2. 12. 2019

Detektor kovů nebo magnetický separátor?

V případě odstranění kovových kontaminantů ze zpracovávaných produktů vycházejí mnozí klienti z mylné domněnky, že aplikací všekovového detektoru problém snadno a rychle vyřeší. Bohužel pravdou je spíše opak, neboť použití výhradně detektoru kovů pro detekci a separaci nežádoucích kovových příměsí má řadu nevýhod.


Nevýhody užití samostatného detektoru kovů

Omezená účinnost – např. propadové detektory o vstupním průměru 200 mm nedokáží obvykle zachytit kovové částice, které jsou menší než 1,5 mm. A právě tyto částice představují významné riziko pro konečného uživatele, neboť v těchto velikostech se do zpracovávaného finálního produktu mohou dostat kousky drátů, špon apod. Naopak magnetické separátory dokáží zachytit magnetické částice již od velikosti 30 mikrometrů, čímž je v podstatě eliminováno riziko poškození zdraví konečného uživatele nežádoucími magnetickými kontaminanty.

Cena – detektory kovů jsou výrazně dražší než magnetické separátory stejných průměrů.

Náchylnost k poškození – detektory kovů jsou elektronická a navíc i velmi citlivá zařízení. V praxi dochází k jejich poškození nebo ke snížení jejich účinnosti v důsledku vnějších a vnitřních vlivů (vibrace, čištěný materiál, elektrosmog, nevhodné umístění apod.), přičemž následné opravy stejně jako běžná údržba a servis jsou jednak zdlouhavé, ale současně i velmi nákladné. Na druhé straně magnetické separátory jsou v podstatě čistě mechanické a téměř bezúdržbové stroje, se všemi odpovídajícími výhodami z pohledu servisu, údržby a životnosti.

Hospodárnost – kovové detektory nedokáží vyselektovat pouze konkrétní detekovanou kovovou částici, a proto je při každém odstranění nežádoucího kontaminantu odstraněno i určité (větší či menší) množství dobrého materiálu, což může (zejména v případě dražších materiálů) generovat i poměrně významné finanční náklady. Magnetický separátor je schopen odstranit magnetické nečistoty s minimální příměsí zpracovávaného materiálu. Navíc magnetický separátor ke svému provozu nepotřebuje (až na některé speciální verze s motorem) elektrickou energii, tudíž je úspornější i z tohoto hlediska.

Efektivnost – vzhledem k tomu, že magnetické kovové příměsi představují obvykle asi 70 % veškerých kovových kontaminantů, je použití magnetických separátorů v obecnosti účinnější než pouhé použití detektorů kovů. Navíc silné neodymové magnety v nejmodernějších verzích magnetických separátorů dokáží zachytit i nerezové, částečně magnetické nebo dokonce paramagnetické částice. Nepřímo pak má pozitivní vliv na účinnost magnetických separátorů i způsob zpracovávání materiálu – velmi často je totiž čištěný produkt ve styku s magnetickými kovy (potrubí, zmagnetizované kontaminanty v materiálu apod.), což má za následek zmagnetizování í těch kovových kontaminantů, které jsou jinak nemagnetické. A takto zmagnetizované částice jsou opět zachytitelné magnetickým separátorem.

Aplikovatelnost – detektory kovů jsou náročnější na instalaci i místo aplikace, nemohou pracovat bez přívodu elektrické energie, mají nižší odolnost vůči povětrnostním vlivům a tudíž je jejich použití omezeno spíše na vnitřní prostory apod. Magnetické detektory je možno umístit víceméně kdekoliv.

Použít tedy detektor kovů nebo magnetický separátor?

Pokud nežádoucí kontaminanty mají výhradně magnetický charakter, neexistuje účinnější a levnější řešení než aplikace magnetického separátoru.

Nicméně v některých specifických průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny zvláště vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost finálních výrobků (např. potravinářství, farmaceutika apod.), nepostačuje odstranit ze zpracovávaných materiálů jen magnetické kovy. V těchto případech se pak doporučuje aplikovat na výrobní lince magnetický separátor, a na konečném výstupu pak umístit všekovový detektor.

Tímto způsobem je zaručeno odstranění jak magnetických tak i nemagnetických kovových příměsí, a to je i důvod, proč se pro kombinovanou aplikaci obou zařízení rozhoduje stále více (a to nejen potravinářských) firem.

Řešení pro Vaši produkční linku

Každá produkční linka je svým charakterem a účelem individuální. Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo zašlete základní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře níže. My Vám navrhneme řešení přímo na míru Vašeho provozu.