Magnetická deska s manuálním čištěním DND-MC

Magnetická deska s ručním čištěním je jednoduchým a nenáročným řešením  separace feromagnetických částic z materiálů přepravovaných na pásovém dopravníku. Tento způsob  odstraňování kovových nečistot se používá především při menším výskytu feromagnetických příměsí (obvykle nevyžadujícím čištění desky častěji než jedenkrát během pracovní směny).

Jak se čistí magnetická deska?

Deska je zavěšena nad pásovým dopravníkem a magnetické částice obsažené v dopravovaném materiálu jsou odchytávány spodní magnetickou stranou desky (obvykle osazenou permanentními feritovými magnety, nicméně na přání klienta je možno použít i extrémně silné neodymové NdFeB magnety). Nasbírané magnetické nečistoty se pak následně z desky manuálně odstraňují. Je-li obsah magnetických částic v přepravovaném materiálu vyšší a deska se rychle zanáší nachytanými nečistotami, je na místě použití magnetické desky s automatickým čištěním.

Za příplatek mohou být magnetické desky DND-MC vybaveny výsuvným čistícím plechem pro zajištění jednoduchého odstranění zachycených magnetických nečistot. Na spodní části čistího plechu (který kryje samotnou magnetickou desku) se nacházejí podélné lišty, které zabraňují přeskakování zachycených feromagnetických nečistot na magnetická jádra desky (v průběhu vysunutí a čištění čistícího plechu) a současně tyto lišty zabezpečující rovnoměrné rozdělení zachyceného materiálu na magnetické desce.

Rozměry magnetické desky

Magnetickou desku s manuálním čištěním lze vyrobit v jakýchkoliv rozměrech dle požadavku zákazníka.

Magnetická deska na kolejové konstrukci

Magnetická deska na kolejové konstrukciSofistikovanou alternativou magnetické desky s manuálním čištěním je magnetická deska uložená na jednoduché kolejové konstrukci, díky níž je možno magnetickou desku bez námahy vysunout stranou a bezpečně provést veškerou údržbu, zejména odstranění zachycených kovových předmětů, a to i za chodu dopravníku.

Spojení magnetické desky a magnetického válce

K dosažení co nejvyššího stupně separace, doporučujeme - v případě vyšší vrstvy materiálu na dopravníku - kombinovat magnetickou desku zavěšenou nad pásem se separačním magnetickým válcem, který je schopen odchytit i feromagnetické částice ze spodních vrstev materiálu.

Modelové řady magnetických desek

Magnetické desky vyrábíme v celkem osmi různých řadách (pěti feritových a třech neodymových), a to proto, aby i standardní výrobky dokázaly pokrýt potřeby a požadavky co nejširšího spektra zákazníků. Současně tak mají naši klienti zaručeno, že obdrží výrobek v parametrech, které přesně odpovídají jejich potřebám, a že si zbytečně nebudou připlácet za nadhodnotu, která je pro jejich konkrétní aplikaci zbytečná:

Feritové desky

hlavními výhodami feritových magnetických desek jsou jejich tepelná odolnost, magnetická stálost, nižší cena a u silných řad pak jejich hluboké a velmi silné magnetické pole.

 • Řada DND-MC M F
  Jde o řadu, která v sobě skloubila standardní výkon se zajímavou cenou. Separátory jsou určeny pro středně náročné aplikace s max. instalační výškou 200 mm a dokáží zachytít zejména větší feromagnetické částice (nad 1 mm). Výhodou této desky je její rychlá ekonomická návratnost (poměr cena:výkon).
 • Řada DND-MC Ms F
  Tato řada je určena pro náročné uživatele, kteří od separátoru očekávají vysoký výkon i ve větších hloubkách. Maximální  instalační výška činí 320 mm.
 • Řada DND-MC Mp F
  Jde o řadu určenou pro instalaci do výšky max. 340 mm a její výhodou je i větší šířka.
 • Řada DND-MC Mm F
  Tyto separátory jsou určeny pro velmi náročné aplikace ve větších hloubkách (až do 400 mm).
 • Řada DND-MC Mx F
  Jedná se o nejsilnější řadu magnetických separátorů firmy SOLLAU. Magnetická indukce těchto zařízení je na hranici současných možností nejsilnějších permanentních magnetů a překonávají ji pouze separátory elektromagnetické. Tato řada je určena pro nejnáročnéjší separaci z velkých hloubek a vysokých a těžkých materiálových vrstev. Maximální závěsná výška činí u těch zařízení až 400 mm (pro zajímavost: hmotnost nejsilnější feritové řady Mx F je přibližně pětkrát vyšší než hmotnost nejlehčí řady M F!).

Neodymové desky

Mezi největší výhody neodymových desek patří extrémně silné (ale relativně krátké) magnetické pole a nízká hmotnost. Aplikují se proto zejména tam, kde není možno z hmotnostních důvodů nasadit standardní feritové magnetické desky nebo v případech, kdy je vyžadována extrémně vysoká účinnost separace v menších hloubkách (např. oblasti mobilních drtících a recyklačních zařízení apod.).

 • Řada DND-MC N
  Jde o nejlehčí řadu, určenou pro instalaci do výšky max. 200 mm. V nižších hloubkách dokáže deska zachytit i nečistoty menší než 1 mm.
 • Řada DND-MC Ns
  Silnější neodymová varianty pro instalaci do výšky max. 220 mm, určená pro středně náročné aplikace. Její výhodou je silná magnetická indukce na kratší vzdálenosti, zachycení menších Fe nečistot a nízká hmotnost.
 • Řada DND-MC Nm
  Jde o nejsilnější neodymovou řadu zejména pro mobilní aplikace, při kterých je vyžadována extrémně vysoká účinnost separátoru v nižších materiálových hloubkách. Maximální instalační výška činí 250 mm.

Magnetická deska s ručním čištěním nachází uplatnění např. v oblasti recyklace, těžebním, plastikářském, sklářském a dřevozpracujícím průmyslu.

 

 

 

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):