Laboratorní magnetický separátor LSV

Výkonný magnetický separátor LSV, osazený extra silným magnetickým válcem, je zmenšenou (ale plně funkční) verzí vícestupňového magnetického válce VMSV. LSV se používá k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých (i okolo 30 mikronů) a slabě magnetických částic (např. magnetická nerezová ocel nebo i některé druhy paramagnetických minerálů) v laboratorních podmínkách.

Tento výjimečně výkonný, a přitom kompaktní a modulární magnetický separátor, se skládá z vibračního podavače a z dvojice válců. Hnací válec je magnetický (s regulací rychlosti otáčení dle charakteru čištěného materiálu a provozních potřeb) a hnaný je pak nemagnetický. Tento pár válců je navzájem propojen velmi tenkým, ale extrémně odolným dopravníkovým pásem z kevlaru nebo skloteflonu (k dispozici i v nelepivé úpravě či potravinářském provedení). Magnetické pole u magnetického válce dosahuje výšky maximálně asi 10 mm, a proto je vhodné, aby výška materiálu přepravovaného na pásu nepřesáhla 5 mm (nicméně pro dosažení nejvyšší účinnosti doporučujeme výšku do 2 mm).

Po rozvolnění materiálu pomocí vibračního podavače dopadá materiál na dopravníkový pás. Magnetické kovové nečistoty jsou zachyceny magnetickým polem válce a vyneseny až za jeho osu do kontejneru na feromagnetické nečistoty. Vyčištěný (tedy nemagnetický) materiál odpadne působením gravitace do nádobky na čistý produkt, která se nachází pod hnacím válcem. Díky speciálnímu rozdělovači proudu magnetického a nemagnetického materiálu (úhlově i osově stavitelnému) je pak také možno z čištěného materiálu oddělit ještě třetí frakci. Ta se nachází mezi čistým materiálem a feromagnetickými kontaminanty (jde tedy o slabě magnetický materiál, částečně kontaminovaný Fe částicemi). Separační proces lze dle potřeby opakovat, protože jak čistý materiál, tak i materiál částečně kontaminovaný a též zachycené feromagnetické částice se nacházejí v oddělených nádobách pod dopravníkovým pásem (je potřeba mít na paměti, že LSV - jako extrémně silný magnetický separátor - dokáže zachytit např. i kousky plastu, gumy, kamení či dřeva kontaminované oxidy železa, a proto je jeho role při laboratorním testování a vyhodnocování zpracovávaných materiálů nenahraditelná).

Nedílnou součástí tohoto speciálního magnetického separátoru je i násypka s integrovaným vibračním podavačem, jehož rozměry přesně odpovídají šířce dopravníkového pásu. Pomocí regulátoru vibrací lze přednastavit optimální dávkování materiálu na dopravníkový pás. Magnetický válec LSV je vybaven zařízením pro jednoduché nastavení optimálního napnutí dopravníkového pásu. Motor hnacího válce je opatřen měničem rychlosti, takže je možno dle potřeby regulovat rychlost dopravníkového pásu.

Laboratorní vysokoindukční magnetický válec je určen pro nejnáročnější průmyslové klienty, požadující odseparování i těch nejjemnějších feromagnetických nečistot. V případě použití extrémně tenkých dopravníkových pásů z kevlaru nebo skloteflonu by maximální velikost částic, které se dostávají do kontaktu s tímto separátorem, neměla překročit 5 mm. Větší částice by totiž mohly tenké dopravníkové pásy velmi rychle poškodit (při větších frakcích kovových kontaminantů či samotného materiálu lze použít silnější dopravníkové pásy, nicméně ty však snižují magnetickou účinnost tohoto speciálního separátoru).

Díky jakosti materiálů použitých při výrobě magnetického válce (sestava extra silných NdFeB magnetů v kombinaci se speciálními ocelovými podložkami, velmi tenký a přitom vysoce odolný kevlarový či skloteflonový dopravníkový pás) je tento špičkový separátor schopen dosáhnout povrchové magnetické indukce až 21 000 gaussů. To je hodnota, kterou se až doposud pyšnily pouze elektromagnetické separátory. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že z pohledu praktického využití magnetického válce není až tak důležitá hodnota dosahované magnetické indukce, ale především hustota magnetických pólů, protože LSV se často aplikuje pro zachycení malých feromagnetických částic. Pokud by vzdálenosti mezi magnetickými póly byly příliš velké (za účelem dosažení maximální magnetické indukce), tak by takto vytvářené velmi silné magnetické pole bylo pro zachycení drobných kontaminantů nevyužitelné, neboť magnetické částice by proklouzávaly mezi příliš vzdálenými magnetickými póly. Proto se tedy v kombinaci s velmi hustým pólováním optimální hodnota magnetické indukce na povrchu válce pohybuje okolo 11 000 gaussů (pro dosažení maximálního záchytu i velmi malých feromagnetických částic).

Laboratorní vysoce intenzivní magnetický válec nachází uplatnění zejména při testování materiálů v potravinářství (např. při finálním dočištění masokostní moučky či soli ze solných dolů.) Ve farmaceutickém průmyslu, při recyklaci elektrošrotu (např. při odstraňování nežádoucí slabě magnetických nerezových příměsí), ve slévárenství (čištění slévárenských písků), ve sklářském a keramickém průmyslu (separace nežádoucích magnetických příměsí z křemenných a sklářských písků, kaolínu, vápence, jílu) atd. Dále se používá v laboratořích v chemickém průmyslu (čištění pigmentů), při výrobě refrakčních materiálů (čištění refrakčních materiálů, šamotu, abraziv apod.) a také při těžbě a zpracování nerostných surovin a minerálů (klasická je aplikace tohoto separátoru při obohacování a čištění živců, manganu, pegmatitu, bauxitu, magnezitu, titanu, staurolitu, hematitu, barytu, bentonitu, potaše, křemene, diamantů, vzácných zemin např. bóru, zlata, skandia, železné rudy, talku, zirkonu a mnoha dalších.)

   

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):