Rotační vzorkovač RV

Rotační vzorkovač RV je určen k přesnému odběru reprezentativních vzorků z nejrůznějších sypkých (v závislosti na modelu vzorkovače až do zrnitosti 65 mm) a polotekutých materiálů. Vzorky získané pomocí rotačního vzorkovače se používají jako referenční vzorky, ale stejně tak je možno je použít i pro podrobnou a bezchybnou laboratorní analýzu apod.

Kontrolovaný materiál je přiveden do vstupního otvoru rotačního vzorkovače a pomocí rotující otočné trubice rovnoměrně rozdělován po obvodu spodního kuželu vzorkovače. Na spodní kužel rotačního vzorkovače je napojen vývod pro výsyp vzorků, u něhož lze pomocí regulační závlačky plynule nastavovat požadovaná množství odebraných vzorků (= dělící poměr). V závislosti na zrnitosti a typu rotačního vzorkovače je možno nastavit poměr vzorkování od 1 : 9 až po 1 : 130 (štěrbina pro výsyp vzorků musí být nastavena na 2,5 a 3 krát větší velikost než je maximální zrnitost kontrolovaného materiálu). Pro správný a exaktní odběr vzorků je třeba zajistit rovnoměrný přísun kontrolovaného materiálu do vzorkovače.

Omezení zástavné výšky rotačního vzorkovače někdy vyžaduje aplikaci několikanásobného rotačního vzorkovače (jinak by nebylo možno získat reprezentativní a rovnoměrně rozdělené vzorky kontrolovaného materiálu). V tom případě je za sebou umístěno několik rotačních vzorkovačů, přičemž při výpočtu celkového dělícího poměru se dělící poměr prvního vzorkovače násobí dělícím poměrem druhého vzorkovače (je nutno dbát na to, aby u prvního vzorkovače byl nastaven vždy nižší dělící poměr než u druhého). Rychlost výstupu vzorkovaného materiálu z prvního vzorkovače je třeba nastavit tak, aby byl zajištěn plynulý přísun kontrolovaného materiálu do druhého rotačního vzorkovače.

Rotační vzorkovač standardně vyrábíme v průměrech od 50 do 250 mm, nicméně můžeme připojovací rozměry i způsob připojení na potrubní systém (příruba, šroubení, speciální přípojky) upravit dle potřeb zákazníka.

Rotační vzorkovač nachází uplatnění např. v cementárnách, vápenkách, důlním, chemickém a farmaceutickém průmyslu, potravinářství, při výrobě hnojiv a krmiv atd.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):