Automatický magnetický deskový separátor nad skluzavku DND-SFX

Automatický magnetický deskový separátor nad skluzavku je unikátním řešením pro separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu suchého či polotekutého materiálu o různé zrnitosti. Kovové magnetické částice, obsažené ve směsi transportované pomocí skluzavky nebo dopravníkového pásu, jsou zachycovány silnými magnety a průběžně automaticky vynášeny pomocí vynášecí desky do bočních výsypek.

Intervaly čištění magnetické desky mohou být individuálně nastaveny dle typu čištěného produktu a stupně jeho znečištění. Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je automatický magnetický deskový separátor osazen silnými neodymovými NdFeB magnety. Základ automatického magnetického separátoru nad skluzavku tvoří samonosná konstrukce s magnetickou a vynášecí deskou,  skluzavkou z nerezové oceli a výsypkami pro zachycené feromagnetické nečistoty. Magnetická deska je zavěšena nad nerezovou skluzavkou (nebo eventuálně i nad pásovým dopravníkem) a magnetické částice obsažené v dopravovaném materiálu jsou průběžně odchytávány na vynášecí desku (nad níž jsou umístěny silné permanentní magnety). Nasbírané magnetické nečistoty se pak následně pomocí vynášecí desky v předem stanovených časových intervalech přepravují do bočních výsypek, přičemž vyčištěný materiál proudí skluzavkou (nebo na dopravníku) k dalšímu zpracování. Automatické čištění magnetického separátoru je zajištěno pomocí pneumatických prvků a plně programovatelné řídicí jednotky. Kompaktní konstrukce z nerezové oceli DIN 1.4301 zajišťuje robustní vestavbu do stávajících zpracovatelských linek a současně je zárukou vysoké odolnosti a dlouhé životnosti celého systému.

Díky naprosto unikátní konstrukci automatického magnetického separátoru nad skluzavku není nutno při jeho použití přerušovat provozní cyklus, tudíž nedochází k nežádoucím drahým prostojům. Další nespornou výhodou je fakt, že čištěný materiál se nedostává do přímého kontaktu s magnetickými jádry ani vynášecí deskou, a tudíž ani eventuální vysoká abrazivita neohrožuje magnetický separátor či kontinuálnost provozu. Automatický magnetický separátor nad skluzavku je proto více než vyrovnanou alternativou pro drahé bubnové separátory s vnitřním průtokem, které se používají zejména při čištění proudu materiálu z kulových mlýnů (výroba cementu, zpracování rud, drcení uhlí v tepelných elektrárnách, výroba pěnového skla apod.).

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):