Jsme specialista
v oboru magnetické separace

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme zařízení pro magnetickou separaci. Naše magnetické separátory navrhujeme a vyrábíme přesně na míru podle vašich potřeb.

7. 9. 2021

Separace aluminiových plechovek (případová studie)

Cíl separace

Oddělit aluminiové plechovky od železných tak, aby bylo dosaženo maximální čistoty obou částí. Cílem je, aby nebyly aluminiové plechovky kontaminovány železnými a maximalizovat tak hodnotu obou separovaných frakcí.

Výsledek

Podařilo se dosáhnout velmi dokonalého oddělení aluminiových plechovek od feromagnetických kontaminantů a to při dodržení požadované hodinové kapacity separační linky.


Průmysl: Recyklace
Aplikace:: Třídicí linka je navržena tak, aby splňovala požadovanou hodinovou kapacitu 125 m3/hodinu.

Separační linka je osazena násypkou, vibračním podavačem a magnetickým bubnem. Plechovky jsou vsypány do násypky, z které vypadávají na vibrační podavač. Díky vibračnímu podavači jsou plechovky rozprostřeny na celou šíři vibračního podavače (a následně magnetického bubnu), což je velmi důležité pro výslednou kvalitu separace. Takto připravený materiál dopadá na magnetický buben o průměru 506 mm a šířce 800 mm. Magnetický buben je osazen nejsilnějšími neodymovými magnety a díky tomu umožňuje dokonale odseparovat feromagnetické částice od aluminiových plechovek. Hliníkové plechovky odpadávají do přistaveného kontejneru. Železné plechovky jsou zachyceny silným magnetickým bubnem a jsou odnášeny za jeho osu, kde dojde k odmagnetování a plechovky odpadnou do připravené nádoby.

Celý systém separace je automatický bez potřeby lidské obsluhy (s výjimkou plnění násypky separovaným materiálem).

Námi vyráběná třídicí linka je kompaktní zařízení s vysokou účinností separace. Jsme schopni ji vyrobit dle vašich požadavků na hodinovou kapacitu a s přihlédnutím ke struktuře separovaného materiálu.
Separované médium: Hliníkové plechovky znečištěné feromagnetickými kontaminanty
Využité zařízeníSeparační linka na separaci magnetických plechovek

Nahoru