MSR-MC : magnetický rotační separátor s manuálním čištěním

Magnetický rotační separátor se systémem rychlého čištění umožňuje snadné, vysoce účinné a rychlé oddělení i těch nejjemnějších magnetických kovových nečistot (ve velikosti od 30 µm) ze sypkých a i hůře prostupných materiálů (který by mohly zablokovat či poškodit běžný magnetický separátor s pevnými rošty) a chrání tak před poškozením stroje a zařízení zpracovávající již vyčištěný materiál.

SOLLAU RS rotační separátor

Základními prvky tohoto separátoru jsou magnetické trubice hermeticky uzavřené v nerezovém opláštění a vložené do rotujícího ochranného nerezového roštu. Tento takzvaný systém „trubka v trubce“ má několik významných výhod:

 • významně prodlužuje životnost drahých magnetických jader (nemůže se k nim dostat voda, nedochází k jejich mechanickému opotřebení při čištění atd.)
 • je eliminováno riziko odloupnutí kousku magnetu či jeho poniklovaní (a s tím spojený nežádoucí průnik do čištěného materiálu)
 • zvyšuje se odolnost celého roštového systému vůči abrazi
 • velmi silné magnetické pole, generované neodymovými magnety uvnitř trubic roštů, zachycuje feromagnetické částice (včetně nečistot ze zmagnetizované nerezové oceli) na povrchu magnetických trubic
 • díky tomu, že soustava magnetických trubic není statická, nýbrž s její hřídelí otáčí elektromotor, je takto vytvořené magnetické síto nejen ve velmi intenzivním kontaktu s proudícím materiálem, ale magnetické trubice jsou (na rozdíl od klasických fixních magnetických roštů) též rovnoměrně po celém obvodu vystaveny abrazivnímu působení propadajícího materiálu (což vede ke snížení rizika probroušení ochranných nerezových trubic a prodloužení jejich životnosti)
 • další nespornou výhodou tohoto separátoru je fakt, že čištěný materiál propadá permanentně se otáčející soustavou magnetických trubic (přičemž rychlost rotace lze nastavit tak, aby optimálně vyhovovala prostupnosti čištěného materiálu), čímž se eliminuje riziko ucpání separátoru.
 • rotační separátor lze velmi snadno a rychle vyčistit, neboť po vytažení magnetických jader z nerezových trubic zachycené nečistoty z povrchu roštu samovolně odpadnou (není nutno je pracně ručně odstraňovat).

Pro aplikace zvláště náročné ná výslednou čistotu zpracovávaného materiálu (např. ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu) nabízíme rotační separátory osazené zdvojeným magnetickými roštem – na hřídeli je tedy umístěn jak vnitřní tak i i vnější magnetický prstenec a materiál prochází de facto čtyřnásobnou separací (v porovnání se statickým jednořadým roštovým separátorem).  

Za účelem rychlé a snadné aplikace je skříň separátoru zakončena přírubami (standartními, typu Jacob či přírubami dle požadavku zákazníka), MSR-MC běžně vyrábíme (v závislosti na modelu) v připojovacích průměrech od 150 do 350 mm, s vestavnou výškou mezi 220 až 400 mm a s kapacitou od 6 do 48 m3/h (přičemž rozměrově i tvarově se dokážeme přizpůsobit potřebám zákazníka).

MSR-MC dodáváme ve třech modelových řadách:

MSR-MC

* unikátnost technického řešení tohoto standardního rotačního separátoru spočívá v systému pojezdů magnetických roštů -  magnetické rošty jsou umístěny na pojezdech, což velmi usnadňuje čištění separátoru (i přes značnou hmotnost magnetických jader (zejména u separátorů velkých průměrů) mohou s jádry snadno manipulovat dokonce i ženy)

* separátor se čistí dvoupolohově – nejprve se rošt na pojezdech vysune do první polohy a pak se magnetická jádra oddálí do další polohy, což vede k automatickému odpadnutí feromagnetických částic, nashromážděných na povrchu nerezových (vnějších) krycích trubic

* pod magnetický rošt lze umístit nádobku (dodávanou se separátorem), do níž se při čištění separátoru komfortně zachytává odseparovaný feromagnetický materiál

*díky umístnění na pojezdech je celý magnetický rošt integrální součástí magnetického separátoru, a manipulace jak s roštem samotným, tak i s magnetickými tyčemi je tudíž velice komfortní

Na zvláštní požadavek je možno separátor též vybavit klapkou pro manuální přerušení toku materiálu do separátoru, bezpečnostním zámkem (mechanickým nebo elektromagnetickým) apod.

Tento magnetický separátor dokážeme vyrobit s maximální indukcí 13 500 G na jádře a 10 500 G na plášti magnetické trubice. Tolerance je +/- 10 %.

 

MSR-MC EKO

 

Magnetický rotační separátor MSR-MC EKO je ekonomickou verzí standardního rotačního separátoru MSR-MC. I přesto, že jedná o úspornou variantu, je tento separátor vybaven systémem snadného čištění v provedení „trubka v trubce“ a je osazen stejně silnými neodymovými magnety jako standardní verze MSR-MC.

Cílem vývoje MSR-MC EKO bylo nabídnout rotační separátor i těm klientům, kteří by si standardní verzi nemohli dovolit buď z finančních důvodů, nebo by prostě pro jejich účely byla zbytečně sofistikovaná. Z tohoto důvodu nejsou magnetické rošty u MSR-MC EKO uloženy na pojezdech a manipulace s magnetickými jádry - zvláště u větších provedení separátoru - je tedy o něco obtížnější. Separátor též nemá intergrovánu nádobku na zachytávání zachycených Fe částic, neboť čištění roštu je bezpojezdové a provádí se mimo magnetický separátor.

Tento magnetický separátor dokážeme vyrobit s maximální indukcí 13 500 G na jádře a 10 500 G na plášti magnetické trubice. Tolerance je +/- 10 %.

 

 

MSR-MC EKO (rozšířená verze)

 

Ekonomické provedení MSR-MC EKO nabízíme i ve speciální (rozšířené) variantě pro potrubní systémy o větších šířkách (se dvěma rotory vedle sebe, které dokáží magneticky pokrýt vstupní otvor až o šířce až 600 mm).

 

 

 

 

Magnetické rotační separátory nacházejí uplatnění zejména v oblasti recyklace a zpracování odpadů, potravinářství, farmaceutice, dřevařství, plastikářství, těžbě a zpracování nerostů, výrobě průmyslové keramiky a skla apod.

    

 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC EKO
 • Rotační separátor MSR-MC
 • MSR-MC EKO 350/10 N
 • MSR-MC EKO 350/10 N
 • Rotační separátor MSR-MC
 • Rotační separátor MSR-MC

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):