Magnetické separátory neželezných kovů ECS / Eddy Current Separator

Eddy Current Separator

Separátor neželezných kovů ECS-C SOLLAU (Eddy Current Separator – Concentric) funguje na principu tzv. vířivých proudů. Odkud také pochází i již do češtiny převzaté označení tohoto typu separátoru, tedy „eddy current separator“), kdy velmi rychle rotující magnetické póly vytvářejí proměnlivé a relativně krátké magnetické pole, které po omezenou dobu zmagnetizuje každou v tomto poli se nacházející vodivou částici.

Konstrukce separátoru neželezných kovů

Základem tohoto separátoru je magnetický rotor (nacházející se v hnaném válci integrovaného pásového dopravníku) osazený velmi silnými neodymovými magnety. Dalším důležitými součástmi tohoto separátoru jsou vibrační podavač s násypkou, pásový dopravník (vybavený vysoce odolným dopravníkovým pásem a jednoduchým systémem pro jeho napínání), elektronický řídící systém (PLC s frekvenčními měniči) a skříňová ocelová konstrukce. Plášť magnetického bubnu (ve kterém se nachází indukční válec) je vyroben ze speciálního materiálu s obsahem skelných vláken. Pro předčištění vstupních materiálů znečištěných feromagnetickými kontaminanty nabízíme jako opci ještě separační magnetický válec.

Pomocí vibračního podavače se vstupní materiál rovnoměrně dávkuje na dopravníkový pás (tak, aby přibližně výška vrstvy na pásu odpovídala maximální materiálové frakci, což je důležité především u jemně drcených materiálů) s integrovaným magnetickým rotorem. Tento velmi rychle rotující neodymový válec vytváří v materiálech s vysokou vodivostí vířivé proudy a na krátkou dobu je zmagnetizovává. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je opačná než polarita magnetického pole generovaného rotorem separátoru, a proto jsou zmagnetizované kousky odpuzovány a automaticky vyhazovány z materiálu přepravovaného na dopravníkovém pásu.

Výhody magnetického separátoru

Separátor neželezných kovů ECS firmy SOLLAU je vybaven symetricky umístěným magnetickým rotorem, který - v porovnání s excentricky uloženou verzí – nabízí svým uživatelům několik následujících zajímavých výhod:

 • materiál je po delší dobu vystaven působení magnetického pole, což vede k vyšší účinnosti separace
 • magnety rotoru se delší dobu nacházejí v kratší vzdálenosti od materiálu přepravovaného na dopravníkovém pásu, a proto je možno zachytit i velikostně menší částice
 • v porovnání s excentricky uloženým rotorem lze u symetricky umístěného dosáhnout vyšší rychlosti dopravníkového pásu a dosáhnout tak vyšší celkové kapacity separačního procesu
 • vzhledem k soustřednému umístění magnetu není nutno pracně nastavovat polohu magnetu vůči materiálu na dopravníkovém pásu
 • díky vysokým otáčkám rotoru je možno dosáhnout i při nižším počtu pólů vynikajících výsledků i ve větších vzdálenostech

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetický separátor nemagnetických kovů?

Separátor ECS-C SOLLAU je tedy ideální pro kontinuální automatickou separaci dobře vodivých lehkých neželezných kovů (jako měď, hliník, hořčík, stříbro atd.).  S určitými omezeními je ECS-C SOLLAU aplikovatelný také pro třídění mosazných, zinkových, zlatých, kadmiových nebo cínových předmětů.

Naopak separátory na bázi vířivých proudů nelze použít pro separaci těžkých nebo špatně vodivých kovů (nerez, olovo, platina, titan apod.). Materiály s nízkou elektrickou vodivostí ovlivňuje totiž působení magnetického pole jen minimálně (nebo vůbec).  Proto padají na konci dopravníku působením gravitace kolmo dolů. Obecně platí, že čím vyšší je elektrická vodivost a objem jednotlivých separovaných kusů, tím větší je vzdálenost, na kterou je materiál z ECS-C SOLLAU odhazován (proto jsou např. kousky hliníkových plechů snadněji separovatelné než krátké tenké drátky). ECS-C SOLLAU dokáže separovat částice o průměru nad 2 mm (platí pro rotor s 18 póly).

Příklady použití ECS-C:

 • odstranění hliníkových uzávěrů ze skla při recyklaci
 • odstranění mosazných nýtů a pantů při recyklaci dřeva
 • odstranění neželezných kovů ze strusky ze spaloven odpadu
 • zpracování šrotu, elektroodpadu nebo komunálního odpadu
 • odstranění nečistot z recyklovaného plastu za účelem ochrany vstřikolisů
 • vyčištění těžených minerálů
 • recyklace zbytků z odlévání při lití kovů
 • použití při recyklaci skla, baterií, PET láhví a pneumatik
 • aplikace u alternativních paliv v cementárnách a elektrárnách
 • aplikace při výrobě hnojiv a detergentů

Umístění magnetického separátoru do třídicí linky

Vzhledem k tomu, že separátory typu Eddy Current většinou spíše dočišťují vhodně upravený materiál (již předem podrcený a zbavený nežádoucích feromagnetických a dalších příměsí), umísťují se obvykle až na konec třídící linky.

Důležitá je správná konfigurace separátoru

Modelová řada ECS-C SOLLAU je k dispozici v šířkách od 500 do 3000 mm, s regulovatelnou rychlostí dopravníkového pásu (od 1 do 2,5 m/s), s rotorem o rotaci nastavitelné od 1 000 do 7 000 ot./min., a osazená vysoce kvalitním motorickým a elektronickým vybavením.

ECS-C

Základem tohoto separátoru je magnetický rotor (nacházející se v hnaném válci integrovaného pásového dopravníku) osazený velmi silnými neodymovými magnety.

VýrobekPočet pólůVelikost zachytitelných částic (od – do)Pracovní šírka (mm)Datová karta
ECS-C 500 500

zobrazit PDF

ECS-C 800 800

zobrazit PDF

ECS-C 1000 1000

zobrazit PDF