Tavný vzorkovací lis TVL

Tavný vzorkovací lis TVL je unikátním zařízením pro rychlou a finančně nenáročnou vizuální detekci nežádoucích příměsí v nakupovaných či zpracovávaných plastových regranulátech, vločkách, drtích, zbytcích z plastové výroby atd.

Zařízení se skládá ze tří modulů:

  1. Modul číslo jedna je opatřen dotykovým displejem pro nastavení požadované teploty (v rozsahu 0 až 400°C), přičemž vnitřní senzory automaticky udržují teplotu na nastavené úrovni.
  2. Modul číslo dva obsahuje lisovací jednotku (schopnou dosáhnout tlaku až 10 barů), složenou ze dvou  vyhřívaných ocelových (hladce broušených) desek. Po dosažení požadované teploty (nastavené na displeji modulu č. 1) se mezi lisovací desky nasype testovaný materiál a pomocí přítlačného kola se slisuje do tenké placky o síle 0,5 mm ± 0,1mm (proto se někdy takto získaný vzorek označuje jako „palačinka“).
  3. Modul číslo tři se skládá taktéž ze dvou hladce broušených desek, ale tentokrát vybavených chladícím okruhem. Po vylisování v modulu č. 2 se plastový vzorek přemístí mezi ocelové chladící desky modulu č. 3, kde dojde k jeho rychlému ochlazení proudící vodou. Modul č. 3 je opatřen vnitřními závity (G1/4“) pro připojení na vnější vodovodní okruh.

Všechny tři moduly jsou nezávislé, a proto je možno zakoupit i např. pouze moduly č. 1 a 2 (bez třetího, tedy chladícího, modulu) – nicméně při absenci modulu č. 3 se znatelně prodlouží doba chlazení vylisovaného plastového vzorku.

Tavný vzorkovací lis TVL je velmi zajímavou alternativou cenově nákladných zařízení na testování plastových tavenin, a to zejména pro malé a střední firmy, které si často nemohou drahá zkušební zařízení dovolit. Zpracování či obchod s nekontrolovanými plastovými materiály mohou vést k poškození drahého strojního vybavení, značným finančním ztrátám a újmě na dobrém firemním jménu a renomé.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):