Vynášecí separační válec MVS

Vynášecí separační válec z tekutých emulzí slouží k nepřetržité a automatické separaci feromagnetických částic z chladících emulzí a olejů u obráběcích strojů.. Uvnitř magnetického válce, který se otáčí na hřídeli, je umístěna sada magnetických jader (feritových nebo neodymových). Magnetické kovové částice obsažené v tekutině jsou působením magnetického pole zachyceny a vyneseny k liště stíracího plechu, která je  z válce mechanicky otře do sběrné nádoby, přičemž vyčištěná tekutina odtéká pod válcem k dalšímu zpracování.

Díky kvalitě materiálů použitých při výrobě vynášecího separačního válce (nerezová ocel, soustava permanentních feritových nebo neo NdFeB magnetů) a robustní konstrukci je vynášecí separační válec spolehlivým, bezúdržbovým, snadno instalovatelným a provozně nenáročným zařízením s dlouhou životností. Při aplikaci permanentních feritových magnetů je zaručena časově téměř neomezená životnost, nicméně pokud je vyžadována vyšší magnetická síla či zachycení drobných feromagnetických částeček, doporučujeme osadit válec extrémně silnými neodymovými magnety ze vzácných zemin.

Vynášecí separační válec je bezobslužné zařízení s vysokou úrovní separace. Používá k zachycení feromagnetických částeček z vodou mísitelných kapalin, olejových emulzí s různým obsahem minerálního oleje, syntetických chladících kapalin a řezných olejů atd. Použitím našeho vynášecího separačního válce zvýšíte kvalitu Vašich finálních výrobků, budete moci opakovaně využívat chladící emulzi, řezný  olej či mazivo, drasticky omezíte prostoje a náklady na čištění strojů zanesených kovovými nečistotami, a především ochráníte Vaše drahé výrobní zařízení před poškozením.

Pro čištění chladících směsí a řezných olejů obráběcích strojů jsme vyvinuli speciální třístupňový magnetický separátor MPS-3F, který se skládá z těchto základních částí:

Všechna tři shora uvedená zařízení jsou umístěna v jediné nádobě a propojená pomocí soustavy čerpadel, zaručující třífázový čistící cyklus:

  1. Nejprve tekutina nateče do sedimentační nádoby, ve které po určitou dobu setrvá (aby se případné nečistoty usadily na dně nádoby)
  2. Poté kapalina proteče magnetickým vynášecím válcem MVS, který z ní oddělí větší magnetické částice.
  3. Na závěr emulze proudí přes magnetický roštový separátor MRZ, osazený extrémně silnými neodymovými magnety, čímž je dosaženo odseparování velmi jemných feromagnetických a dokonce i paramagnetických částic z proudícího materiálu.

Rozměry stejně jako tvar shora popsaného separačního systému jsou vysoce individuální a přizpůsobené specifickým potřebám konkrétních klientů. Kombinovaný magnetický separátor MPS-3F napomáhá zlepšit kvalitu finálních výrobků (produkovaných na CNC strojích), zlepšuje využití drahých řezných či chladících emulzí (umožňuje jejich opakované využití) a současně chrání drahá výrobní zařízení před poškozením.

Ideální oblastí pro aplikací MPS-3F je strojírenský průmysl.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):