Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

10. 8. 2023

Separace nežádoucích kovových předmětů z dřevěné kulatiny (případová studie)

Výchozí stav

Významný český výrobce z oblasti dřevozpracujícího průmyslu nás požádal o návrh technického řešení k odstranění kovových předmětů z jím zpracovávané dřevěné kulatiny.


Popis problému

Dřevěná kulatina je základním materiálem pro výrobu DTD, MDF a laminovaných desek, nábytkových dílců i dalších dřevěných výrobků. Český výrobce s dlouholetou tradicí (exportující přibližně 60 % své produkce dřevěných deskových materiálů) se dlouhodobě potýkal s přítomností nežádoucích kovových předmětů v surové dřevěné kulatině, které:

  • mu způsobovaly velké problémy v oblasti technologické (úlomky např. lesnických strojů, pil, řetězů, ale také menší předměty jako hřebíky, kulové a brokové střelivo atd. poškozovaly jeho drahé dřevozpracující zařízení a vedly k finančně velmi náročným odstávkám a výrobním prostojům)
  • se dostávaly i do finálních výrobků (např. do dřevotřískových a laminovaných desek – a vzhledem k tomu, že část této produkce dodává klient i významným obchodním řetězcům jako např. IKEA, existovalo vysoké riziko finančně náročné kvalitativní reklamace, která by navíc poškodila i dobré jméno tohoto výrobce)

Vzhledem k tomu, že kovové předměty byly většinou hluboko vnořeny do struktury dřeva, nebylo možno je zachytit či odstranit pomocí magnetických separátorů. Stejně tak nebyly pro jejich detekci použitelné standardní typy detektorů kovů, protože vstupní dřevěná kulatina má průměr až 700 mm a délku až 5000 mm (což jsou hodnoty, se kterými se standardní rámové či tunelové detektory kovů nedokáží vypořádat). Navíc (vzhledem k četnosti výskytu kovových kontaminantů) potřeboval klient takové technické řešení, které by nejen detekovalo kovové kontaminanty, ale současně by tyto kontaminanty dokázalo eliminovat bez nutnosti přerušení provozu.

Řešení problému

Ideálním řešením se ukázala být aplikace osmihranného tunelového detektoru kovů METRON 05 CO, který spolehlivě (a při rychlosti dopravníkového pásu až do 6m/s) detekuje železné, nerezové, hliníkové, měděné, mosazné a další kovové předměty – a to jak volné, tak i zabořené či zcela skryté v dřevěné kulatině (o průměru až 1600 mm). Kromě toho se jedná o celonerezové vysoce robustní zařízení, které bez problémů odolává i drsnému prostředí dřevařských závodů (přičemž osmihranný tvar byl vyvinut právě za účelem kontroly kulatiny přepravované na dopravníkovém pásu). Klient též velmi ocenil širokou doplňkovou výbavu detektoru kovů METRON 05 CO, která mu umožnila – za účelem automatického vytřídění detekovaných předmětů - připojení detektoru na řídící systém firmy KESAT (když nyní tedy detektor odhalí v dřevěné kulatině nežádoucí kovový předmět, řídící systém zpracovatelské linky automaticky přesune tuto kládu z centrálního dopravníkového pásu na vedlejší dopravník).

Přínosy použití tunelového detektoru kovů METRON 05 CO

Detektor kovů METRON 05 CO dokázal splnit všechny požadavky klienta, protože spolehlivě detekuje a automaticky vyřazuje všechny kovové kontaminanty. Nejenže tedy chrání následná drahá zpracovatelská zařízení před poškozením (a zabraňuje nežádoucím a drahým výrobním prostojům), ale současně garantuje čistotu finálního produktu (a eliminuje tak riziko kvalitativních reklamací kvůli přítomnosti nežádoucích kovových kontaminantů v dřevotřískových či laminovaných deskách).

Využitá zařízení: Tunelový detektor kovů METRON 05 CO

Nahoru