Magnetický separátor do potrubního systému MSP-MC

Magnetický separátor do potrubního systému MSP-MC je určen zejména k separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu tekutého nebo snadno prostupného materiálu.

Základ tohoto magnetického roštového separátoru (s manuálním popř. semiautomatickým čištěním) tvoří soustava magnetických trubic z nerezové oceli. Takto vytvořené magnetické síto je ve velmi intenzivním kontaktu s proudícím materiálem a díky velmi silným permanentním magnetům dokáže zachytit i ty nejmenší kovové nečistoty a zajistit velmi vysokou úroveň separace. Zachycené magnetické částice se v průběhu separačního procesu drží na zadních částech magnetických trubic, a proto jednak neblokují tok čištěného materiálu, ale současně jsou i chráněny před nechtěným spláchnutím proudící čištěnou hmotou. Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je magnetický separátor do potrubního systému osazen mimořádně silnými neodymovými NdFeB magnety. Při ručním čištění se vyjme tělo separátoru, pomocí ovládací páky se magnetická jádra přesunou do horní polohy a zachycené feromagnetické nečistoty samovolně odpadnou (popřípadě je možno trubice též ještě dodatečně opláchnout vodou). U průtokových separátorů větších rozměrů či v případě vysoké kontaminace čištěné hmoty kovovým materiálem je demagnetizační proces prováděn pomocí pneumatických systémů s automatickým řízením a ovládáním.

Standardně vyrábíme v připojovacích průměrech od 50 do 250 mm, nicméně můžeme připojovací rozměry i způsob připojení na potrubní systém (příruba, šroubení, speciální přípojky) upravit dle potřeb zákazníka.

 

Prepazka MSP-MC.jpg

Další výhody našeho standardního magnetického separátoru pro tlakové potrubí MSP-MC:

 • kukátko (pro kontrolu toku materiálu a stavu znečištění trubic)
 • integrovaný zámek magnetických trubic (brání neoprávněným osobám v manipulaci se separátorem)
 • přepážkový systém zajišťující, že tekutina je vystavena působení velmi silného magnetického pole po maximálně dlouhou dobu (dosažení extrémně vysoké účinnosti magnetické separace díky využití celé délky magnetických trubic)
 • mechanické sítko (zachycení i nemagnetických nečistot)

 

 

Další disponibilní varianty průtokového separátoru MSP-MC:

MSP-MC (dvouplášťové provedení)

Tento typ separátoru dodáváme též ve dvouplášťovém provedení, které umožňuje vyhřívání průtokové části separátoru a zamezuje se tím tuhnutí směsí dopravovaných při vyšších teplotách např. sirupu nebo čokolády.

MSP-MC EKO

Ekonomickou verzi magnetického separátoru do potrubního systému přestavuje MSP-MC EKO, určený zejména k separaci feromagnetických částic z proudu tekutého materiálu v potrubích o malých průměrech (v těle separátoru se totiž nachází jen jediná magnetická trubice v opláštění z nerezové oceli). Stejně jako v případě standardního provedení MSP-MC se zachycené magnetické částice drží na zadní části magnetické trubice, a proto jednak neblokují tok čištěného materiálu, ale současně jsou i chráněny před nechtěným spláchnutím proudící čištěnou hmotou. Při ručním čištění se odšroubuje převlečná matice a tělo separátoru se vyjme z potrubního systému. Poté se pomocí ovládací páky magnetická jádra přesunou do horní polohy a zachycené feromagnetické nečistoty samovolně odpadnou z povrchu krycího nerezového pláště (popřípadě je možno trubice též ještě dodatečně opláchnout vodou).

cid:image001.jpg@01D506FE.4BD4BA30

MSP-SC

Magnetický separátor s poloautomatickým čištěním do potrubního systému MSP-SC je semiautomatickou verzí standardního separátoru MSP-MC.

Separátor MSP-SC je vybaven

 • klapkami pro vstup a výstup materiálu
 • ventily pro vstup oplachové vody a odtok Fe kontaminantů
 • pneumatickým pístem FESTO pro vytažení magnetických jader v průběhu čištění separátoru

Funkční princip je stejný jako u manuálních verzí, nicméně čištění separátoru je značně zjednodušeno a usnadněno. Hlavní výhody semiautomatické verze:

* při čištění není nutno vyjmout tělo separátoru z potrubního systému

* díky pneumaticky ovládanému pístu je výrazně usnadněna manipulace s magnetickými jádry (což je důležité zejména u separátorů větších průměrů a též v případě, že materiál je silně znečištěn Fe kontaminanty).

V průběhu čištění se pomocí klapek ručně zastaví vstup a výstup toku materiálu a pneumatickým pístem se magnetická jádra vysunou z ochranných nerezových trubic do horní polohy. Následně se manuálně otevřou kulové ventily oplachového a odtokového potrubí a nečistoty spláchnuté z povrchu krycích nerezových trubic oplachovou vodou odtečou odpadním otvorem v dolní části separátoru. Pak se opět odtokový ventil stejně jako ventil pro přítok oplachové vody uzavřou, magnetická jádra se spustí do dolní (pracovní) polohy, otevře se materiálový vstup a výstup a proces magnetické separace pokračuje až do dalšího čištění.

Separátor do potrubního systému se vyznačuje robustní konstrukcí z nerezové oceli, vysokým výkonem (díky neo magnetům ze vzácných zemin), jednoduchou instalací a  snadnou údržbou. Nachází uplatnění zejména v průmyslu keramickém a chemickém, v potravinářství, sanitárních či hygienických provozech.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):