Permanentní matricový separátor MX-MC

Extrémně účinný separátor MX-MC, osazený nejsilnějšími neodymovými magnety, je určen k separaci jemných magnetických i paramagnetických příměsí z tekutých či polotekutých materiálů.

Permanentní matricový separátor se skládá z kovové skříně opatřené standardními přírubami, magnetického systému (osazeného neodymovými magnety) a matricové kartuše. Zatímco materiál protéká matricí (naplněnou magnetickou nerezovou vlnou), velmi intenzivní magnetické pole (generované extrémně silnými neodymovými magnety) shromažďuje zachycené feromagnetické kontaminanty uvnitř kazety s nerezovou vlnou (sekundární výhodou tohoto separátoru je pak i to, že nerezová vlna se chová současně i jako mechanické síto a dokáže proto zachytit i drobné nemagnetické částice). Při čištění se kartuše vytáhne ze separátoru a může se buď opětovně použít (po omytí např. tlakovou vodou) nebo se matrice (v případě silného znečištění nerezové vlny) nahradí novou.

Tento speciální magnetický separátor je charakterizován následujícími výhodami:

 • Velmi vysoká účinnost separace
 • Schopnost zachytit i velmi jemné feromagnetické částice (již od cca 1 μm)
 • Silná magnetická indukce uvnitř separační matrice                                                                                 
 • Hluboké magnetické pole
 • Minimální náklady na provoz a údržbu
 • Cenově velmi zajímavá alternativa vůči mnohonásobně dražším elektromagnetickým matricovým separátorům (typu WHIMS a HGMS)
 • V porovnání s klasickými roštovými separátory (které se v současnosti nejčastěji pro odstranění jemných feromagnetických příměsí z tekutých materiálů používají) je matricový separátor účinnější (neboť zmangetizovaná ocelová vlna je v podstatně intenzivnějším kontaktu s protékajícím materiálem než pouhých několik magnetických trubic klasického magnetického separátoru). Navíc se okolo jednotlivých navzájem se křížících jemných drátků nerezové vlny vytváří silné magnetické pole, přičemž ostré hrany nerezových drátků ještě zvyšují jeho intenzitu (podobně se chová i např. klasický magnet ve tvaru podkovy, kde se také soustřeďuje nejvíce zachycených železných špon na hranách pólů).
 • Další výhodou matricového separátoru je pak jeho odolnost vůči abrazi, neboť - na rozdíl od roštových separátorů, jejichž tenké nerezové trubice se snadno poškodí buď proudícím materiálem nebo při manipulacemi s magnetickými jádry – na nerezovou vlnu v matricové kartuši nemá ani silně abrazivní materiál žádný negativní vliv.
 • Zařízení je k dispozici v široké škále přípojných průměrů
 • Jednoduchá robustní konstrukce
 • Jednoduché a rychlé čištění
 • V porovnání s elektromagnetickými verzemi jde o energeticky úsporné zařízení (ke svému provozu nepotřebuje přívod elektrické energie)
 • Široká škála aplikací

Magnetický matricový separátor MX-MC má velmi různorodé využití:

 1. Separace nežádoucích feromagnetických a paramagnetických příměsí (např. biotit, muskovit, granát, křemičitany železa, minerály s železitými příměsemi apod.) z nekovových materiálů jako jsou křemičitý písek, apatit, jíl, talek, živec, nefelín, kaolín, barit, grafit a jiné refrakční materiály, bauxit, uhelné a fosfátové směsi atd.
 2. Akumulování  kovových magnetických minerálů jako např. hematit, limonit, manganová ruda, chromit, tungsten, zinek, tantal, niob, nikl, molybden, pyrhotin a další slabě magnetické materiály
 3. Separace nežádoucích magnetických příměsí z kovových nemagnetických materiálů (např. galenit, sfalerit apod.)
 4. Předčišťování minerálních směsí (zlata, platiny apod.)

Kapacita matricového separátoru proto závisí na požadované aplikaci a také na základních selektivních parametrech (objem kartuše, rychlost proudění materiálu, magnetická indukce, typ a hustota nerezové vlny). U každé poptávky posuzuje a vyhodnocuje firma SOLLAU tyto parametry individuálně (v případě nutnosti i laboratorně), aby nabídla klientovi právě takové řešení, které odpovídá jeho konkrétním potřebám (zvláště důležité je pak toto vyhodnocení v případě materiálů, silně znečištěných kovovými kontaminanty). Pro zajištění kontinuálního zpracování materiálu (bez nutnosti přerušení toku při čištění kartuše) je možno do potrubního systému umístit paralelně dva nebo více matricových separátorů MX-MC. Na zvláštní požadavek lze tento separátor vybavit i vestavěným mechanickým sítem, které zajistí, aby se do separátoru nedostaly větší kusy materiálu či kontaminantů.

Matricové separátory se používají zejména v při těžbě a zpracování minerálů, ale také v chemickém a keramickém průmyslu.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):