1. 9. 2020

Separace kovů z komunálního odpadu

Významný zpracovatel komunálního odpadu z našeho regionu potřeboval spolehlivý kompletní systém na separaci kovových předmětů (zejména o větší frakci) z přetříděného plastového komunálního odpadu (pokud by se tyto kovové částice z odpadu neodstranily, mohly by poškodit následná zpracovatelská zařízení a snížit kvalitu vytříděných plastových materiálů).


Jednalo se o náročnou aplikaci z vícero důvodů:

  • v plastovém komunálním odpadu o relativně velké frakci (od 50 x 10 x 1 mm do 300 x 250 x 1 mm) se kromě všech druhů plastů (PET, HDPE, PP, plastové folie, tetrapack atd.) vyskytují v množství několika procent i železné a neželezné příměsi (plechovky, víčka, zátky atd.)
  • kromě požadavku na odstranění železných i neželezných kovů bylo nutno se vypořádat i s vysokou vrstvou a velkým množstvím kontinuálně proudícího materiálu (až 1800 kg/h)

Na základě srovnávacích praktických testů a po vyhodnocení parametrů cena/výkon/dostupnost servisu se zákazník (který má v oblasti separace kovů bohaté zkušenosti) rozhodnul pro zakoupení následující sady magnetických separátorů značky SOLLAU:

Feritový magnet nad dopravník s automatickým čištěním DND-AC Ms4 EKO (hluboké magnetické pole dokáže vytáhnout kusy feromagnetické předměty až z hloubky 320 mm a současně chrání před poškozením železnými částicemi i separátor neželezných kovů ECS-C 2000 RAM)

Neodymový magnetický válec MV 254 N 1200  (separace železných kontaminantů ze spodních vrstev materiálu a ochrana separátoru neželezných kovů ECS-C 2000 RAM před poškozením)

Separátor neželezných kovů s centricky uloženým magnetickým rotorem ECS-C 2000 RAM (kvůli požadavku na vysokou zpracovatelskou kapacitu se materiál rozprostře do monovrstvy na pás separátoru o šířce 2000 mm a následně jsou z materiálu spolehlivě odstraněny všechny větší a dobře vodivé kovové nemagnetické předměty)