Magnet pro skluz MS-MC

Skluzavkový magnet MS je ideální pro aplikaci do šikmých potrubních systémů, kde by bylo obtížné aplikovat jiný typ magnetického separátoru. Pro optimální výsledky je třeba, aby úhel potrubí, ve kterém je skluzavkový magnet umístěn, nepřesáhl 45° od vertikály. Magnet pro skluz je k dispozici v několika různě magneticky silných provedeních (feritové, slabší neodymové s magnety N35, silnější neodymové s magnety N52), a v těžké a lehké variantě, aby mohl být přesně přizpůsoben individuálním požadavkům klientů.

Feritová verze se používá k zachycení i menších, ale především větších feromagnetických kontaminantů, jakými jsou např. šrouby, nýty, hřebíky, podložky (které by mohly poškodit následná zpracovatelská zařízení), a to zejména z nízkého proudu materiálu. Neodymové verze jsou velmi silné a slouží k zachycení jemných feromagnetických nečistot (jako např. kovových špon, otěru z potrubí, okují, kousků opracované nerezové oceli atd.) i z vyšší vrstvy materiálu (pro neodymové provedení jsou zachytitelné částečky již od velikosti 60 mikrometrů, ale zachytit pochopitelně dokáží i větší feromagnetické částice).

Skluzavkové magnety SOLLAU jsou vybaveny extrakční deskou, ze které je možno zachycené kovové nečistoty velmi snadno odstranit. Magnetická dveře separátoru se manuálně uvolní, oddálí od extrakční desky a zachycené nečistoty samovolně odpadnou. Tento speciální separátor je na vnitřní straně krytu magnetických dveří (které jsou v přímém kontaktu s čištěným materiálem) opatřen speciálním výstupkem, zajišťujícím maximální účinnost separace a současně zabraňujícím, aby proudící materiál nestrhnul zachycené nečistoty (a tím nesnížil kvalitu čistého produktu).

Magnetický separátor MS je vyráběn buď v provedení se skříní (je tedy opatřen např. standartními přírubami pro napojení na stávající potrubí zákazníka) nebo v provedení bez skříně (klientovi je dodán pouze skluzavkový magnet, který si sám může zabudovat do svého potrubního systému). Magnetický separátor pro skluz nachází uplatnění v potravinářství, výrobě krmiv, farmaceutice,  dřevozpracujícím, chemickém a keramickém průmyslu apod.

 

 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC
 • Skluzavkový magnet MS-MC

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):