Separační linka kovových odpadů

Separační linka

Účinné třídění obalů je z ekologického i ekonomického hlediska velmi důležité. Opakovaně lze zpracovat spoustu vyhozených obalů. Jednu z našich linek jsme dodali i do organizace v hlavním městě, která se zabývají svozem a zpracováním komunálních odpadů v Praze.

Zadání od zákazníka

  • Separace nápojových a jiných plechovek Al+Fe ze žlutých kontejnerů určených na nápojové plechovky
  • Hliníková plechovka 15 – 18 g
  • Železná plechovka 60 – 70 g
  • Požadovaná kapacita 300 t/rok, provoz 5 dní v týdnu
  • Směna 7,5 h = 160 Kg/h
  • Vyseparovaný hliník lisovat do balíků

Při osobní návštěvě na místě jsme zjistili, že v materiálu se vyskytují také plechovky od kompotů a pivní soudky o objemu 5 l. Po spuštění linky se ukázalo, že v materiálu k separaci se vyskytují i jiné směsné materiály jako sklo (lahve), dřevo, plast, spreje, igelit atd. V podstatě se jednalo o komunální odpad.

Požadavek na separaci

Vysypat kontejnery na autě (objem 30 m3) rovnou do násypky dopravníku, který dopraví materiál do lisu na balíky. Po této cestě provézt vyseparování železného podílu materiálu magnetickým separátorem, poté oddělit hliníkové plechovky od ostatního materiálu pomocí Eddy Currentu (funguje na principu tzv. vířivých proudů). V první fázi oddělit železné plechovky od ostatního materiálu (hliníkové plechovky, sklo, plasty, atd). V druhé fázi oddělit hliníkové plechovky od ostatního materiálu (sklo, plasty, dřevo atd.). A naposled čisté hliníkové plechovky bez ostatních materiálů dopravit do lisu a slisovat na balíky k dalšímu zpracování.

Schéma třídicí linkySchéma třídicí linky

  1. Vstupní násypka třídicí linky
  2. Pásový dopravník
  3. Ocelová konstrukce
  4. Samočisticí magnetická deska
  5. Separátor vířivých proudů – separátor nemagnetických kovů
  6. Pásový dopravník pro neželezné kovy
  7. Násypka lisu separovaného materiálu

 

Třídicí linka se skládá ze vstupní násypky (poz. 1), kde se vyklopí směsný materiál určený k separaci. Hřeblový řetězový dopravník začne odebírat materiál, který se následně zmáčkne a pokračuje na pásový dopravník. U pásového dopravníku (poz. 2) stojí dvoučlenná obsluha a provádí vizuální kontrolu materiálu k separaci a odebírá materiál, který není linka schopna zpracovat (velké ocelové části, papírový obalový materiál, dřevo atd). Po cca 2m prostoru pro obsluhu se dopravník lomí. Nad lomenou částí je umístěna ocelová konstrukce (poz. 3), na které je zavěšena magnetická deska DND-AC Ms3 F (poz. 4), která třídí ocelový materiál. Ocelový materiál je vhozen do připraveného přepravního kontejneru. Zbylý materiál zbavený feromagnetických částic padá na vibrační podavač a následně postupuje do separátoru vířivých proudů (poz. 5). Separátor vířivých proudů odděluje neželezné kovy (hliník, měď) od ostatního drobného materiálu. Neželezné kovy putují na pásový dopravník (poz. 6), který končí nad násypkou lisu (poz. 7). Lis lisuje separovaný materiál do tzv. paketu, který je následně svázán a vytlačen ven. Lis má připravenu také boční násypku, kde lze lisovat i jiné typy materiálů (PET láhve, kartony, ocelové plechovky, plasty).