Permanentní upínací sinusový stůl F-XAR

Snadno obsluhovatelný sinusový stůl je ideální pro precizní operace, jako broušení součástek s maximální úhlovou přesností, měření či elektroerozívní obrábění. Díky své základně z kalené oceli je extrémně pevný. Magnetický upínač drží ve zvolené pozici nosné bloky s dodatečným uzamykajícím mechanismem po stranách. Také samotný upínač je vybaven robustním ovládacím mechanismem, zajišťujícím, že jednotka bude pracovat spolehlivě po mnoho let. Pólová deska, na kterou se upínají obráběné kusy, může být nakloněna v jedné, anebo dvou na sebe kolmých osách.

Konstrukce: magnetický systém s permanentními neodymovými magnety, pólová deska upínače s příčným pólováním při pólové rozteči 2 mm (1,5 mm ocel + 0,5 mm mosaz), vodotěsné provedení, přesná kalená základna, aretace pomocí bočních stabilních vzpěr, maximální úhlová přesnost: +/- 5 úhlových vteřin, rovnoběžnost (souběžnost): +/- 5 mikronů na 100 mm, jednoduché sinusové stoly dovolí nastavení úhlů přes měřidlo v rozsahu 0 až 45°, křížový typ sinusového stolu dovolí naklonění ve dvou na sebe kolmých osách. Požadované úhly jsou nastavené v podélném směru, stejně jako v příčném směru přes měrky. Rozsah nastavení úhlů v podélné ose: 0 až 45°, v příčné ose: 0 až 30°. Stůl je možné na přání dodat i s jiným upínačem než N-KRO.

Použití: broušení velmi drobných a tenkých dílců, elektroerozivní obrábění. Standardní výbava: dorazové lišty na dvou přilehlých stranách, sada upínek, přepínací páka, tabulka pro rychlé nastavení úhlů.

LxW magnetu mm LxW  základny mm H mm S mm Hmotnost kg
140x70 130x100 67 55 5,5
175x100 215x115 76 85 10
255x130 295x145 76 115 20
250x150 290x165 79 135 21,5
300x150 340x165 79 135 27
350x150 390x165 87 135 34,5
450x150 490x165 87 135 44
400x200 440x215 88 185 52

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):