Magnetický potrubní separátor MT

Magnetický potrubní separátor MT (někdy kvůli svému tvaru označovaný též jako torpédo nebo projektil) se používá k zachycení kovových nečistot z materiálů o horších sypných vlastnostech (granulovaná krmiva, plastový granulát, piliny, práškové materiály v keramickém průmyslu atd.), které by mohly zablokovat a ucpat klasické magnetické roštové separátory.

Tělo separátoru tvoří svařovaná nerezová skříň, která se po připojení na existující potrubí (pomocí např. standardních přírub nebo přírub typu JACOB) stává integrální součástí potrubního systému. Na vstupu do těla separátoru je umístěn rozrážecí kužel, který napomáhá rovnoměrnému rozdělení toku materiálu. Na vnitřní části vnějšího pláště separátoru jsou navíc umístěny speciální vodící výstupky k nasměrování materiálu od vnějšího pláště na magnetické jádro (umístěné v dolní části středového kuželu). Vzhledem k tomu, že jak rozrážecí kužel, tak i samotné opláštění separátoru jsou kruhového tvaru, je dosahováno rovnoměrného a plynulého průtoku materiálu tělem separátoru. Navíc kruhový průřez separátoru ve spojení s rozrážecím kuželem a feritovými nebo neodymovými magnety umístěnými uprostřed těla separátoru umožňují aplikaci tohoto zařízení nejen v čistě kolmých, nýbrž i v nakloněných potrubních systémech.

Při průchodu materiálu tělem separátoru jsou magnetické kontaminanty vystaveny působení vícenásobného magnetického pole, generovaného několika vrstvami magnetů ve středové a spodní části rozrážecího kuželu. Opakované působení silných magnetů na čištěný materiál má pak za následek relativně vysokou účinnost tohoto speciálního separátoru.

Díky zjednodušenému čistícímu mechanismu je odstranění zachycených feromagnetických nečistot velmi jednoduché. Po otevření dveří magnetického separátoru (s integrovaným rozrážecím kuželem) se kužel pootočí o 180° a vytáhnou se magnetická jádra. Po vytažení magnetických jader feromagnetické kontaminanty, které byly do tohoto okamžiku přichycené na středové a spodní části kuželu, samovolně odpadnou.

Standardně jsou dveře separátoru vybaveny masivními hákovými upínkami, nicméně na speciální požadavek je možno dveře separátoru vybavit např. bezpečnostním elektromagnetickým zámkem.

Potrubní magnetický separátor nachází uplatnění v agroprůmyslu, farmaceutice,  dřevozpracujícím, chemickém a keramickém průmyslu apod.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):