MSK-MC : kaskádový magnet s manuálním čištěním

Kaskádový magnet MSK-MC je určen pro vysokokapacitní přepravní systémy (zejména potrubní na gravitační bázi), kde by použití jiných typů magnetických separátorů bylo obtížné nebo dokonce nemožné. Kaskádový magnet SOLLAU je vybaven několika velkými magnetickými deskami, z nichž lze velmi snadno odstranit zachycené kovové nečistoty díky systému extrakčních desek (po otevření dveří magnetické desky se magnetická jádra oddálí od krycí nerezové desky a na ní zachycené feromagneticé částice samovolně odpadnou).

Kaskádový magnet je schopen zpracovat extrémně velké množství materiálu (až 350 m3/h), protože magnetické desky jsou umístěny ve stěnách separátoru a nijak neomezují volný tok materiálu (magnetickou kaskádu je tedy možno použít i pro špatně prostupné materiály, které by zablokovaly např. magnetické roštové separátory). Kaskádová forma separátoru také zpomaluje a následně řízeně a opakovaně navádí proud materiálu na magnetické desky a výrazně tak zvyšuje účinnost magnetické separace.

Kaskádové magnety jsou k dispozici v několika verzích s různou silou magnetického pole – mohou být osazené feritovými nebo standardními neodymovými magnety popř. jejich kombinací, kdy nejprve feritové desky odstraní z materiálu větší kontaminanty (šrouby, nýt, hřebíky, podložky) a na závěr silné neodymové magnety provedou finální dočištění materiálu (neodymové verze jsou velmi silné a slouží k zachycení jemných feromagnetických částic již od velikosti 60 mikrometrů).

Další výhodou tohoto separátoru je jeho jednoduché vnitřní uspořádání (souvislé velké hladké plochy), které lze v případě potřeby snadno opatřit antiabrazivní ochrannou vrstvou (v závislosti na konkrétní aplikaci je možno použít např. keramické destičky, vrstvu pružného polyuretanu nebo gumy, chemicky nanášený nikl apod.), což opět výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění tohoto zařízení.

Magnetický separátor MSK-MC je je dodáván včetně přírub pro napojení na stávající potrubí zákazníka.

Kaskádové magnety se uplatňují při čištění granulovaných, práškových či zrnitých materiálů (včetně obilnin, luštěnin atd.) v potravinářství, při výrobě krmiv, ve farmaceutice,  dřevozpracujícím, chemickém a keramickém průmyslu apod.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):