Separátor neželezných kovů ECS-C SOLLAU

Separátor neželezných kovů ECS-C SOLLAU (Eddy Current Separator – Concentric) funguje na principu tzv. vířivých proudů (odkud také pochází i již do češtiny převzané označení tohoto typu separátoru, tedy „eddy current separator“), kdy velmi rychle rotující magnetické póly vytvářejí proměnlivé a relativně krátké magnetické pole, které po omezenou dobu zmagnetizuje každou v tomto poli se nacházející vodivou částici.

Základem tohoto separátoru je magnetický rotor (nacházející se v hnaném válci integrovaného pásového dopravníku) osazený velmi silnými neodymovými magnety. Dalším důležitými součástmi tohoto separátoru jsou vibrační podavač s násypkou, pásový dopravník (vybavený vysoce odolným dopravníkovým pásem a jednoduchým systémem pro jeho napínání), elektronický řídící systém (PLC s frekvenčními měniči) a skříňová ocelová konstrukce. Plášť magnetického bubnu (ve kterém se nachází indukční válec) je vyroben ze speciálního materiálu s obsahem skelných vláken. Pro předčištění vstupních materiálů znečištěných feromagnetickými kontaminanty nabízíme jako opci ještě separační magnetický válec.

Pomocí vibračního podavače se vstupní materiál rovnoměrně dávkuje na dopravníkový pás (tak, aby přibližně výška vrstvy na pásu odpovídala maximální materiálové frakci, což je důležité především u jemně drcených materiálů) s integrovaným magnetickým rotorem. Tento velmi rychle rotující neodymový válec vytváří v materiálech s vysokou vodivostí vířivé proudy a na krátkou dobu je zmagnetizovává. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je opačná než polarita magnetického pole generovaného rotorem separátoru, a proto jsou zmagnetizované kousky odpuzovány a automaticky vyhazovány z materiálu přepravovaného na dopravníkovém pásu.

Separátor ECS-C SOLLAU je tedy ideální pro kontinuální automatickou separaci dobře vodivých lehkých neželezných kovů (jako měď, hliník, hořčík, stříbro atd.).  S určitými omezeními je ECS-C SOLLAU aplikovatelný také pro třídění mosazných, zinkových, zlatých, kadmiových nebo cínových předmětů.

Naopak separátory na bázi vířivých proudů nelze použít pro separaci těžkých nebo špatně vodivých kovů (nerez, olovo, platina, titan apod.). Materiály s nízkou elektrickou vodivostí ovlivňuje totiž působení magnetického pole jen minimálně (nebo vůbec).  Proto padají na konci dopravníku působením gravitace kolmo dolů. Obecně platí, že čím vyšší je elektrická vodivost a objem jednotlivých separovaných kusů, tím větší je vzdálenost, na kterou je materiál z ECS-C SOLLAU odhazován (proto jsou např. kousky hliníkových plechů snadněji separovatelné než krátké tenké drátky). ECS-C SOLLAU dokáže separovat částice o průměru nad 2 mm (platí pro rotor s 18 póly).

Separátor neželezných kovů ECS firmy SOLLAU je vybaven symetricky umístěným magnetickým rotorem, který - v porovnání s excentricky uloženou verzí – nabízí svým uživatelům několik následujících zajímavých výhod:

 • materiál je po delší dobu vystaven působení magnetického pole, což vede k vyšší účinnosti separace
 • magnety rotoru se delší dobu nacházejí v kratší vzdálenosti od materiálu přepravovaného na dopravníkovém pásu, a proto je možno zachytit i velikostně menší částice
 • v porovnání s excentricky uloženým rotorem lze u symetricky umístěného dosáhnout vyšší rychlosti dopravníkového pásu a dosáhnout tak vyšší celkové kapacity separačního procesu
 • vzhledem k soustřednému umístění magnetu není nutno pracně nastavovat polohu magnetu vůči materiálu na dopravníkovém pásu
 • díky vysokým otáčkám rotoru je možno dosáhnout i při nižším počtu pólů vynikajících výsledků i ve větších vzdálenostech

Vzhledem k tomu, že separátory typu Eddy Current většinou spíše dočišťují vhodně upravený materiál (již předem podrcený a zbavený nežádoucích feromagnetických a dalších příměsí), umísťují se obvykle až na konec třídící linky.

Mají velice široké využití, pro demonstraci uvádíme pár konkrétních příkladů aplikace ECS:

 • odstranění hliníkových uzávěrů ze skla při recyklaci
 • odstranění mosazných nýtů a pantů při recyklaci dřeva
 • odstranění neželezných kovů ze strusky ze spaloven odpadu
 • zpracování šrotu, elektroodpadu nebo komunálního odpadu
 • odstranění nečistot z recyklovaného plastu za účelem ochrany vstřikolisů
 • vyčištění těžených minerálů
 • recyklace zbytků z odlévání při lití kovů
 • použití při recyklaci skla, baterií, PET láhví a pneumatik
 • aplikace u alternativních paliv v cementárnách a elektrárnách
 • aplikace při výrobě hnojiv a detergentů

 Modelová řada ECS-C SOLLAU je k dispozici v šířkách od 500 do 3000 mm, s regulovatelnou rychlostí dopravníkového pásu (od 1 do 2,5 m/s), s rotorem o rotaci nastavitelné od 1000 do 7000 ot./min., a osazená vysoce kvalitním motorickým a elektronickým vybavením.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):