Deskový magnetický separátor ML-P do potrubního systému

Deskový magnetický separátor ML-P do potrubního systému je určen k separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v rychle proudícím (až 25 m/s) zejména tekutém (ale i práškovém) hůře prostupném materiálu. V porovnání s běžnými roštovými separátory je ML-P vhodný i pro tekutiny obsahující větší kusy pevných materiálů, vlákna nebo abrazivní částice.

 Deskový magnetický separátor ML-P do potrubíTělo separátoru tvoří svařovaná nerezová skříň, která se po připojení pomocí standardních přírub stává integrální součástí potrubního systému. Na vstupu do těla separátoru je umístěna rozhrnovací stříška, která usměrňuje proudění materiálu přímo k magnetickým deskám (nacházejících se na vnitřních stranách dvířek separátoru). Stříška zajišťuje dosažení maximální efektivity separačního procesu (nicméně je demontovatelná, a proto může být v případě čištění velmi problematických materiálů ze separátoru snadno vyjmuta). Zachycené železné kontaminanty jsou magnetickým polem přidržovány v průběhu separačního procesu na vnitřní straně magnetických dvířek. Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je magnetický separátor do potrubního systému osazen mimořádně silnými neodymovými NdFeB magnety (a proto je možno dosáhnout v místě kontaktu s protékajícím materiálem indukce až 9000 Gaussů). Při čištění (po zastavení toku materiálu) se nejprve vysunou a pak vyklopí magnetická dvířka a zachycené feromagnetické nečistoty se z vnitřní strany dvířek odstraní otřením (popřípadě je možno dvířka např. též ještě dodatečně opláchnout tlakovou vodou). Díky umístění dvířek na pojezdových tyčích je manipulace s magnetickými jádry v průběhu čištění snadná a komfortní, a to i u separátorů větších rozměrů.

Standardně vyrábíme ML-P v připojovacích průměrech od 100 do 250 mm a s odolností do tlaku 10 barů. Nicméně tlakovou odolnost, připojovací rozměry i způsob připojení na potrubní systém (příruba, šroubení, speciální přípojky) můžeme upravit dle potřeb zákazníka.

Separátor do potrubního systému ML-P se vyznačuje robustní konstrukcí z nerezové oceli, velkou separační účinností (díky osazení neodymovými magnety), vysokou kapacitou (proudění materiálu uvnitř těla separátoru nebrání v prostupnosti žádné nežádoucí překážky) a snadnou údržbou. Nachází uplatnění zejména v průmyslu - papírnách a celulózkách, protože se bez problémů dokáže vypořádat i s přítomností dlouhých materiálových vláken (která jsou obvykle přítomná v materiálech zpracovávaných v těchto odvětvích). Naopak vzhledem k relativně velké vzdálenosti mezi magnetickými dvířky není vhodný pro čištění materiálu vyžadující extrémní účinnost, např. v potravinářství.

 • Deskový magnetický separátor ML-P do potrubí
 • Deskový magnetický separátor ML-P do potrubí
 • Deskový magnetický separátor ML-P do potrubí
 • Deskový magnetický separátor ML-P do potrubí

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):