Magnetický buben MB

Magnetický buben MB

Magnetický buben slouží k nepřetržité a automatické separaci feromagnetických částic ze sypkých hmot. Systém permanentních magnetů zjednodušuje oddělení magnetických kovových částic bez nutnosti přerušení výrobního cyklu a současně chrání následná strojírenská zařízení (např. lisy, drtiče, mlýny, trhačky) před poškozením. Srdcem magnetického bubnu je sestava magnetických jader ve tvaru půlměsíce, kolem níž se otáčí vnější část bubnu (z nerezové oceli) s lištovými unašeči. Kovové magnetické příměsi jsou zachycovány na povrchu bubnu a odpadávají až za osou bubnu do přichystané sběrné nádoby, kde magnetické pole díky půlměsícovému tvaru jádra bubnu přestává účinkovat.

Instalace magnetického bubnu

Magnetický buben lze umístit pod pásový dopravník nebo násypku (na rozdíl od magnetického válce magnetický buben není součástí pásového dopravníku). Magnetický buben je ale možno též vsadit do skříňové konstrukce, jejíž spodní část tvoří dvě výsypky. Nekovový materiál padá do první výsypky, přičemž kovové nečistoty jsou povrchu válce vyneseny až za osu bubnu, kde dochází k jejich odmagnetování a vyseparování do druhé výsypky.

Zakrytované magnetické bubny MBZPoužití magnetického bubnu je všestranné, jeho pomocí je možno odchytit drobné i velké kusy magnetického kovového materiálu (velikosti bubnu a typ použitých magnetů se odvíjí od požadavků a potřeb každého individuálního zákazníka). Při aplikaci permanentních feritových magnetů je zaručena časově téměř neomezená životnost, nicméně pokud je vyžadována vyšší magnetická síla, doporučujeme osadit jádro bubnu extrémně výkonnými neodymovými (NdFeB) magnety (zejména v případě nutnosti separace drobných kovových částeček z práškových či hůře prostupných materiálů). Magnetický buben dodáváme jak samostatný, tak i zabudovaný ve skříňové konstrukci. Na zvláštní požadavek je možno opatřit skříňovou konstrukci i přírubou pro připojení na odsávací systém zákazníka (za účelem odsání vyseparovaných nečistot).

Vícebubnový magnetický separátor

Vícebubnový magnetický separátor / Dvou- a tříbubnový magnetický separátor / Vícestupňový magnetický buben / Dvou- a třípatrový magnetický buben.

Vícebubnový magnetický separátor je zařízení pro automatické a trvalé odstranění magnetických nečistot ze sypkých směsí. Magnetický systém složený z několika bubnů zjednodušuje a urychluje zachycení nežádoucích feromagnetických kontaminantů, zajišťuje automatickou separaci těchto příměsí bez nutnosti přerušení výrobního toku a zabezpečuje dosažení maximální možné úrovně účinnosti. Současně chrání magnetický buben před poškozením následná zařízení (drtiče, mlýny atd.), která zpracovávají vyčištěný materiál. Srdcem magnetického bubnu je sestava magnetických jader ve tvaru půlměsíce, kolem níž se otáčí vnější část bubnu (z nerezové oceli) s lištovými unašeči. Kovové magnetické příměsi jsou zachycovány na povrchu bubnu a odpadávají až za osou vrchního bubnu do sběrné nádoby, vyčištěný materiál se přesýpá na níže umístěný buben, kde se separační proces stejným způsobem opakuje.

Instalace magnetického bubnu

Vícestupňový magnetický buben lze umístit pod pásový dopravník nebo násypku (na rozdíl od magnetického válce magnetický buben není součástí pásového dopravníku). Spodní část skříňové konstrukce magnetického bubnu tvoří dvě výsypky. Nekovový materiál padá do první výsypky, přičemž kovové nečistoty jsou na povrchu válce vyneseny až za osu bubnu, kde dochází k jejich odmagnetování a vyseparování do druhé výsypky.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetické bubny?

Magnetické bubny nacházejí uplatnění zejména v oblasti recyklace a zpracování odpadů, dřevařství, potravinářství, plastikářství, těžbě a zpracování nerostů, výrobě průmyslové keramiky a skla apod.

   

 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Vícebubnový magnetický separátor MBZ
 • Vícebubnový magnetický separátor MBZ
 • Vícebubnový magnetický separátor MBZ
 • Vícebubnový magnetický separátor MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Magnetický buben MB
 • Magnetický buben MB
 • Magnetický buben MB
 • Magnetický buben MB
 • Magnetický buben MB
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ
 • Zakrytovaný magnetický buben MBZ

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):