Magnetická lucerna ML

Magnetický deskový separátor se používá k odchycení kovových nečistot z materiálů o horších sypných vlastnostech (obilniny, mouka, práškové materiály, piliny apod. by mohly zablokovat a ucpat klasické magnetické roštové separátory).

Tělo separátoru tvoří svařovaná nerezová skříň, která se po připojení stává integrální součástí potrubního systému. Na vstupu do těla separátoru je umístěn rozrážecí kužel, který usměrňuje proudění materiálu přímo k magnetickým deskám (umístěných - v závislosti na modelu separátoru – buď na vnitřních stranách dvířek lucerny nebo ve středové části separátoru) a zajištuje dosažení maximální efektivity separačního procesu.

Magnetickou lucernu lze velmi snadno a lehce vyčistit a odpadá tak nutnost ručního odstraňování zachycených feromagnetických částic. Na požadavek jsme schopni vyrobit i lucernu s automatickým čištěním. Průhledítko po stranách magnetické lucerny umožňuje optickou kontrolu stupně zanesení magnetických desek. Magnetická lucerna je standardně dodávána s feritovými magnety, na přání ji však lze osadit silnými neodymovými NdFeB magnety. Lucernu standardně vyrábíme v připojovacích průměrech od 100 do 300 mm, nicméně můžeme připojovací rozměry i způsob připojení na potrubní systém (standartní příruba, příruba Jacob) upravit dle potřeb zákazníka.

 

ML dodáváme v několika řadách:

ML LUX

Je prémiovým výrobkem firmy SOLLAU v oblasti magnetických luceren. Od obdobných konkurenčních produktů se odlišuje několika výjimečnými technickými řešeními:

  • magnetické dveře jsou umístěny na pojezdech, což velmi usnadňuje čištění separátoru (i přes značnou hmotnost magnetických jader – zejména u magnetických luceren velkých průměrů – mohou s jádry snadno manipulovat dokonce i ženy)
  • separátor se čistí dvoupolohově – nejprve se dveřní komplet na pojezdech vysune do první polohy a pak se magnetická jádra oddálí do další polohy, což vede k automatickému odpadnutí feromagnetických částic, nashromážděných na povrchu nerezových krycích desek
  • pod magnetickými dveřmi se nacházejí nádobky, do nichž se při čištění separátoru komfortně zachytává odseparovaný feromagnetický materiál
  • za účelem dosažení maximální efektivnosti magnetické separace je tento výrobek vybaven kromě standardní rozhrnovací stříšky ještě i speciálním rozhrnovacím hranolem, který se vkládá dovnitř separátoru a opakovaně navádí materiál na magnetické desky. V případě špatně prostupných materiálů nebo požadavku na extrémně vysoké výrobní kapacity je možno rozhrnovací hranol ze zařízení rychle a bezproblémově vyjmout.

Tuto lucernu můžeme nabídnout též ve verzi s automatickým čištěním.

 

ML

Tento separátor osvědčené standardní konstrukce má na vnitřních stranách dveří umístěna feritová nebo neodymová magnetická jádra (chráněná krycími nerezovými deskami), která v kombinací s rozhrnovací stříškou zabezpečují vysokou účinnost magnetické separace. Při čištění separátoru se krycí nerezové desky odklopí od povrchu magnetů a zachycené feromagnetické kontaminanty samovolně odpadnou. Pro zabezpečení trvalé vizuální kontroly separačního procesu je zařízení vybaveno velkými oboustrannými průhledítky.

 

ML EKO

Jde o ekonomickou, ale přitom plně funkční obdobu magnetického deskového separátoru. Hlavní rozdíl - oproti běžným deskovým separátorům – spočívá v tom, že magnetické jádro (kryté nerezovým opláštěním) klínovítého tvaru je umístěno uprostřed separátoru (nachází se tedy přímo v toku materiálu). Separátor proto také není v horní části vybaven rozhrnovací stříškou, ale naopak se na jeho bočních stranách nacházejí v několika řadách deflektory, opakovaně navádějící tok materiálu na středové magnetické jádro a zabezpečující vysokou účinnost separačního procesu. Při čištění se vyklopí dveře, na kterých je připevněno magnetické jádro,  následně se nerezové krycí pouzdro odsune od magnetu a feromagnetické částice (zachycené na povrchu krycího pouzdra) samovolně odpadnou. Navzdory úspornému řešení je tedy i tento model vybaven systémem snadného čištění (odpadá nutnost pracného ručního odstraňování či seškrabávání zachycených Fe nečistot) a také opatřen velkým průhledítkem pro optickou kontrolu materiálového toku a procesu separace. 

 

Magnetický deskový separátor nachází uplatnění v potravinářství, farmaceutice,  dřevozpracujícím, chemickém a keramickém průmyslu apod.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):