2. 12. 2019

Magnetické separátory v potravinářství

Mnoho našich magnetických separátorů najde důležité uplatnění v potravinářství.


Průmysl

Výrobek zn. SOLLAU

Místo obvyklého použití

Důvod aplikace

Mlékárenství Magnetická rohož (MM) V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování mléka Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch
 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících tekuté mléko nebo v továrnách, kde se z tekutého mléka vyrábí mléko sušené (a před vlastním sušením je prováděna magnetická separace z tekutého mléka), dosahována vysoká magnetická indukce (až 10700 Gs na povrchu magnetů).

Zachycení např. feromagnetického otěru nebo uvolněných vnitřních potrubních svarů, poškozených sít apod.

 

Potrubní magnetický separátor MSP-S pro tlakové potrubí (s ručním čištěním)

Zabudován do tlakového potrubí v továrnách zpracovávajících sušené mléko včetně sušené mléčné výživy pro kojence (je určen i pro vyšší tlak, navíc díky tlakové přepravě je vhodný i pro hůře prostupný materiál). Často bývá v těchto provozech umísťován vícenásobně nebo zónově, tak aby byla případně kontaminace odstraněna v jednom okruhu a nepřenášela se do druhého.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

 

Magnet do potrubí pod skluz

Zabudován do spodní části skluzu, po kterém u výrobců sýra klouže sýr z drtiče k finálním tvarování a následnému balení.

Zachycení hrubších kovových příměsí jako jsou šrouby, nýty, podložky ze zpracovatelského zařízení.

Tukový průmysl (výroba a zpracování tuků, margarínů, másla, olejů atd.)

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování tukových výrobků

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním) s dvojitým pláštěm pro ohřev čištěného materiálu

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících tuky, které při nižší teplotách tuhnou, a proto musí být i při separaci ohřívány min. na teplotu 20 – 30 °C (separační kapacita max. 3 tuny/hodinu). Separátory se nacházejí před a za místem kritického strojního zařízení, často jsou umísťovány před místo, kde je finální produkt stáčen do cisteren a odesílán k dalšímu zpracování. Výhodou tohoto separátoru je i vhodnost pro aplikace v prostředí s vyšším tlakem (nad 10 barů).

Zachycení např. feromagnetických částic odlomených ze zpracovatelského zařízení, zbytků ložisek, z otěru z přepravního potrubí, z poškozených sít apod., a to včetně paramagnetických částic, které jsou kvůli své velikosti neodhalitelné detektorem kovů.

Výroba koření, kořenících směsí, dehydratovaných polévek, omáček, čaje apod.

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování.

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický buben (MBZ)

Magnetický buben osazený nejsilnějšími neodymovými magnety N52 dokáže zachytit nečistoty už od 20 mikrometrů. Umísťuje se na linkách zpracovávajících koření, čaj, ovoce, sušené polévkové směsi, sušenou zeleninu, semínka, těstoviny, ořechy apod. Často se aplikuje na začátku zpracovatelské linky (v místě, kde je materiál z dopravního prostředku přepravován do bubnu např. pomocí šnekového dopravníku).

Kromě toho, že tento extrémně výkonný separátor odstraní z materiálu nežádoucí feromagnetické i paramagnetické částice, dokáže dokonce zachytit i některé druhy kamínků, špíny a hmyzích exkrementů (protože zejména koření a čaj se pěstují na specifických druzích půd, které jsou bohaté na paramagnetické částice, a proto i např. exkrementy hmyzu z těchto oblastí jsou slabě paramagnetické).

 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnet pro skluz

Zabudovává se do linek či potrubí zejména před drtiče, míchače či jemné síta (někdy se kombinuje použití obou separátorů, nejdříve tedy magnet pro skluz a potom magnetická lucerna). Výhodou je vysoká prostupnost obou typů separátorů, tok materiálu navedený přímo na magnetické desky a též velká provozní kapacita.

Lze zachytit (dle typu separátoru) jak větší ulomené kousky zpracovatelského zařízení, tak i jemnější feromagnetické nečistoty.

 

Rotační magnetický separátor MSR (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický roštový separátor MSS (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický rošt (MR)

Zabudován do potrubí v místě, kde se do systému dávkuje materiál z pytlů apod. Někdy je téže kombinován s magnetickou lucernou (ML). Dalším možným umístěním je pak prostor před finálním plnění materiálu do sudů či před baličkou.

Zachycení nežádoucích feromagnetických příměsí, pocházejících z oblastí mimo zpracovatelského závodu. Též ale k zachycení feromagnetického otěru z potrubí, okují apod.

 

Potrubní magnetický separátor MSP-S pro tlakové potrubí (s ručním čištěním)

Zabudován do tlakového potrubí v továrnách zpracovávajících suché produkty, koření apod. Často bývá v těchto provozech umísťován v potrubí za prvotní kontrolou a separací (která byla provedena roštovými separátory, např. MSR, MSS nebo MR).

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

Mlýny, pekárny, škrobárny, zpracovatelé obilnin, cereálií, suchých plodů (ořechy apod.) mouky

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování obilnin či mouky

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Potrubní magnetický separátor MSP-S (pro tlakovou přepravu)

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících mouku, škrob apod. nebo v místě přečerpávání těchto materiálů z přepravních cisteren či sil (pro zajištění čistoty přejímaného či nakupovaného materiálu). Též může být umístěn před sila na skladování finální semolinové mouky atd. K dispozici je i speciální verze s automatickým čištěním bez nutnosti přerušení výrobního procesu.

Zachycení nežádoucích feromagnetických příměsí, které mají původ mimo objekt zpracovatelského závodu.

 

Magnet pro skluz v kaskádovém provedení nebo magnetický buben (MBZ)

Při přečerpávání vstupního materiálu (např. obilniny, mouka) do sil se provádí magnetická separace nežádoucích příměsí pomocí kaskády skluzavkových magnetů nebo magnetického bubnu.

Zachycení nežádoucích feromagnetických příměsí, které mají původ mimo objekt zpracovatelského závodu.

 

Rotační magnetický separátor MSR (s ručním nebo automatickým čištěním), někdy též MSS (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících mouku nebo obilniny (na rozdíl od standartního potrubního separátoru nedojde k jeho zablokování špatně prostupným materiálem. Další výhodou je vyšší odolnost vůči abrazivním obilninám, neboť v porovnání s obvyklým stacionárním roštovým separátorem jsou trubice rotačního separátoru rovnoměrněji vystaveny opotřebení). Umístěn může být v kterémkoliv místě provozu včetně výstupu konečného produktu ze závodu (obvykle před prosíváním či před dávkovačem). Ideální je též pro výrobce a zpracovatele škrobu, neboť tento materiál je špatně prostupný a standartní roštové separátory by zablokoval. U této aplikace se obvykle používá model s 28 ot./min.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí např. v pekárnách, a to zejména v místech, kde se ze skladovacích tanků dávkují do směsi tekuté ingredience.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod.

 

Magnet do potrubí pod skluz

Zabudován do spodní části skluzu, po kterém u zpracovatelů mouky, škrobu, obilnin, cereálií apod. sjíždí materiál k dalšímu zpracování, průřezově je možné jej umístit téměř po celé lince, počínaje vstupem materiálu ze sila, přes umístění před míchače, mlýny, až po umístění před finální pročištění otrub (určených k expedici) atd.

Zachycení hrubších kovových příměsí jako jsou šrouby, nýty, podložky ze zpracovatelského zařízení.

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících mouku nebo obilí, určen pro neabrazivní a dobře prostupné typy obilnin. Umístěn může být v kterémkoliv místě provozu včetně výstupu konečného produktu ze závodu.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod.

 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zejména neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí v továrnách zpracovávajících mouku nebo obilí, v objektech, v nichž jsou tyto materiály přepravovány ze sil, umísťují se před mlýny, síta apod. Vhodné zejména pro materiály, které mají sklon ke klenbování či napékání. Výhodou je též velká provozní kapacita magnetické lucerny.

Díky rozhrnovacím stříškám se materiál dostává na silné magnetické desky, které dokáží zachytit i nejjemnější feromagnetické nečistoty stejně jako zmagnetizovanou nerezovou ocel.

 

Magnetický potrubní separátor typu „torpédo“

Zejména neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí v továrnách zpracovávajících mouku nebo obilí, v objektech, v nichž jsou tyto materiály přepravovány ze sil apod.). Vhodné zejména pro materiály, které mají sklon ke klenbování či napékání. Výhodou jsou též nízké pořizovací náklady, velká provozní kapacita magnetického torpéda a možnost jeho aplikace i v šikmých potrubních systémech (což není možné např. v případě magnetické lucerny).

Díky rozhrnovací stříšce se materiál rozprostře po celém obvodu torpéda, což zvyšuje výrazně účinnost magnetické separace.

 

Magnet do násypky (TM)

Prvotní pročištění materiálu při přejímce od dodavatele

Zachycení hrubších nečistot, zbytků obalových materiálů atd.

Cukrovary

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování cukru

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický válec (MV) nebo magnetický buben (MBZ)

Umístění do pásového dopravníků, který přepravuje vstupní surovinu (řepku) ke zpracování.

Prvotní pročištění materiálu při přejímce, zachycení hrubších nečistot, k separaci odlomených částí zemědělských strojů apod.

 

Magnetická deska nad dopravník (DND) s ručním nebo automatickým čištěním

Umístění nad dopravník, na kterém je z přepravován prvotní materiál z transportních prostředků.

Zachycení nežádoucích kovových příměsí, pocházejících z exteriéru (oblast sklizně apod.). Též určen k separaci odlomených částí zemědělských strojů apod.

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí, kterým vyluhovaná protéká cukerná šťáva.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod.

 

Rotační magnetický separátor MSR (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v cukrovarech (na rozdíl od standartního potrubního separátoru nedojde k jeho zablokování špatně prostupným materiálem, jakým je například moučkový cukr. Další výhodou je vyšší odolnost vůči abrazi, neboť v porovnání s obvyklým stacionárním roštovým separátorem jsou trubice rotačního separátoru rovnoměrněji vystaveny opotřebení)

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v cukrovarech, tradiční řešení pro neabrazivní a dobře prostupné materiály. Ideální je automatické trojroštové provedení, které zabezpečí bezproblémový nepřetržitý provoz 24/7. Vstup a výstup obvykle do velikosti 600x600 mm s kapacitou okolo 100 m3/hod.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod., i v mikronových velikostech.

 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnet pro skluz

Zejména neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí, kde je cukr do dalšího procesu přepravován pomocí šnekového dopravníku a následně míchán. Výhodou je vysoká prostupnost tohoto typu separátoru, silné oboustranně působící magnetické pole, tok materiálu navedený přímo na magnetické desky a též velká provozní kapacita magnetické lucerny. Deskové magnety se umísťují zejméně před zpracovatelská zařízení.

Díky rozhrnovacím stříškám se materiál dostává na silné magnetické desky, které dokáží zachytit (dle typu separátoru) jak větší ulomené kousky zpracovatelského zařízení tak i jemnější feromagnetické nečistoty.

Solivary

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování.

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v solivarech v případě nižšího rizika klenbování a abraze.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod.

 

Rotační magnetický separátor MSR (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v solivarech (na rozdíl od standartního potrubního separátoru nedojde k jeho zablokování špatně prostupným materiálem. Další výhodou je vyšší odolnost vůči abrazi, neboť v porovnání s obvyklým stacionárním roštovým separátorem jsou trubice rotačního separátoru rovnoměrněji vystaveny opotřebení)

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

 

Vícestupňový magnetický válec nebo magnetickým válec s velmi tenkým (kevlarovým) pásem.

V továrnách vyrábějících a zpracovávajících sůl se aplikuje extrémně silné působení vícestupňového magnetického válce (až 22000 Gs), který je schopen zachytit jemně mleté feromagnetické příměsi ve velikosti o 200 mikrometrů po několik milimetrů. Další výhodou tohoto separátoru je individuálně nastavitelná rychlost pásu a možné velmi hluboké magnetické pole.

Zachycení i velmi jemných želených kontaminantů.

 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnet pro skluz

Zejména neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí, kde je sůl do dalšího procesu přepravována pomocí šnekového dopravníku a následně míchána. Výhodou je vysoká prostupnost tohoto typu separátoru, silné oboustranně působící magnetické pole, tok materiálu navedený přímo na magnetické desky a též velká provozní kapacita magnetické lucerny. Deskové magnety se umísťují např. před drtiče, zařízení na třídění dle velikosti apod.

Díky rozhrnovacím stříškám se materiál dostává na silné magnetické desky, které dokáží zachytit (dle typu separátoru) jak větší ulomené kousky zpracovatelského zařízení tak i jemnější feromagnetické nečistoty.

Čokoládovny, výroba a zpracování kakaa, kávy, karamelu, sirupů, medu apod.

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu.

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním) s dvojitým pláštěm pro ohřev čištěného materiálu

Zabudován do potrubí v továrnách zpracovávajících tekutou (horkou) čokoládu, karamel apod. Obvyklý průtok se pohybuje mezi 20 a 80 m3/hodinu. Separátory se nacházejí před a za místem kritického strojního zařízení (např. za drtičem), často jsou umísťovány před místo, kde je finální sypký produkt stáčen do cisteren a odesílán k dalšímu zpracování. Výhodou tohoto separátoru je i odolnost vůči i vysokým tlakům (nad 10 barů).

Zachycení např. feromagnetických částic odlomených ze zařízení na mletí a drcení kakaových bobů, zbytků ložisek, z otěru z přepravního potrubí, z poškozených sít apod., tedy částic, které jsou kvůli své velikosti neodhalitelné detektorem kovů.

 

Vícestupňový roštový separátor se šikmými magnetickými rošty

Aplikován u zpracovatele kakaa kvůli nutnosti dosažení extrémně vysokých magnetických hodnot a opakovaného průchodu materiálu silným magnetickým polem.

Zachycení např. roztrhaných kovových sítek.

 

Potrubní magnetický separátor MSP-S (pro tlakovou přepravu)

Zabudován do tlakovém potrubí v továrnách zpracovávajících sypké a hůře prostupné produkty (kakao, káva, kávovinové směsi, směsi kávy či kakaa se sušeným mlékem, ochucovadly apod.) apod. nebo v místě přečerpávání těchto materiálů z přepravních cisteren či sil (pro zajištění čistoty přejímaného či nakupovaného materiálu). K dispozici je i speciální verze s automatickým čištěním bez nutnosti přerušení výrobního procesu.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod. Celý proces může být plně automatizován, což vede k minimalizaci ztrát čištěného materiálu a optimalizaci celé výroby.

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický rošt bez skříně (MR)

Zabudován do potrubí nebo násypek v pražírnách kávy. Stejně tak se roštové separátory používají v místech příjmu prvotních surovin (jako např. kakaových bobů v čokoládovnách).

Zachycení ulomených částí zpracovatelského zařízení, které pocházejí buď z vnějšího prostředí nebo už ze vnitřních továrních prostor. Současně ale rošt umí separovat i např. feromagnetický otěr z potrubí apod.

Konzervárenství, zpracování čerstvého ovoce, zeleniny, výroba džemů, marmelád

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu.

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetická deska nad dopravník (DND) s ručním nebo automatickým čištěním

Umístění nad dopravník, na kterém je z přepravován prvotní materiál z transportních prostředků. Též ale bývá umísťován tam, kde již ovoce a zelenina byly oloupány, očištěny a omyty a jsou na pásech přepravovány k dalšímu zpracování. Obvykle aplikován pro bobuloviny, hrášek, jahody, kukuřici, ale též seafood, krevety, prostě pro produkty, které se při zamrazování nespojí v jeden celek, nýbrž zůstávají stále oddělené.

Zachycení nežádoucích kovových příměsí, pocházejících z exteriéru (oblast sklizně apod.). Též určen k separaci odlomených částí zpracovatelského zařízení apod.

 

Magnetický válec (MV) nebo magnetický buben (MBZ)

Umístění do výrobní linky za místo, na kterém se provádí omytí či opláchnutí čerstvého ovoce či zeleniny.

 
 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnet pro skluz

Zejména neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí v továrnách zpracovávajících čerstvé ovoce, celer, cibuli atd. Výhodou je vysoká prostupnost tohoto typu separátoru, silné oboustranně působící magnetické pole, tok materiálu navedený přímo na magnetické desky a též velká provozní kapacita magnetické lucerny. Deskové magnety se umísťují např. před drtiče, kráječe, zařízení na třídění dle velikosti apod.

Díky rozhrnovacím stříškám se materiál dostává na silné magnetické desky, které dokáží zachytit (dle typu separátoru) jak větší ulomené kousky zpracovatelského zařízení tak i jemnější feromagnetické nečistoty.

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do tlakového potrubí v místě, kde je čištěna již výsledná marmeláda, ale též směsi zeleninové apod.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, poškozených sít apod.

 

Magnet do potrubí pod skluz

Zabudován do spodní části skluzu např. u zpracovatelů brambor, mrkve apod., aby chránil např. následné odpeckovávače, odstopkovávače apod. Dále bývá umísťován i do finální oblasti zpracování těchto produktů, které již prošly loupačkou a byly finálně omyty.

Zachycení hrubších kovových příměsí jako jsou šrouby, nýty, podložky ze zpracovatelského zařízení.

Pivovarnictví

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Potrubní magnetický separátor MSP-S (pro tlakovou přepravu)

Zabudován do potrubí v místě, kde je z dopravních prostředků přečerpáván vstupní materiál (slad) do skladovacích sil a nádob.

Zachycení nežádoucích feromagnetických příměsí majících původ vně závodu.

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický rošt (MR) nebo magnetický buben (MBZ) nebo magnetická deska nad dopravník (DND)

Před mletím sladu je třeba slad vyčistit pomocí magnetické separace, většinou se používá některý z roštových typů separátorů, ale lze aplikovat i jiné typy separátorů, např. MBZ. Dalším velmi důležitým místem aplikace těchto roštových separátorů je pak oblast dávkování pivovarských kvasinek.

Zachycení např. nežádoucích cizorodých příměsí, feromagnetického otěru z potrubí apod.

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v místech, kde se ze skladovacích tanků dávkuje do směsi horká voda, dále se umísťuje za výstupy z pivovarských kádí, kádí na ležáky, kotlů ve varně a fermentačních nádrží.

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí, ulomených částí zpracovatelského zařízení apod.

Vinařství

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický rošt (MR) nebo magnetický buben (MBZ) nebo magnetická deska nad dopravník (DND) nebo magnet do násypky (TM)

Před lisováním hroznů je třeba je vyčistit pomocí magnetické separace a ochránit tak následné zpracovatelské zařízení (drtiče, lisy, čerpadla apod.) před poškozením.

Zachycení např. nežádoucích cizorodých příměsí (kusy plotů, drátů, nůžek apod.) pocházejících z oblasti sklizně hroznů.

Lihovarnictví

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický separátor rotační (s ručním nebo automatickým čištěním) nebo magnetický buben (MBZ) nebo magnetická deska nad dopravník (DND) nebo magnet pro skluz.

Při dávkování obilí ze sil do zpracovatelského procesu je třeba ochránit následné zpracovatelské zařízení (drtiče, lisy, čerpadla apod.) před poškozením. Velmi často jsou při odběru ze sil používány kaskádové magnety, tedy soustava vícero kaskádově umístěných magnetů pro skluz (před vstupem obilí od mlýna).

Zachycení nežádoucích feromagnetických příměsí.

 

Magnetický deskový separátor ML (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zejména automatická neodymová verze toho separátoru se zabudovává do potrubí v lihovarech na pročištění pomletého obilí (než se dostane do míchacího procesu). Vhodný je tento separátor zejména pro materiály, které mají sklon ke klenbování či napékání. Výhodou je též velká provozní kapacita magnetické lucerny.

Díky rozhrnovacím stříškám se materiál dostává na silné magnetické desky, které dokáží zachytit i nejjemnější feromagnetické nečistoty stejně jako zmagnetizovanou nerezovou ocel.

 

Potrubní magnetický separátor MSP (s ručním nebo automatickým čištěním)

Před výstupem etanolu do skladovacích nádrží je vhodné jeho finální pročištění pomocí MSP. Dosahována vysoká magnetická indukce (až 10700 Gs na povrchu magnetů).

Zachycení např. feromagnetického otěru z potrubí apod.

Nápojový průmysl, výroba sirupů

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých výrobních ploch

 

Magnetický separátor skříňový MSS (s ručním nebo automatickým čištěním)

Zabudován do potrubí v před místem, kde do něj vstupuje cukr (určeny ke slazení výsledného produktu)

Zachycení např. nežádoucích cizorodých příměsí z nakupovaného cukru

Restaurace, jídelny, stravovací zařízení

Magnetická rohož (MM)

V místě vstupu osob do zóny výroby či zpracování produktu

Zachycení feromagnetických nečistot na podrážkách obuvi a zabránění přenosu kontaminantů do citlivých zón.

 

Magnetická deska nad dopravník (DND-MC) s ručním čištěním

Umístění před mycí linkou.

Separace nerezových příborů ze zbytků jídla (které je následně používáno např. jako krmivo pro dobytek).