Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

16. 8. 2021

Separace kovů při výrobě čokolády (případová studie)

Cíl separace:

  • Odstranit Fe částice větší než 1 mikrometr. Dosáhnout maximální čistoty výsledného produktu.

Výsledek:

  • V následných technologiích již nebyly detekovány kovové kontaminanty. Ty byly zachyceny instalovaným separátorem.

Průmysl: Potravinářství – výroba čokolády
Aplikace: Instalace v potrubí DN50 přepravujícím tekutou čokoládu. Bylo nutné zajistit, aby při průchodu čokolády magnetickým separátorem nedocházelo k poklesu teploty čokolády a k jejímu zatuhnutí. Z toho důvodu jsme instalovali dvouplášťový separátor s vyhřívaným vnitřním prostorem.
Separované médium: Čokoláda
Využité zařízení: MSP-S 50/2 N - dvouplášť, 120 °C OCTOPUS

Nahoru