Magnetický zametač pro letiště a silnice - MSA

SOLLAU - NEODYMOVÉ MAGNETICKÉ ZAMETAČE PRO LETIŠTĚ A SILNICE

SOLLAU – MAGNETICKÉ ZAMETAČE PRO LETIŠTĚ

MAGNETICKÉ ZAMETAČE SOLLAU byly navrženy pro vysoce účinný sběr kovového odpadu, bez ohledu na jeho tvar a velikost, z velkých ploch a zpevněných povrchů, zejména z letištních drah a stojánek.

Naše magnetické zametače jsou stejně užitečné a důležité pro údržbu letištních ploch jako konvenční stroje využívané pro čištění provozovateli (letištní zametače, odfukovače a vysavače). Bez ohledu na to, jak výkonné jsou čisticí stroje, které provozovatelé používají, vždy vzniká potřeba vyčistit menší plochy nebo provést speciální čištění zaměřené na drobné kovové úlomky v makro-textuře vozovky a systematicky tak sesbírat různorodé nebezpečné kovové předměty na jakýchkoliv plochách s intenzivním provozem vozidel a s pohybem osob, tedy se zvýšeným rizikem výskytu FOD.

Kovové předměty a nečistoty, v letectví nazývané FOD (FOREIGN OBJECT DEBRIS) zahrnují kovové šrouby, matice, hřebíky, jehly, podložky, spony, pružiny, mince a další kovové předměty jakými jsou části GSE techniky nebo osobní předměty personálu a cestujících ponechané na letištních plochách a zejména kartáče – odlomené štětiny ze zametacích strojů nebo jiné téměř neviditelné drobné úlomky a kovový prach.

Naše magnetické zametače:

 • mohou být za pomoci standardního tažného zařízení (koule nebo háku) připojeny za jakékoliv letištní vozidlo (osobní automobil, traktor) a provádět efektivní magnetický sběr při provozních rychlostech až do 25 km/h.
 • mají vysoký magnetický zametací výkon a to díky masivnímu magnetickému pouzdru, ve kterém jsou instalovány nejsilnější magnety na světě - „neodymové permanentní magnety
 • jsou k dispozici s mimořádnou šíří záběru magnetického pouzdra pro zametání 3 metru nebo 9 metru – blíže viz sběrač MSA 3000 / Knight a sběrač MSA 9000 / Emperor
 • jsou navrženy jako „heavy duty” zařízení tak, aby odolávaly těm nejnáročnějším podmínkám (velmi vysoká vlhkost a teplota nebo naopak mrazivé podmínky)
 • jsou robustní a velmi odolné a současně umožňují velmi snadnou obsluhu
 • jsou šetrné k životnímu prostředí a splňují přísné podmínky nařízení REACH
 • každou úpravu designu našich magnetických zametačů podrobujeme hodnocení účinnosti magnetického sběru se zahrnutím standardizovaných objektů FOD pro testování
 • každý magnetický zametač je dodáván s podrobnou dokumentací pro provoz a údržbu včetně doporučení, jak ho zapojit do komplexního FOD PROGRAMU provozovatele
 • jsou dodávány s rozsáhlým standardním vybavením (sadou LED světel a stroboskopů) a jedinečným doplňkovým vybavením, jako např.:

- "elektronickým mechanismem" zvedání a odmagnetizování permanentních magnetů v magnetickém pouzdře
- zařízením pro "GPS lokaci" a zaznamenávání dat provozní činnosti zametače


VLASTNOSTI „MAGNETICKÝCH ZAMETAČŮ SOLLAU”:

CHYTRÝ DESIGN - ODLIŠNÝ OD JAKÉHOKOLIV „OBDOBNÉHO” PŘÍVĚSNÉHO MAGNETICKÉHO ZAŘÍZENÍ

MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ VÝKON MAGNETICKÉHO ČIŠTĚNÍ

NEJSILNĚJŠÍ MAGNETY NA SVĚTĚ - NEODYMOVÉ MAGNETY

 • Účinné magnetické čistící zařízení ve formě přívěsného vozíku s jednoduchým použitím určené pro odstraňování kovových nečistot (FOD) z letištních a silničních vozovek, závodních a zkušebních okruhů a pro využití provozovateli, kteří potřebují odstranit kovové nečistoty z velkých ploch, jakými jsou prostory výrobních a opravárenských podniků, skladů, parkovišť apod.
 • Nezbytné čistící zařízení pro letiště s dlouhou zimní sezónou a tedy s častým provozem zametačů a následným pravidelným výskytem ostrých ocelových štětin uvolněných ze strojů během zametání.
 • Vynikající zařízení pro údržbu zpevněných letištních a silničních vozovek vybavených panely, letišť s drážkovanými dráhami, na nichž může snadno docházet ke kumulaci kovového odpadu nebo letišť s místně poškozenými částmi dráhy a stojánek (s otvory a mikroprasklinami ve vozovce) a pro aplikaci po údržbě vozovek brokováním, frézováním nebo broušením uvolňující kovové FOD jakým je kovový prach, drobné úlomky a částice.
 • Zařízení pro systematický sběr nejrůznějších nebezpečných kovových předmětů v místech s intenzivním pohybem vozidel a osob.

PŘEPRAVITELNÉ NA JAKÉKOLIV MÍSTO – POZEMNÍ BEZPEČNOST BĚHEM VOJENSKÝCH OPERACÍ

 • Naše magnetické zametače mohou být snadno manipulovány a přepravovány na dálku (např. mohou být provozovány během vojenských misí). Jsou velmi užitečným zařízením pro magnetické čištění znečištěných drah s neznámými standardy a podmínkami údržby.
 • Magnetické zametače jsou doplňkovým vybavením k ostatním zametacím systémům, zejména užitečným v případě zvláštních typů a podmínek na přistávací dráze.

UPOZORNĚNÍ: Ostré úlomky kovových štětin, které se uvolňují ze zametacích strojů, mohou způsobovat vážné problémy – poškozování pneumatik u mnoha letadel a letištních vozidel.

 

PROČ JSOU NEODYMOVÉ PERMANENTNÍ MAGNETY „PRO SBĚR FOD" JEDINEČNÉ?

 • Neodym (Nd) je „kov vzácných zemin“, který dává našim magnetickým zametačům extrémní magnetický výkon
 • Neodymový magnet, jako slitina NdFeB, je japonským patentem z roku 1984 a je vyráběný "slinováním (spékáním)" Neodymu, Železa a Boru
 • díky přítomnosti "Bóru" slitina přitahuje a udrží kovové předměty déle a s větší spolehlivostí
 • Neodymy představují nejsilnější komerčně dostupné magnety na světě a jsou 10x účinnější než běžně používané keramické magnety (hodnota BHMAX = 40)
 • rozdíl Neodymu a běžných keramických magnetů je patrný i při magnetickém zametání

 

MAGNETICKÝ ZAMETAČ SOLLAU MSA 3000 – ” KNIGHT” 

Zametač pro provozovatele letišť, základní model MSA 3000 – „KNIGHT“, byl vyvinut speciálně pro magnetický sběr na letištích drahách a ostatních velkých plochách. Zametač je vhodný zejména pro provozování na malých a středně velkých (regionálních) letištích včetně vojenských základen a disponuje mimořádnou šířkou magnetického zametání 3 020 mm.

Zametače SOLLAU MSA mají velmi jednoduchou údržbu, po pořízení nevyžadují prakticky žádné dodatečné náklady a mohou být provozovány i v těch nejnáročnějších podmínkách.

POZNÁMKA: Doporučujeme našim zákazníkům zakoupit náš trojitý zametač MSA 9000 se šířkou zametání více než 9 metrů v případě, že je provozovaná přistávací dráha příliš široká pro pásy zametání o šířce 3 metry nebo je-li dostupná doba pro uzavření dráhy příliš krátká. Vyšší výkon MSA 9000 vám zaručí efektivnější zametání a ušetří tak váš čas.

ZCELA UNIKÁTNÍ DESIGN – PROČ?

Výšku magnetického pouzdra v našich zametačích lze velmi snadno a přesně nastavit za pomoci centrálního nastavovacího kolečka, ve výškách mezi 30 milimetrů a 100 milimetrů od povrchu. Odmagnetizování aktivní sběrné zóny magnetického pouzdra je také velmi jednoduché a nevyžaduje velkou manuální sílu pracovníka obsluhy. FOD odpadává do zabudovaných velkokapacitních FOD boxů, což umožňuje následnou snadnou likvidaci kovových nečistot po ukončení magnetického čištění.

Zašlete nám požadavek na cenovou nabídku zametače a jakékoliv Vaše dotazy. Oceníme zejména komentáře týkající se vašich předchozích zkušeností s magnetickým zametáním a používáním vašeho starého magnetického zařízení nebo ostatních přívěsných zametacích zařízení.

 

MAGNETICKÝ ZAMETAČ MSA 9000 – “EMPEROR”

Zametač ve trojitém uspořádání, model MSA 9000 - "EMPEROR", je špičkovým výrobkem a jednoznačně nejvýkonnějším magnetickým zametacím zařízením na světě. Tento magnetický zametač je vhodný pro údržbu středních a velkých letišť a disponuje mimořádnou aktivní šířkou zametání 9 060 mm.

Tento obří magnetický zametač se skládá ze tří samostatných přívěsných vozíků velmi pevné a trvanlivé konstrukce spojených během magnetického zametání v trojitém závěsu tak, že vytváří jedinou zametací jednotku o mimořádném výkonu. Hlavní centrální závěs je vybaven teleskopickými rameny se standardizovanými přípojkami pro snadné připojení bočních zametačů a to bez nutnosti použít jakékoliv nářadí.

Každý magnetický zametač může být použit pro samostatný provoz, např. pro lokální zametání ploch (letištních stojánek) nebo jednotlivé zametače mohou být taženy jeden za druhým tak, aby se znásobil účinek magnetického sběru, nebo mohou být taženy stejným způsobem v přepravním režimu, tedy se zdviženým magnetickým pouzdrem pro případy přepravy na místa zametání a zpět.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):