Tunelový detektor kovů s dopravníkem RDK

Tunelový detektor kovů s dopravníkem RDK

Dopravníkový detektor kovů slouží k detekci (a případně i separaci) nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů nebo baleného kusového či sáčkovaného zboží.

Jak funguje tunelový detektor kovů?

Výrobky, přepravované na integrovaném dopravníkovém pásu, procházejí detekční hlavou s vysoce citlivými elektromagnetickými cívkami, jejichž signály se přenášejí do řídící mikroprocesorové jednotky. Při zjištění kovového předmětu, který překračuje předem nastavenou citlivost a podle nastavení a vybavení daného modelu tunelového detektoru, dojte k těmto stavům:

  • detektor  automaticky zastaví dopravníkový pás. Odhalený předmět je možné také označit přídavným značkovacím zařízením nebo signalizovat jeho přítomnost zvukovou či světelnou signalizací a tento předmět se ručně odstraní z pásu.
  • nebo dojde k automatickému odstranění označeného předmětu z dopravníkového pásu. V závislosti na modelu pomocí vyhazovače, vzduchové trysky, propadové klapky, vybočovací závory atd.

Ovládání citlivosti detektoru kovů

Dotykový displej na detekční hlavě umožňuje rychlé a jednoduché nastavení reakce detektoru na běžné i speciální situace, zadání širokého spektra funkčních parametrů a samozřejmě i zobrazení údajů o aktuální situaci.

Individuální výbava detektoru kovů

Výška, délka, šířka a typ dopravníkového pásu stejně jako velikost průchozího otvoru detekční hlavy se odvíjejí od vašich individuálních potřeb a požadavků. Obvykle je tunelový detektor vybaven zastavovačem pásu (stop-alarm), signalizujícím odhalený kontaminant a současně zastavující dopravníkový pás. Samozřejmostí je také výšková stavitelnost celého zařízení, na požadavek je pak možné přístroj vyrobit v mobilní verzi s kolečky, dodat detektor se světelným a zvukovým alarmem, připravit verzi s regulací rychlosti pásu, různými druhy vyřazování kontaminovaného zboží (automatický vyhazovač, vzduchová tryska, propadová klapka, vyřazovací závora atd.), ochranou proti nežádoucí manipulaci (zaheslování), interní diagnostikou provozního stavu, rozhraním pro komunikaci s PC či připojením k Wi-Fi atd. Robustní provedení, kvalitní softwarové a hardwarové vybavení a vysoce profesionální zpracování zaručují dlouhodobý a bezporuchový provoz.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní detektor kovů?

Tunelový detektor kovů s dopravníkem nachází uplatnění zejména v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu.