Vícestupňový magnetický separátor VMSV

Permanentní vícestupňový magnetický separátor osazený extra silnými magnetickými válci slouží k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých a slabě magnetických částic (např. magnetická nerezová ocel nebo i některé druhy paramagnetických minerálů).

Tento výjimečně výkonný magnetický separátor se skládá z vibračního podavače a až z pěti dvojic nad sebou umístěných válců. Jeden ze dvojice válců je vždy hnací (nabízíme i ve verzi s regulací rychlosti otáčení dle charakteru čištěného materiálu a provozních potřeb) a druhý hnaný – a stejně tak je jeden válec magnetický a druhý nemagnetický. Tyto dvojice válců jsou navzájem propojené velmi tenkým, ale extrémně odolným dopravníkovým pásem z kevlaru nebo skloteflonu (k dispozici i v nelepivé  úpravě). Z vibračního podavače, ve kterém došlo k rozvolnění kontaminovaného materiálu, dopadá tento sypký produkt na pás vícestupňového válce, přičemž kovové nečistoty jsou zachyceny magnetickým polem válce a vyneseny až za jeho osu do výsypného potrubí. Vyčištěný materiál (tedy nemagnetické částice) odpadne působením gravitace na pod ním umístěný další dopravníkový pás, kde se separační proces stejným způsobem opakuje (poloha rozdělovače proudu magnetického a nemagnetického materiálu je úhlově i osově stavitelná). Magnetické pole u magnetického válce dosahuje výšky asi 10 mm, a proto se doporučuje, aby výška materiálu přepravovaného na pásu nepřesáhla 5 mm (pro dosažení nejvyšší účinnosti doporučujeme výšku 2 mm). Nedílnou součástí tohoto speciálního magnetického separátoru je i integrovaná násypka s vibračním podavačem, jehož rozměry přesně odpovídají šíři dopravníkového pásu. Pomocí regulátoru vibrací lze pak přednastavit optimální dávkování materiálu na dopravníkový pás (okolo 2,5 tuny za hodinu). Vícestupňový magnetický separátor je též osazen inteligentními čidly, které zajišťují bezpečnost a plynulost provozu. Při otevření kteréhokoliv inspekčního otvoru za chodu zařízení dojde k okamžitému vypnutí stroje. Čidlo naplnění se pak stará o dodržení bezpečné výšky hladiny materiálu v separátoru (aby nedošlo k jeho ucpání odseparovanými nečistotami v případě zablokování nebo naplnění výsypky pro odseparované kovy). Vícestupňový magnetický válec VMSV je vybaven zařízením pro jednoduché nastavení optimálního napnutí dopravníkového pásu. Navíc je každý motor hnacího válce opatřen měničem rychlosti, takže je možno u každého pásu samostatně nastavit jeho pohyb dle okamžité potřeby.

 

Tento velmi silný, spolehlivý, bezúdržbový, snadno instalovatelný a provozně nenáročný separátor dodáváme i v laboratorním provedení (tudíž ve zmenšených rozměrech a s vyměnitelnými válci o délce 100 mm).

Díky jakosti materiálů použitých při výrobě magnetického válce (sestava extra silných NdFeB magnetů v kombinaci se speciálními ocelovými podložkami, velmi tenký a přitom vysoce odolný kevlarový či skloteflonový dopravníkový pás) je schopen tento špičkový separátor dosáhnout magnetické indukce až 21000 gaussů, což je hodnota, kterou se až doposud pyšnily pouze elektromagnetické separátory. 

Permanentní vícestupňový magnetický separátor osazený extra silnými magnetickými válci je určen pro nejnáročnější průmyslové klienty, požadující odseparování i těch nejjemnějších feromagnetických nečistot (v případě použití extrémně tenkých dopravníkových pásů z kevlaru nebo skloteflonu by maximální velikost částic, které se dostávají do kontaktu s tímto separátorem, neměla překročit 5 mm. Větší částice by totiž mohly velmi rychle poškodit tenké dopravníkové pásy, a proto je třeba při větších frakcích kovových kontaminantů předřadit před vícestupňový válec zařízení na odseparování hrubších magnetických nečistot, např. magnetický buben, nebo použít silnější dopravníkové pásy – ty však povedou k poklesu magnetické účinnosti tohoto speciálního separátoru).

Permanentní vícestupňový magnetický separátor nachází uplatnění zejména v oblasti potravinářství a farmaceutiky, těžba písků a kaolinu, při recyklaci elektrošrotu (odstranění nežádoucí nerezových příměsí), ve sklářském a keramickém průmyslu, při zpracování některých nerostů (železná ruda, křemen) apod. Víceválcový magnetický separátor je zařízení pro automatické a trvalé odstranění magnetických nečistot ze sypkých směsí. 

   

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):