Magnetický průtokový filtr MSP-AC Eko s automatickým čištěním

Magnetický průtokový filtr MSP-AC Eko s automatickým čištěním je určen zejména k separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu tekutého nebo snadno prostupného materiálu.

Základ tohoto jednoduchého, cenově dostupného, ale přitom vysoce účinného automatického průtokového filtru tvoří trubice z nerezové oceli vyplněná neodymovým jádrem. Tato trubice je zasunuta do potrubí s horizontálně proudícím materiálem a dokáže zachytit i ty nejmenší kovové nečistoty a zajistit velmi vysokou úroveň separace. Zachycené magnetické částice se v průběhu separačního procesu drží na zadní části magnetické trubice, a proto jednak neblokují tok čištěného materiálu, ale současně jsou i chráněny před nechtěným spláchnutím proudící čištěnou hmotou. Na rozdíl od malých trubic (o průměru mezi 25 a 32 mm) standartních roštových automatických separátorů je MSP-AC Eko vybaven výrazně širší trubicí, což značně navyšuje separační schopnosti separátoru a současně prodlužuje vzdálenosti mezi čistícími intervaly (na zadní stěně se udrží daleko větší množství zachycených kontaminantů). Během následného automatického čištění se automaticky uzavře přívod a výstup toku materiálu, otevře se přívodní a výpustný ventil oplachové vody, neodymové jádro automaticky (buď v mechanicky nastaveném intervalu nebo pomocí řídící jednotky) vysune z nerezové trubice do horní části separátoru a zachycené kovové částečky se spláchnou z povrchu nerezové trubice oplachovou vodou do vedlejší potrubní větve. Automatické čištění je velmi rychlé, nevyžaduje přítomnost lidského faktoru a nedochází při něm k nežádoucím prostojům. Za účelem maximálně ekonomického a ekologického využití oplachové vody jsme nadstandartně schopni osadit okruh oplachové vody dalším magnetickým separátorem (pro oddělení  kovových částeček z oplachové vody) a zajistit tak trvalé používání oplachové vody v uzavřeném oplachovém okruhu automatického magnetického filtru. Automatické čištění magnetického separátoru je zajištěno pomocí pneumatických prvků s mechanicky nastavitelnými parametry (interval čištění). Za příplatek je možno dodat i s plně programovatelnou řídicí jednotkou, ovládací panelem s dotykovým displejem pro rychlé nastavení magnetického separátoru pro danou aplikaci apod. Separátor s automatickým čištěním je určen do provozů s prakticky jakýmkoliv stupněm kontaminace čištěného materiálu a též je možno jej začlenit do řídícího systému plně automatizované výrobní linky.

Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je magnetický průtokový separátor osazen mimořádně silnými neodymovými NdFeB magnety (umožňujícími dosáhnout magnetické indukce až 13500 G na povrchu nerezové pláště magnetické trubice). Tento typ separátoru dodáváme též ve dvouplášťovém provedení, které umožňuje vyhřívání průtokové části separátoru a zamezuje se tím tuhnutí směsí dopravovaných při vyšších teplotách např. sirupu nebo čokolády. Magnetický průtokový filtr standardně vyrábíme v připojovacích průměrech od 50 do 100 mm, nicméně můžeme připojovací rozměry i způsob připojení na potrubní systém (příruba, šroubení, speciální přípojky) upravit dle potřeb zákazníka.

 

Celkové vysoce hygienické provedení separátoru vyhovuje i použití v potravinářství, nicméně oblast využití magnetického průtokového filtru MSP-AC Eko s automatickým čištěním je daleko širší. Je oblíbenou ekonomickou náhradou drahých, rozměrných a složitých separátorů s automatickým čištěním, a proto nachází uplatnění např. ve strojírenství, chemickém a keramickém průmyslu, v průmyslových chladících okruzích atd.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):