Řídící jednotky

Elektromagnety potřebují stejnosměrné napájení, aby byly schopny generovat magnetické pole. Řídící jednotka zajišťuje správnou funkčnost a ovládání magnetu. Elektromagnety potřebují přímé napájení, aby byly schopny generovat magnetické pole. Řídící jednotka zajišťuje správnou funkčnost a ovládání magnetu.

POPIS A FUNKCE
Řídící jednotky upínačů jsou napájeny střídavým proudem, který mění na stejnosměrný proud a tím napájí cívky upínače. 
Základní deska umístěna na řídící jednotce umožňuje ovládat upínací sílu stejně tak jako automatickou demagnetizaci. V zásadě má řídící jednotka upínače dvě funkce.

  1. Přeměňovat střídavý proud na stejnosměrný, toto je sekce napájení
  2. Řízení napájení, změna voltáže a měnění polarity. Toto je kontrolní deska s mikroprocesorem

Další významnou funkcí je ochrana obsluhy: Pokud je upínací síla příliš nízká, zabrání řídící jednotka spuštění stroje.

VARIABILNÍ UPÍNACÍ SÍLA
Potenciometr na řídící jednotce umožňuje ovládat voltáž výkonu a tím nastavuje upínací sílu. Snížená voltáž výkonu také pomáhá redukovat zahřívání cívek v upínači, což umožňuje chladnější provoz a větší přesnost.

AUTOMATICKÁ DEMAGNETIZACE
Demagnetizace upínače se provádí změnou polarity a redukcí voltáže výkonu na řídící jednotce. Hlavní výhodou je že jak upínač, tak obrobek mohou být plně odmagnetovány. Díky tomuto je možné lehce sundat obrobek z upínače. Dle druhu oceli mohou být navoleny různé demagnetizační programy.

BEZPEČNOST
Naše řídící jednotky splňují standard IEC a jsou v souladu s Evropským strojním nařízením 2006/42/ EC. Bezpečnostní kontakt v řídící jednotce zabraňuje spuštění stroje, pokud není magnet zapnutý, nebo není dostatečná upínací síla. Minimální upínací síla může být nastavena na ovládacím panelu.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):