodu separátoru přináší i bonus v podobě výrazně nižší kupní ceny
 • velký rozsah úhlového nastavení magnetického rotoru
 • možnost fixace magnetického válce v polohách nejlépe vyhovujícím již dříve zpracovávaným materiálům
 • separátor je osazen pásem s vlnovcem k zabránění vypadávání materiálu z pásu a unašečem k zamezení poškození pásu a válce feromagnetickou částicí

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky svařují skuteční profesionálové!

Oprávnění firmy SOLLAU:
Oprávnění na svařování tlakových zařízení dle PED 2014 / 68 / EU
Certifikát dle EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 – 1 až 5

ECS-C RAM

 • Separace kovových částic od 25 mm
 • Řídící systém Siemens
 • Magnetická indukce na plášti: 3 400 G
 • Magnetický válec se 4 póly
 • Centricky uložený rotor

Provedení s centricky uloženým magnetickým rotorem.

VýrobekPočet pólůVelikost zachytitelných částic (od - do)Pracovní šířka (mm)Datová karta
ECS-C 500 RAM 4 od 50 mm 500 zobrazit PDF
ECS-C 600 RAM 4 od 50 mm 600 zobrazit PDF
ECS-C 800 RAM 4 od 50 mm 800 zobrazit PDF
ECS-C 1000 RAM 4 od 50 mm 1000 zobrazit PDF
ECS-C 1200 RAM 4 od 50 mm 1200 zobrazit PDF
ECS-C 1500 RAM 4 od 50 mm 1500 zobrazit PDF

ECS-E BULL

 • Separace kovových částic od 5 mm
 • Řídící systém Siemens
 • Magnetická indukce na plášti: 3 100 G
 • Excentrický rotor s nastavitelnou polohou
 • Možnost regulace rychlosti pásu

Provedení s excentricky uloženým magnetickým rotorem.

Typickými aplikačními oblastmi jsou drcený odpad z domácností, plastová a gumová drť, drcený elektroodpad, dřevný a kompostní materiál, biomasa, automobilová drť, slévárenský písek a drcená slévárenská struska, odstranění hliníkových zátek a prstenců z drceného skla, separace neželezných kovů z alternativních paliv pro cementárny a elektrárny, čištění hrubší strusky ze spaloven, použití při demoličních pracích atd.V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetický separátor nemagnetických kovů?

Nahoru