Tunelový detektor kovů s dopravníkem RDK

Dopravníkový detektor slouží k detekci (a případně i separaci) nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů nebo baleného kusového či sáčkovaného zboží.

Výrobky, přepravované na integrovaném dopravníkovém pásu, procházejí detekční hlavou s vysoce citlivými elektromagnetickými cívkami, jejichž signály se přenášejí do řídící mikroprocesorové jednotky. V případě detekce kovového předmětu, který překračuje předem nastavenou citlivost, se, v závislosti na nastavení a vybavení daného modelu tunelového detektoru,

- buď automaticky zastaví dopravníkový pás (detekovaný produkt je možno i označit přídavným značkovacím zařízením nebo signalizovat jeho přítomnost zvukovou či světelnou signalizací) a kontaminovaný výrobek je manuálně odstraněn z pásu

- nebo dojde k automatickému odstranění kontaminovaného produktu z dopravníkového pásu (v závislosti na modelu pomocí vyhazovače, vzduchové trysky, propadové klapky, vybočovací závory atd.).

Dotekový displej na detekční hlavě umožňuje rychlé a jednoduché nastavení reakce detektoru na běžné i speciální situace, zadání širokého spektra funkčních parametrů a samozřejmě i zobrazení údajů o aktuální situaci.

Výška, délka, šířka a typ pásu stejně jako velikost průchozího otvoru detekční hlavy se odvíjejí od individuálních potřeb a požadavků konkrétního zákazníka. Standartně je tunelový detektor vybaven zastavovačem pásu (stop-alarm), signalizujícím odhalený kontaminant a současně zastavující dopravníkový pás. Samozřejmostí je též výšková stavitelnost celého zařízení, na požadavek je pak možno přístroj vyrobit v mobilní verzi s kolečky, dodat detektor se světelným a zvukovým alarmem, připravit verzi s regulací rychlosti pásu, různými druhy vyřazování kontaminovaného zboží (automatický vyhazovač, vzduchová tryska, propadová klapka, vyřazovací závora atd.), ochranou proti nežádoucí manipulaci (zaheslování), interní diagnostikou provozního stavu, rozhraním pro komunikaci s PC či připojením k Wi-Fi atd. Robustní provedení, kvalitní softwarové a hardwarové vybavení a vysoce profesionální zpracování zaručují dlouhodobý a bezporuchový provoz.

Tunelový detektor kovů s dopravníkem nachází uplatnění zejména v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu. 

    

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

  Kontaktujte nás

  e-mail info@sollau.cz

  Phone 576 013 873

  SOLLAU s.r.o.
  Hřívínův Újezd 212
  763 07 Velký Ořechov
  Česká republika

  IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

  Ukázat na mapě ČR

   

  Zpracování osobních údajů

  Informace o použití Cookies

  Zásady o zpracování osobních údajů

  Napište nám

  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Telefon / mobil:
  Stát:
  Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):