Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

26. 4. 2022

Separace železných a aluminiových plechovek od nekovových kontaminantů (případová studie)

Cíl separace:

Plechovky mohou být znečištěny nekovovými kontaminanty (papír, plastové obaly atd.). Cílem separace je oddělit aluminiové plechovky od železných tak, aby bylo dosaženo maximální čistoty obou částí. Cílem je, aby nebyly aluminiové plechovky kontaminovány železnými a naopak. Maximalizovat tak hodnotu obou separovaných frakcí.

Výsledek:

Podařilo se nám dosáhnout požadované čistoty výsledného produktu při dodržení maximálních povolených ztrát z třídění a deklarovaného množství zpracovávaného materiálu. Třídicí linka je konstruována na kapacitu 3t/hodinu. Samozřejmě je možné vyrobit linku i pro jinou kapacitu.


Průmysl: Recyklace

Aplikace:

Směs lisovaných i nelisovaných plechovek (feromagnetických i aluminiových) je částečně znečištěna nekovovými kontaminanty, jako je papír či plasty.

Zadáním bylo vyrobit třídicí linku, která umožňuje roztřídit plechovky na železné a aluminiové a oddělit je od nekovových kontaminantů. A to vše při dodržení ztrát při třídění max. 1% a 100% čistoty třídění.

Bylo potřeba linku navrhnout tak, aby umožňovala transportovat materiál z úrovně podlahy.

Samočisticí magnetická deska nad dopravník DND-AC Mm5F TIGER:V první fázi byly odseparovány železné plechovky a to s využitím automatického separátoru umístěného nad dopravníkem - DND-AC Mm5F TIGER. Využili jsme separátor s osazený feritovými magnety optimalizovaný tak, aby efektivně separoval plechovky i z výšky 400 mm nad dopravníkem. Takto odseparované železné plechovky jsou odnášeny dopravníkem do kontejneru.

Materiál zbavený feromagnetických nečistot je dopraven na vibrační podavač, kde dojde k jeho rozprostření na celou šíři následného separátoru nemagnetických kovů a snížení vrstvy separovaného materiálu – což je nutné pro správnou funkci ECS separátoru.

Magnetický separátor neželezných kovů (Eddy Current Separator) ECS-C RAM 1000:V druhé fázi materiál dopadá na separátor nemagnetických kovů (Eddy Current Separator) - ECS-C RAM 1000, kde s využitím vířivých proudů dochází k oddělení aluminiových plechovek od nekovových materiálů (plast, papír). Tím je původní materiál roztřízen na tři požadované části (železné plechovky, aluminiové plechovky, nekovový materiál).

Třídicí linka je navržena tak, aby splňovala požadovanou hodinovou kapacitu 3 t/hodinu.

Celý systém separace je automatický bez potřeby lidské obsluhy.

Námi vyráběná třídicí linka je zařízení s vysokou účinností separace. Jsme schopni ji vyrobit dle vašich požadavků na hodinovou kapacitu a s přihlédnutím ke struktuře separovaného materiálu.

Separované médium: 

Předlisované i nelisované hliníkové a železné plechovky znečištěné nekovovými kontaminanty. Plechovky o objemu 0,1 – 3,0 litru. Produkt může být mokrý a znečištěný.

 Využité zařízení

Samočisticí magnetická deska nad dopravník DND-AC Mm5F TIGER:

  • Instalační výška až 400 mm
  • Osazena feritovými magnety
  • Max. rychlost dopravníku 2,5 m/s
  • Určené pro dopravník o šíři 1400 mm

Magnetický separátor neželezných kovů (Eddy Current Separator) ECS-C RAM 1000:

  • ECS separátor s centricky uloženým rotorem
  • Pro separaci nemagnetických kovů o frakci od 50x50 mm
  • Pracovní šířka 1000 mm

Vibrační podavač

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.