Separátor nerezové oceli MV-R

Extrémně silný magnetický separátor MV-R se používá k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých a slabě magnetických kousků nerezové oceli.

Konstrukce separátoru nerezové oceli

Výjimečně výkonný, a přitom kompaktní a výškově stavitelný magnetický separátor nerezové oceli MV-R se skládá z dvojice válců. Hnací válec je magnetický s radiálním pólováním. Disponuje regulací rychlosti otáčení dle charakteru čištěného materiálu a provozních potřeb. Hnaný válec je pak nemagnetický. Tento pár válců je navzájem propojen tenkým, ale velmi odolným polyuretanovým dopravníkovým pásem, který vyhovuje i podmínkám pro potravinářské aplikace. Je antistatický a má zvýšenou odolnost vůči působení tepla a minerálních olejů.

Magnetické pole u magnetického válce dosahuje výšky maximálně asi 10 mm, a proto je vhodné, aby výška materiálu přepravovaného na pásu nepřesáhla 10 mm, což současně znamená, že materiál by měl tedy na pás dopadat v rovnoměrné vrstvě a řádně rozvolněný, např. pomocí vibračního podavače.

Jak funguje separátor nerezové oceli?

Magnetické kovové nečistoty jsou zachyceny magnetickým polem válce a vyneseny až za jeho osu, zatímco vyčištěný (tedy nemagnetický) materiál odpadne působením gravitace na vyústění dopravníkového válce. Díky speciálnímu rozdělovači proudu magnetického a nemagnetického materiálu (úhlově i osově stavitelnému) je také možné přizpůsobit účinnost magnetické separace požadované výrobní kapacitě a charakteru čištěného materiálu. Případně lze z čištěného materiálu oddělit ještě třetí frakci, která se nachází mezi čistým materiálem a feromagnetickými nečistotami, jde tedy o slabě magnetický materiál, částečně kontaminovaný Fe částicemi.

Je potřeba mít na paměti, že primární nerezová ocel je většinou nemagnetická, nicméně při jejím průmyslovém používání a opracovávání (obráběním, lisováním, drcením, opakovanými nárazy, působením tepla atd.) dochází k narušení původní nemagnetické krystalické mřížky a nerez se stává slabě magnetickou. V porovnání s běžnou ocelí či železem činí magnetizovatelnost opracované nerezové oceli pouhých několik procent, a proto je možné ji zachytit jen extrémně silným magnetickým polem.

Vysokoindukční magnetický válec je tedy určen pro nejnáročnější průmyslové klienty, požadující odseparování i velmi slabě magnetických nerezových částic, přičemž provozní kapacita separátoru závisí i na maximální velikosti frakce zachytávaného nerezového materiálu. S klesající frakcí klesá i separační kapacita zařízení, protože čím je separovaná částice menší, tím je pro separátor obtížnější ji zachytit. MV-R spolehlivě zachytává slabě magnetické částice už od 0,1 mm, přičemž ale dokáže nahodile odseparovat kousky nerezi již od velikosti 30 mikronů. Separátor nabízíme v pracovních šířkách od 500 do 1 500 mm.

Výhody separátoru nerezové oceli

Díky jakosti materiálů použitých při výrobě magnetického válce MV-R (sestava extra silných NdFeB magnetů v kombinaci se speciálními ocelovými podložkami, velmi tenkým a přitom vysoce odolným dopravníkovým pásem) je tento špičkový separátor schopen dosáhnout povrchové magnetické indukce až 21 000 gaussů. To je hodnota, kterou se až doposud pyšnily pouze elektromagnetické separátory. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že z pohledu praktického využití magnetického válce není až tak důležitá hodnota dosahované magnetické indukce, ale především hustota magnetických pólů, protože MV-R se často aplikuje pro zachycení velmi malých feromagnetických částic. A pokud by vzdálenosti mezi magnetickými póly byly příliš velké (za účelem dosažení maximální magnetické indukce), tak by takto vytvářené velmi silné magnetické pole bylo pro zachycení drobných kontaminantů nevyužitelné, neboť magnetické částice by proklouzávaly mezi příliš vzdálenými magnetickými póly. Proto se tedy v kombinaci s velmi hustým pólováním optimální hodnota magnetické indukce na povrchu válce pohybuje okolo 11 000 gaussů, a to pro dosažení maximálního záchytu i velmi malých feromagnetických částic.

Kromě vysoké účinnosti magnetické separace jsou dalšími výhodami tohoto špičkového zařízení nízká spotřeba elektrické energie, nízké provozní náklady, široké škála uplatnění (vč. potravinářství), vysoká odolnost a modularita. Lze ho snadno integrovat již do stávajících zpracovatelských linek popř. dovybavit o další zpracovatelské prvky, např. vibrační podavač.

V jakých průmyslových odvětvích se uplatní separátor nerezové oceli?

Extrémně silný magnetický separátor nerezové oceli MV-R nachází uplatnění zejména při zpracování elektrošrotu, strusky ze spaloven, těžkých frakcí z drtících linek a v recyklaci kovů jako takové.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):