Propadový detektor a separátor kovů PDK pro plastikářský a recyklační průmysl

Propadový detektor a separátor PDK slouží k detekci a separaci nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů bez nutnosti přerušení provozu či toku materiálu.

Z násypky detektoru propadá materiál detekční hlavou s vysoce citlivými elektromagnetickými cívkami, jejichž signály se přenášejí do řídící mikroprocesorové jednotky. V případě detekce kovového předmětu překračujícího předem nastavenou citlivost, aktivuje řídící jednotka pneumatickou vyřazovací klapku, která přesměruje malé množství materiálu s obsahem kontaminantu do odpadního výsypu a následně se vrátí do výchozí polohy. Časový úsek, po který separační klapka odvádí tok materiálu do odpadní výsypky, je pochopitelně možno naprogramovat dle potřeb.

Robustní provedení, různé přípojné rozměry (od 60 do 150 mm), nízká zástavná výška, jednoduché ovládání, citlivost detekce nastavitelná dle individuálních požadavků, snadná instalace díky univerzálním přírubám, ochrana proti elektrosmogu, atraktivní unikátní design a značná otěruvzdornost umožňují modulární a širokospektrální aplikaci, zaručují dlouhodobý, bezporuchový provoz a téměř bezúdržbový provoz, chrání uživatele před nežádoucími reklamacemi a předcházejí výrobním výpadkům v důsledku poškození zpracovatelského zařízení kovovými částicemi.

Propadový detektor a separátor kovů nachází uplatnění zejména v oblasti plastikářského a recyklačního průmyslu.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

  Kontaktujte nás

  e-mail info@sollau.cz

  Phone 576 013 873

  SOLLAU s.r.o.
  Hřívínův Újezd 212
  763 07 Velký Ořechov
  Česká republika

  IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

  Ukázat na mapě ČR

   

  Zpracování osobních údajů

  Informace o použití Cookies

  Zásady o zpracování osobních údajů

  Napište nám

  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Telefon / mobil:
  Stát:
  Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):