2. 12. 2019

Přehled magnetických separátorů

V oblasti permanentních magnetických separátorů došlo za posledních 70 let k výrazným změnám. Byly objeveny a vyvinuty nové materiály a aplikovány moderní technologie. Mezi prvními se začaly pro oddělení kovových magnetických nečistot používat magnety ze slitiny hliníku, niklu, kobaltu a železa (obvykle označované zkratkou ALNICO). Přibližně v šedesátých letech minulého století byla zahájena výroba magnetů na bázi keramických oxidů (feritů), jejichž magnetická síla je víceméně srovnatelná s magnety typu ALNICO. 


A v osmdesátých letech minulého století se objevily první magnety na bázi tzv. vzácných zemin. Nejprve se jednalo o směsi samaria s kobaltem, později k nim přibyly i nejsilnější, tzv. neodymové magnety (složené z neodymu, železa a bóru), které dokáží zachytit i ty nejjemnější či jen částečně magnetické kovové nečistoty (jako jsou rez, okuje či magnetická nerezová ocel).

Ve většině moderních průmyslových odvětví může případná kontaminace feromagnetickým materiálem vést k poškození strojního zařízení a k nežádoucímu znečištění finálního produktu. Kovové nečistoty se mohou do výrobků dostat téměř všude: z přepravních prostředků, ze strojního vybavení (mlýnů, drtičů atd.), běžným otěrem stejně jako lidským přičiněním, ať už neúmyslným či úmyslným. Pomocí magnetických separátorů je možno negativní dopady feromagnetického znečištění eliminovat. Magnetické separátory jsou k dispozici v nejrůznějších provedeních, a to jak v univerzálních, tak i v úzce specializovaných.

Jelikož klíčem k dosažení potřebné čistoty finálního produktu je magnetický separátor, musíme při jeho výběru brát v úvahu zejména následující faktory:

Vlastnosti čištěného materiálu

Velké kusy či extrémně viskózní materiály by rychle poškodily nebo zablokovaly například velmi oblíbené roštové separátory. Na stupni a druhu kontaminace stejně jako na požadované úrovni čistoty finálního produktu pak závisí typ magnetů, kterými bude separátor osazen. Definice vlastností čištěného materiálu je tudíž jedním z velmi důležitých parametrů pro výběr správného separátoru.

Teplota

Účinnost některých typů permanentních magnetů výrazně klesá se vzrůstající teplotou, a proto je třeba při výběru magnetického separátoru vždy maximálně detailně specifikovat prostředí a teploty, které budou při separačním procesu na magnet působit.

Průtok

Nejlepší separační výsledky jsou dosahovány v případě, že se co možná nejtenčí vrstva čištěného materiálu pohybuje co nejblíže magnetického jádra - a proto je pro každou aplikaci nutno hledat separátor, který se maximálně blíží této obecné definici. Dalším velmi podstatným údajem je typ průtoku (tzn., zda materiál protéká přes separátor kontinuálně nebo spíše nárazově). A v neposlední řadě je pak důležité vědět, zda průtok čištěného materiálu lze přerušit či zda to z výrobně-technických důvodů není možné (což následně rozhodne o výběru buďto manuálně nebo automaticky čištěného separátoru).

Pro separaci kovových nečistot z práškových produktů s dobrými sypnými vlastnostmi se tudíž obvykle používají roštové separátory, v tlakových potrubích pak potrubní separátory. V případě materiálů o horších sypných vlastnostech je na místě nasazení deskových separátorů (tzv. lucerna) nebo magnetických desek (které nejsou v přímém kontaktu s čištěným materiálem, a proto nemohou být tímto materiálem zablokovány). Pro čištění tekutin se používají separátory průtokové a separátory do potrubních systémů. Víceméně univerzálně použitelné jsou pak magnetické bubny a válce, které navíc mohou zajistit kontinuální separaci bez nutnosti přerušení technologického procesu.  A pro detekci neželezných kovových příměsí se používají separátory fungující na bázi vířivých proudů (které vytvářejí silné vysoce rychlostní rotory osazené magnety ze vzácných zemin).

Z výše uvedeného vyplývá, že výběr optimálního magnetického separátoru na bázi permanentních magnetů může být poměrně složitou záležitostí, nicméně naši zkušení technici jsou připraveni vypracovat pro každého klienta přesně takové řešení, které nejlépe a nejefektivněji vyhoví jeho individuálním potřebám a požadavkům.

Druhy magnetických separátorů SOLLAU

Permanentní magnetické separátory

Tvar separátoru

Název separátoruModelPoužití

Deska

Magnetická deska nad dopravník (s ručním čištěním)

DND-MC

Separace feromagnetických částic z materiálů přepravovaných na pásovém dopravníku nebo nad skluzavkou.

Magnetická deska nad dopravník (automatické čištění)

DND-AC

Separace feromagnetických částic z materiálů přepravovaných na pásovém dopravníku.

Magnetická lucerna

ML

Separace kovových nečistot z materiálů o horších sypných vlastnostech.

Automatický magnetický deskový separátor nad skluz

DND-SFX

Separace feromagnetických částic z proudu suchého či polotekutého materiálu o různé zrnitosti (umístění separátoru nad skluzavkou nebo pásem).

Trubice

Magnetická tyč

MTN

Separace jemných magnetických kovových částic z mokrého nebo suchého materiálu. Lze použít i k sestavení jednoduchého roštového separátoru.

Magnetický rošt výsuvný (bez skříně)

MR

Jednoduchý separátor, který slouží k zachycení feromagnetických částic ze sypkých směsí.

Magnetický separátor do násypky vstřikolisu

TM

 

Slouží k oddělování feromagnetických částic z proudu volně padajícího materiálu zpracovávaného vstřikolisem.

Magnetický separátor do násypky vstřikolisu – hvězdice

SM

Slouží k oddělování feromagnetických částic z proudu volně padajícího materiálu zpracovávaného vstřikolisem.

Magnetický skříňový separátor s ručním čištěním

MSS-MC

Separace magnetických kovových nečistot z dobře prostupných sypkých materiálů.

Magnetický roštový separátor automatický

MSS-AC

Automatická separace jemných magnetických nečistot z dobře prostupných sypkých materiálů.

Magnetický rotační separátor

MSR

Separace nejjemnějších magnetických kovových nečistot (ve velikosti od 30 µm) ze sypkých a špatně prostupných materiálů.

Magnetický separátor do tlakového a sacího potrubního systému

MSP-S

separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v rychle proudícím (až 25 m/s) tekutém nebo snadno prostupném materiálu.

Magnetický roštový separátor pro tekuté směsi

MRZ

Separace feromagnetických částic z kapalných materiálů (zejména z chladících směsí a emulzí používaných při frézování, soustružení apod.).

Magnetický separátor do potrubního systému (s ručním čištěním)

MSP-MC

Separace feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu tekutého nebo snadno prostupného materiálu.

Průtokový magnetický separátor (automatické čištěním)

MSP-AC

Separace feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu tekutého nebo snadno prostupného materiálu.

Válec

Magnetický válec

MV

Používá se jako náhrada dopravníkového válce pro automatickou separaci feromagnetických částic ze sypkých hmot.

Vynášecí separační válec z tekutých emulzí

MVS

Automatická separace feromagnetických částic z chladících emulzí a olejů (používaných např. u obráběcích strojů)

Eddy current separátor

ECS

Pomocí vířivých proudů jsou separovány neželezné kovy z drcených plastových a magnetických směsí.

Buben

Magnetický buben

MB

Automatická separace feromagnetických částic ze sypkých hmot