Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

9. 11. 2023

Účinné odstranění kovových nečistot při výrobě dřevěných pelet díky použití magnetického separátoru (případová studie)

Výchozí stav

Náš zákazník je specialistou na výrobu dřevní štěpky a dřevěných pelet. V dřevěném materiálu, který je drcen se často vyskytují kovové nečistoty, které způsobují poškození výrobní technologie.

 Popis problému

Zákazník k drcení dřeva používá jednohřídelový drtič UNTHA LR 700. Dřevěný materiál je různorodý – masivní dřevo, dýhy, dřevotřískové desky atd. V tomto materiálu se často vyskytují velké feromagnetické nečistoty, jako jsou hřebíky, šrouby atd. Díky tomu, že je drtič velmi kvalitní a odolný, tak jsou tyto feromagnetické nečistoty podrceny spolu s dřevem.

Problém vzniká v dalších částech technologie, kdy podrcené dřevo vstupuje do peletizačního lisu, kde je pod vysokým tlakem tlačeno do peletizační formy. A právě tato forma (peletizační matrice) bývá poškozena zmiňovanými kovovými nečistotami.

To generuje zbytečné vícenáklady na jejich servis a případnou výměnu.


Řešení problému

Do peletizačního lisu je materiál dopravován potrubím o průměru 200 mm. Toto místo bylo vybráno jako nejvhodnější k instalaci několika magnetických deskových separátorů ML 200 F.

Tyto separátory byly navrženy speciálně k odchycení větších kovových nečistot z materiálů s horšími sypnými vlastnostmi, jako je dřevní štěpka. Separátory byly instalovány do potrubního systému tak, aby byly v kontaktu s proudícím materiálem.

Abychom dosáhli co největší čistoty výsledného produktu a co nejlépe ochránili následnou technologii, tak jsme se se zákazníkem dohodli na tom, že do potrubní cesty nainstalujeme několik deskových separátorů za sebe. Pro instalaci separátorů jsme zvolili taková místa, která jsou snadno přístupná pro obsluhu. Čištění separátoru se tak stalo denní rutinou obsluhy a i díky tomu je dosahováno tak skvělých výsledků separace.

Přínosy použití deskového separátoru ML 200 F

Ochrana peletizačního lisu: Magnetické deskové separátory ML 200 F účinně zachytily větší kovové nečistoty, včetně otěru z potrubí, což výrazně snížilo riziko poškození matric v peletizačním lisu.

Prevence nákladných oprav: Eliminace kovových nečistot vedla ke snížení nákladů na opravy zařízení a zvýšení jeho dostupnosti pro výrobu.

Neustálá výroba: Díky instalaci magnetických deskových separátorů byla firma schopna udržet kontinuální výrobu bez přerušení způsobených poškozením zařízení.

Využité zařízení: Deskový magnetický separátor ML 200 F

Výhody deskového separátoru ML 200 F

  • Separace Fe částic od 0,5 mm
  • Feritové i neodymové varianty
  • Výroba separátorů na míru
  • Vhodné pro abrazivní a špatně prostupné materiály
  • Magnetická indukce až 7 500 G na krycím nerezovém plášti
  • Vysoká provozní kapacita (až 150 m3/h)
Nahoru